ریاضی عمومی برق

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 32 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه …

–  الف. قضیه فشردگی را بیان کنید.

ب. در صورتی که به ازای هر  برقرار باشد. مطلوب است

ج. در تابع  که در آن x بدست بینهایت میل می کند را بیابید اگر

۲- حد و زیر را محاسبه کنید.

الف.      ب.           ج.

۳- اگر تابع زیر در x=1 پیوسته باشد، حاصل b2+a3 را بدست آورید.

۴- مشتق توابع زیر را محاسبه کنید.

 

۵- با استفاده از مشتقگیری لگاریتمی، مشتق تابع  را محاسبه کنید.

۶- اگر . آنگاه حاصل  را بدست آورید.

۷- معادله خط مماس و خط قائم بر منحنی  را در نقطه ای به طول x=0 از منحنی محاسبه کنید.

۸- مقدار  را محاسبه کنید.

۹- به کمک دیفرانسیل مقدار تقریبی هر یک از اعداد زیر محاسبه کنید.

،   ۰۴/۱ Lim

۱۰- انتگرالهای زیر را محاسبه کنید.

 

۱۱-    الف. حاصل  را محاسبه کنید.

ب. نشان دهید

۱۲- مشت تایید بین دو منحنی  را محاسبه کنید.

۱۳- حاصل عبارت  را محاسبه کنید.

 

 

 

۱- از یک گروه ۵۰ نفری دانشجویان، ۲۵ درص ریاضی پیش و ۲۸ نفر درس ریاضی عمومی دارند، چند نفر هم ریاضی پیش و هم ریاضی عمومی دارند.

۲- معادله توانی  را حل نمایید.

۳- حاصل عبارت  را ساده کنید.

۴- عبارت زیر را ساده کنید.

.ب             .الف

۵- نامعادله  را حل نمایید.

۶- اگر ۳۰/۰ = ۲ Log و ۴۷/۰ = ۳Log و ۸۴/۰ = ۷ Log مطلوب است.

و

۷- معادله  را حل نمایید.

۸- دامنه توابع زیر را بیایید.

.ب             .الف

۹- یک به یک بودن تابع  را بررسی کنید.

۱۰- ضابطه تابع  …« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

تعداد صفحات: ۴

بازدید: 16

پاسخ دهید