2890 تومان

یک مدل چند گونه‌ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه‌های-AKFSZ7R9

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه …   «یک مدل چند گونه‌ای در رابطه با پارامترهای هیدرولوژیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای گروه زیستی سالمونید در رودخانه‌های ایتالیا» [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

واکنش شیمیایی اسید و باز

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … واکنش شیمیایی اولین آزمایش و مشاهده برای معرفی مفهوم واکنش شیمیایی ارائه می‌شود که می‌توان آن را در مقطع ابتدایی انجام داد. این [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

هیدروگرافی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … هیدروگرافی فهرست مطالب مقدمه ۱ بعضی تعاریف در هیدروگرافی ۲ تعریف هیدروگرافی : ۲ فرق اساسی چارت و نقشه : ۲ روش تعیین سطح مبنای چارت : [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

هیدروژن

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه هیدروژن تنها عنصری است که در هیچ یک از گروه های جدول تناوبی عنصرها محل مناسبی برای آن وجود ندارد. هید روژن از بعضی جهات به [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

هیدروژن و پیل سوختی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … هیدروژن و پیل سوختی مقدمه مصرف گسترده و کلان انرژی حاصل ازسوختهای فسیلی اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را به همراه داشته [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نگاهی به کف اقیانوس

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نگاهی از نزدیک به کف اقیانوس با وجود اینکه بیشتردنیای ما زیراقیانوس قرار دارد، تا چند سال پیش اطلاعات انسان درمورد کف اقیانوسها [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نقطه جوش

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نقطه جوش مولکولهای مایع دائما حرکت می‌کنند.تعدادی از این مولکولها هنگامی که در سطح مایع هستند میتوانند به فضای بالای مایع [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نقش و کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی تحقیقات کشاورزی تزاید روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی در دنیا موجب توجه دانشمندان به ازدیاد [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … « نقش مخمر در تولید مشروبات الکلی » اگرچه تشخیص بین آبجو، شراب و نوشیدنی الکلی با سایر نوشابه‌های الکلی شناخته شده، به خوبی [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نفوذ درمحلولهای پایدارفاصله

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … فصل ۱۳ ـ نفوذ فاصله دار در فصل ۱۲ ، نفوذ اتمها درمحلولهای پایدار جانشین شده موردمطالعه قرار گرفت. در این بخش مابرآنیم که نفوذ [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نفت و زغال سنگ

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … صنعت نفت ایران صنعت نفت ایران از مهم‌ترین صنایع این کشور است. در سال ۲۰۰۰ (م.)، ایران چهارمین تولید کننده نفت خام جهان بود. ذخایر [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نفت و تاریخچه صنعت نفت

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه : با توجه به سیاست صنعتی شدن هر چه بیشتر کشور ، فروش کمتر نفت خام به منظور جلوگیری از صادرات تک محصولی ، جایگزیتی آن به وسیله [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نفت خام

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نفت خام به انگلیسی Crude Oil و به روسی Naphra نامیده می‌شود که درحالت طبیعی به صورت مایع بوده و رنگ آن قهوه‌ای زرد مایل به سیاه است [...]

مشاهده و خرید
2890 تومان

نسبیت خاص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … نسبیت خاص ترسیمی از یک مخروط نوری نسبیت خاص نظریه‌ای درباره ی اصول نسبیت و حرکت در چهارچوب های لخت می باشد. این نظریه در سال ۱۹۰۵ [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

نرمتنان وسخت پوستان

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … جهان جانوران جانوران بسیار گوناگونند. توانایی آنها با سازگاری در محیط های مختلف سبب شده است که این موجودات در سراسر کره زمین در [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

نانوتکنولوژی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … معرفی نانوتکنولوژی: نانوتکنولوژی یافن آوری نانو به ساخت وکاربرد مواد یا ابزارها در مقیاس بسیار کوچک می پردازد. این مواد یا ابزارها [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

میوز

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … شرح میوز در تقسیم میتوز جدا شدن کروماتید از یک کروموزوم و کشیده شدن به یک قطب با قوانین مندل بسیار سازگار بود زیرا او معتقذد بود لبب [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مولکول و اکسیژن ریشه واکنش‌های آن: اتم اکسیژن فراوان ترین عنصر در پوسته زمین است و در اتمسفر و آب برای شکل‌های هوازی حیات مورد نیاز [...]

مشاهده و خرید