آشنایی به راه وروش کسب مجهولات

دسته بندی: -

قیمت: 2800 تومان

تعداد نمایش: 36 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2800 تومان – خرید

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه …

اهداف مطالعه روش تحقیق

۱-آشنایی به راه وروش کسب مجهولات <- مسئله و مشکل معلوم و مشخص است به دنبال عوامل ایجاد کننده هستیم ۲-آشنایی به راه وروش دستیابی به حقایق <- حقیقت برای ما ناشناخته است و به دنبال کشف وبا ایجاد آن هستیم

آشنایی با مسائل ومشکلات موجود در انجام تحقیق

آشنایی به راه وروش های علمی تحقیق ازطریق مطالعه نظری وکسب تجربیات عملی

کسب آمادگی لازم برای انجام یک تحقیق

علم چیست؟ عبارت است از تراکم سیستماتیک اطلاعات ودانستنیها قابل اثبات به عبارت دیگر روش کشف مجهولات از طریق معلومات یا توافق فکری و توافق نظری

اهداف علم

۱-فرارفتن از حد توصیف ۲-مدرج ساختن ابزار شناخت ورابطه های علی سنجش ۳-پایداری پدیده ها      ۴-تعین رابطه تقدم     ۵-تعیین تکرارپذیری

۱-

۲-

۳-آنچه از روابط پدیده ها بدست می آید حقیقی است یا خیر

۴-علم بدنبال اثبات تقدم علت بر معلول است

۵-آیا اگر به نتیجه یک بررسی علمی دست یافتیم در صورت تکرار برسی وآزمون نتایج یکسان بدست می آید

مختصات علم

۱-از روش خاص پیروی می‌کند

۲-ابطال پذیر است وبدلیل ابزار وفنون جدید وشرایط زمان ومکان جامعه آماری باعث یافته های جدید علمی می‌شود که علوم قبلی را ابطال می‌کند

۳-دارای تکامل طولی و عرضی است پیشرفت های بدست آمده در یک زمینه علمی بدون منسوخ کردن ونفی علوم قبلی گسترش می یابند و از نظر عرفی رشد وتکامل می یابند.( مثال کشف عناصر موجود در طبیعت)

تکامل طولی علم باعث نفی یافته های قبلی میشود(مانند کشف گردش زمین به دور خورشید )

هدف علمشناخت حقیقت است

شیوه های شناخت

۱-روش حجیت (تقلید محض) Authortarian mode

از طریق استناد ومراجعه به کسانی که دارای صلاحیت علمی واجتماعی لازم می باشند بدست می آید ومیزان صلاحیت وارجحیت وشهرت فرد تاثیر بسیاری دارد وا ندیشه چندانی نمی طلبد

روش پررمزوراز mysterical mode

از طریق تاکید بر نیروهای برتر و یا ماوراء طبیعه در حدود شناخت روابط بین پدیده ها بر می آیند

روش منطقی(فردگرایانه)Rationalistic mode

هر چیزی براساس عقل ومنطق قابل شناخت می‌باشد. در این روش روشهای قبلی مردود هستند وهر چه از طریق اندیشه و عقل بدست می آید قابل قبول می‌باشد(دکارت)

روش علمی scintific

در این روش از طریق حس وتجربه واقعیت مسائل روشن وقابل شناخت می‌شوند. و در بین تمام روشها بیشترین استفاده را در شناخت دارد هر چند ممکن است که از سایر روشهای شناخت به منظور مراحلی از روش تحقیق  …« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

تعداد صفحات: ۶۴

فروشگاه اینترنتی فایلهای دانشجویی و دانش اموزی

دانلود تحقیق
دانلود مقاله
منوجان, کرمان 7891753653
ایران
تلفن : 09103705578
تلفن ثانویه: 09397058341
ایمیل: miladamirianmiladamirian@gmail.com
نشانی (URL): http://daneshkadeha.com/

بازدید: 24

پاسخ دهید