هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم

دسته بندی: -

قیمت: 2500 تومان

تعداد نمایش: 89 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ فروردین ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۹ فروردین ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2500 تومان – خرید

فرمت فایل : ( ورد )

( قابلیت ویرایش و چاپ )

قسمتی از متن پروژه …

هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم. سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم ۳۰۰۰ دلار بود. سیاهه پایانی کار در فهرست پردازش و فن آوری ۱۰۵۰۰ دلار بود. از کالاهای تکمیل شده در طی این مراحل و دوره، کالاهایی به قیمت ۹۵۰۰ دلار به قیمت ۱۳۳۰۰ دلار فروخته شد. برای معاملات فوق تمام مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای را تهیه کنید و تراز پایانی را در فهرست و سیاهه کالاهای تکمیل شده تعیین کنید. ۴۴- (مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای هزینه های مشاغل را مشخص می کرد.) مهندسان شرکت امگا از نظام هزینه گذاری به ترتیب مشاغل استفاده می کنند. در اول سپتامبر ۲۰۰۳ این شرکت دارای مانده های حساب ذیل بود: سیاهه مادۀ خام: ۳۳۲۴۰۰ دلار کار در سیاهه فرآوری و پردازش: ۱۰۵۶۳۰۰ دلار هزینۀ کالاهای فروخته شده: ۴۷۳۲۰۰۰ دلار کار انجام شده در سیاهه فرآوری و پردازش شامل حساب کنترل کنندۀ دفتر کلی شرکت تابعه و هزینه های مشاغل می باشد. در اول سپتامبر سه حساب موجود در دفتر کلی هزینۀ مشاغل مانده های زیر را داشت: شغل ۷۵# ۵۹۳۲۰۰ دلار شغل ۷۸# ۳۱۶۸۰۰ دلار شغل ۸۲# ۱۴۶۳۰۰ دلار در طی ماه سپتامبر معاملات زیر صورت گرفت: ۱ سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان ۹۷۰۰۰۰ دلار ۴ سپتامبر: صدور ماده خام به ارزش ۹۵۰۰۰۰ دلاربه صورت: شغل ۷۵# ۴۴۸۰۰ دلار شغل ۷۸# به ارزش ۲۲۶۸۰۰ دلار شغل ۸۲# به ارزش ۳۹۶۶۰۰ دلار شغل ۸۶# به مبلغ ۲۵۶۲۰۰ دلار ماده غیر مستقیم به ارزش ۲۵۶۰۰ دلار ۱۵ سپتامبر: تهیه و پرداخت فهرست پرداخت های کارخانه برای اول تا ۱۵ سپتامبر به میزان ۳۶۸۵۰۰ دلار. تجزیه و تحلیل فهرست پرداخت ها در ۱۵-۱ سپتامبر اطلاعات زیررا در این زمینه ارایه کرد که تلاش نیروی در راستای انجام فعالیت هایی اختصاص یافته است: شغل ۷۵# ۴۴۳۰ ساعت ۴۴۳۰۰ دلار شغل ۷۸# ۱۱۱۶۰ ساعت ۱۱۱۶۰۰ دلار شغل ۸۲# ۱۲۱۵۰ ساعت ۱۲۱۵۰۰ دلار شغل ۸۶# ۵۵۴۰ ساعت ۵۵۴۰۰ دلار دستمزدهای غیر مستقیم ۳۵۷۰۰ دلار ۱۶ سپتامبر: مهندسان کارخانۀ امگا سربار تولید را صرف مشاغلی با دست مزد ۵۰/۷ دلار در هر ساعت کار پس از تهیه فهرست پرداخت ها نمودند. ۱۶ سپتامبر: شغل ۷۵# تکمیل گردید و توسط مشتری پذیرفته شد و با قیمت فروش هزینه به اضافه ۲۵ درصد سند گردید. ۲۰ سپتامبر: پرداخت صورت حساب های کارخانه به صورت ماهانه از قبیل: صنایع همگانی ۱۷۸۰۰ دلار، اجاره ۳۸۳۰۰ دلار و حساب های قابل پرداخت (در ماه آگوست) ۹۰۴۰۰ دلار. ۲۴ سپتامبر: خریداری مواد خام به صورت نقدی به میزان ۴۱۲۰۰۰ دلار. ۲۵ سپتامبر: صدور مادۀ خام به شرح ذیل: شغل ۷۸# به میزان ۷۴۴۰۰ دلار شغل ۸۲# به میزان ۱۰۸۳۰۰ دلار شغل ۸۶# به میزان ۱۹۲۵۰۰ دلار مادۀ غیر مستقیم ۲۷۲۰۰ دلار ۳۰ سپتامبر: ثبت هزینه های سربار اضافی کارخانه به شرح ذیل: کاهش بها ۲۰۹۵۰۰ دلار حق بیمه پیش پرداخت شده با تاریخ منقضی ۳۲۱۰۰ دلار مالیات های اعمال شده وگواهینامه و جوازها ۱۳۰۰۰ دلار ۳۰ سپتامبر: ثبت و ضبط حقوق و دستمزدهای ناخالص برای فهرست پرداختهای کارخانه برای روزهای شانزدهم لغایت سی ام سپتامبر به میزان ۳۵۷۲۰۰ دلار. تجزیه و تحلیل فهرست پرداخت ها به صورت زیر است: شغل ۷۸# ۸۸۴۰ ساعت شغل ۸۲# ۱۱۶۵۰ ساعت شغل ۸۶# ۱۱۹۸۰ ساعت دستمزدهای غیر مستقیم به میزان ۳۲۵۰۰ دلار ۳۰ سپتامبر: هزینه سربار اعمال شده برای نیمۀ دوم سپتامبر برای مشاغل کارخانه الف) تهیۀ مطالب ثبت شدۀ روزنامه ها برای معاملات سپتامبر ۲۰۰۳ ب) استفاده از حساب های T جهت انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه در بخش( …

« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

تعداد صفحات: ۹

بازدید: 62

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2500 تومان – خرید