پاورپوینت درباره جداسازی و اندازه گیری مقادیر کم بعضی از ترکیبات BTEXدر نمونه های آبی زیست 3400 تومان

پاورپوینت درباره جداسازی و اندازه گیری مقادیر کم بعضی از ترکیبات BTEXدر نمونه های آبی زیست

پاورپوینت درباره جداسازی و اندازه گیری مقادیر کم بعضی از ترکیبات BTEXدر نمونه های آبی زیست فرمت فایل : ( پاورپوینت ) ( قابلیت ویرایش و چاپ ) سمتی از متن پروژه … جداسازی و اندازه گیری مقادیر کم [...]

مشاهده و خرید
پاورپورنت درباره جبر و مقابله خیام 3500 تومان

پاورپورنت درباره جبر و مقابله خیام

پاورپورنت درباره جبر و مقابله خیام فرمت فایل : ( پاورپوینت ) ( قابلیت ویرایش و چاپ ) سمتی از متن پروژه …   درباره جبر و مقابله خیام lکشف جبر خیام: lاول بارجبر خیام،در سال ۱۷۴۲ توسط ریاضیدانی [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

هندسه (۲)

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند. لیست برداری: کمیتی است که هم بزرگی و هم [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

هندسه بردارها

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند. لیست برداری: کمیتی است که هم بزرگی و هم [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم. سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم ۳۰۰۰ دلار بود. سیاهه [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای(۲ Phase Locking) ایجاد شده اند

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … چکیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای (۲ Phase Locking) [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نمرات

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مد = ۱۳ بیشترین مقدار چارک سوم میانه چارک اول کمترین مقدار ۵/۱۸ ۱۵ ۱۲ ۲۵/۸ ۵/۳  نمودار جعبه‌ای کلاس (A)  فراوانی مطلق نمره  [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نمرات پایانی اول

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نمرات پایانی اول R=b-a R = 1 a-14  R = تعداد دسته‌ها ۵ درصد فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات مسلمانان علم ریاضی ، خاصه جبر و مقابله را به گونه ای پیشرفت دادند که می توان گفت آنان موجد این علم می [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نقش ریاضی در دنیا

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه: ابتدا درباره ی نقش ریاضی در دنیا چند سطری می نویسیم. ریاضیات نقشی بسیار مهم در دنیا دارد برای اینکه ما اگر بخواهیم هر کاری را [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نظریه اعداد

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نظریه اعداد: بعد از دوران یونان باستان، نظریه اعداد در سده شانزدهم و هفدهم با زحمات ویت Viete ، باشه دو مزیریاک Bachet de Meziriac ، [...]

مشاهده و خرید