یک جمله ای ها و چند جمله ای ها

دسته بندی: -

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 48 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2000 تومان – خرید

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … چند جمله‌ایها عبارت جبری هرگاه در یک عبارت اعداد و حروف بوسیله اعمال جمع، تفریق، ضرب و تقسیم توان و رادیکال و … . با هم ارتباط داده شود به آن عبارت یک عبارت جبری گویند. بطور مثال هرکدام از عبارتهای ، ، و … . یک عبارت جبری محسوب می‌شوند. یک جمله‌ای عبارت را که در آن a یک عدد حقیقی و مخالف صفر، x یک متغیر و n یک عدد حسابی( یعنی عددی صحیح و غیرمنفی) باشد، یک جمله‌ای می‌نامند. بطور مثال: عبارات یک جمله‌ایند. درجه توان یک جمله‌ای در یک جمله‌ای عدد n را درجه یک جمله‌ای گویند. نکته: درجه یا ( توان)متغیر یک جمله‌ای نباید منفی و کسری باشد. نکته: هر عدد حقیقی غیر صفر، یک جمله‌ای از درجه صفر می‌باشد بطور مثال اعداد حقیقی نمونه‌هایی از یک جمله‌ای درجه صفر هستند. تبصره: عدد صفر نیز یک یک جمله‌ای است که در جه برای ان تعریف نشده است. بطورمثال در جدول زیر نمونه‌هایی از عبارات یک جمله‌ای برحسب متغیرهای مختلف آورده شده‌است. درجه یک جمله‌ای( عددی صحیح و نامنفی) توان متغیرها ضریب عددی یک جمله‌ای متغیرهای یک جمله‌ای یک جمله‌ای ۴ ۴ -۵ X 2 2 A 1 1 …« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

تعداد صفحات: ۸

بازدید: 26

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2000 تومان – خرید