2500 تومان

هندسه (۲)

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند. لیست برداری: کمیتی است که هم بزرگی و هم [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

هندسه بردارها

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند. لیست برداری: کمیتی است که هم بزرگی و هم [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم. سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم ۳۰۰۰ دلار بود. سیاهه [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای(۲ Phase Locking) ایجاد شده اند

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … چکیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای (۲ Phase Locking) [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نمرات

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مد = ۱۳ بیشترین مقدار چارک سوم میانه چارک اول کمترین مقدار ۵/۱۸ ۱۵ ۱۲ ۲۵/۸ ۵/۳  نمودار جعبه‌ای کلاس (A)  فراوانی مطلق نمره  [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نمرات پایانی اول

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نمرات پایانی اول R=b-a R = 1 a-14  R = تعداد دسته‌ها ۵ درصد فراوانی تجمعی فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات مسلمانان علم ریاضی ، خاصه جبر و مقابله را به گونه ای پیشرفت دادند که می توان گفت آنان موجد این علم می [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نقش ریاضی در دنیا

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه: ابتدا درباره ی نقش ریاضی در دنیا چند سطری می نویسیم. ریاضیات نقشی بسیار مهم در دنیا دارد برای اینکه ما اگر بخواهیم هر کاری را [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نظریه اعداد

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نظریه اعداد: بعد از دوران یونان باستان، نظریه اعداد در سده شانزدهم و هفدهم با زحمات ویت Viete ، باشه دو مزیریاک Bachet de Meziriac ، [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نظریه احتمال و مجموعه های فازی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده اقتصاد رشته آمار پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی موضوع : نظریه احتمال و مجموعه های فازی استاد [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

مشتق

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مشتق Bottom of Form علوم ریاضی > ریاضی (cached) مجله علوم پایه -> مقالات علمی -> مشتق [+]   مجله علوم پایه سخن سردبیر آشنایی با [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

مجموع ها

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه عبارت نظریه طبیعی مجموعه‌ها ( Naive set theory) ، که نباید آن را با نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها (Axiomatic set theory) اشتباه [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

مجله ریاضی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بنام خداوند بخشنده مهربان تهیه کنندگان: معصومه میرزایی دبیر مربوطه : سرکار خانم دستفال مقدمه این مجله که به پیشنهاد معلم وهمکاری [...]

مشاهده و خرید
1980 تومان

مثلثات

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مثلثات واژه مثلثات « Trigonomently » در زبان یونانی از دو کلمه « Tplypuoo » و « μεtpov » که به ترتیب «مثلث» و«اندازه‌گیری» هستند، [...]

مشاهده و خرید