یک مدل چند گونه‌ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه‌های-AKFSZ7R9

دسته بندی:

قیمت: 2890 تومان

تعداد نمایش: 58 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۶ اسفند ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۷ اسفند ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2890 تومان – خرید

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه …

 

«یک مدل چند گونه‌ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه‌های ایتالیا»

 

 

 

چکیده

یک آنالیز آماری چند گونه‌ای برای ارزیابی روابط بین یک سرای از پارامترهای زیستگاه رودخانه و تنوع در گروه زیستی سالمونید در ۱۳ ایستگاه جمع‌آوری شده و بخش اصلی آنالیز برای مشخص کردن پارامترهای مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهترین مدل رگرسیون با دو آمار محاسبه می‌شود: Mallows CP و R2، برای مجموعه زیستی ماهی را توضیح می‌دهد. شاخص‌های آماری متنوعی برای ارزیابی کیفیت مدل و توانمندی آن محاسبه می‌شوند. برای تعیین چگونگی فراز و نشیب مدل که به دلیل ارزیابی مستقل خطاها در پارامترها تغییر کرده است، یک آنالیز دقیقی انجام می‌شود. این تاثیرات اغلب ناچیز هستند. اثبات می‌شود که ممکن است برای ساده کردن ارزیابی کیفیت زیستگاه از یک مجموعه محیطی استفاده شود.

 

مقدمه

اهمیت حفظ زیستگاه رودخانه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. تناسب یک سری از الگوها، ارزش زیستگاه را در رودخانه‌های ایتالیایی و تغییرات نتایج مدیریت منابع آبی کشور که بررسی شده است، را مورد برآورد قرار می‌دهد. مدل‌های زیادی برای ارزیابی نیازهای جاری در سطوح مختلف پیچیدگی‌ها، توسعه یافته‌اند.

مدل‌ها صرفاً از روش‌های هیدرولوژیکی از قبیل Montana (Tennant, 1975) یا Baxter (Baxter, 1961) دسته‌بندی می‌شوند که از اطلاعات فقط مربوط به رودخانه و روش‌هایی که ویژگی‌هخای متفاوت رودخانه را جمعاً تلقی می‌کند، استفاده می‌کند، از قبیل متولوژی Instream Flow Incremental (Bovee, 1982) که هم از اطلاعات هیدرولیکی و هم بیولوژیکی استفاده می‌کند. همچنین مدل‌هایی وجود دارد که گروه زیستی ماهیان نهری را از شاخصه‌های قابل ارزیابی محیط را انجام می‌دهد و همچنین می‌تواند برای ارزیابی اثر تغییر جریان بر جمعیت ماهی بکار گرفته شود. کمیت جمعیت ماهی می‌تواند یک شاخصی از ارزش زیستگاه رودخانه باشد که می‌تواند در مورد اقتصاد برای تسهیل تصمیم‌گیری در رابطه با استفاده از آب مورد ارزیابی قرار گیرد.

اگرچه، چون اکثریت مدل‌های موجود برای پیش‌بینی تراکم زیستی که اهمیت منطقه‌ای و کاربرد زیادی دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیاز برای توسعه‌ی یک شیوه برای پیش‌بینی گروه زیستی خاص، به ویژه در در رودخانه‌های ایتالیایی سالمونید آلپین شناسایی می‌شود.

بنابراین یک مدل برای پیش‌بینی فراوانی سالمونید (توده زیستی در هر منطقه واحد kgha-1) در رودخانه‌های کوه‌های ایتالیایی بر پایه‌ی شاخصه‌های قابل اندازه‌گیری محیط بوده است.

هدف، توسعه یک مدل است که همانند تنوه توده‌های زیستی مختلف که در حال حاضر موجود هستند، توضیح داده شود،‌ اما با کوچکترین اطلاعات، بازده موردنظر تجربی را (زمان و پول) مورد بررسی قرار داده‌اند. فلسفه‌ی شیوه‌ی شاخصه‌ی کیفیت زیستگاه (HQI)، روش کاری برای توسعه‌ی مدل بوده است که از پارامترهای درونی انواع مختلف، از شاخصه‌های حوزه‌ی رودخانه برای عوامل شیمیایی و بیولوژیکی با کاربرد معیار آماری متنوع استفاده می‌کند.

 

 

مواد و روش‌ها

مکان‌ها و بازده‌ی تغییرپذیر مورد بررسی

محل‌های بررسی شده از نهرهای گوناگون بدست آمده در شش رودخانه متنفاوت در امتداد بخش غربی کوه‌های آلپ ایتالیا انتخاب شده است. ۹ دامنه در دو رودخانه‌ی Tagliamento گرفته شده است. یک دامنه در رودخانه‌ی Mera و دیگر دامنه‌ها در ۳ رود فرعی از رودخانه‌ی Adda گرفته شده است. دامنه‌های رودخانه « متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

تعداد صفحات: ۱۱

بازدید: 29

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

2890 تومان – خرید