1000 تومان

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت و فکر کنید های علوم تجربی هشتم فصل ۱۲ سنگ‌ ها

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت و فکر کنید های علوم تجربی هشتم فصل ۱۲ سنگ‌ ها   شامل: فکر کنید صفحه ۹۸ اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۹۸ فکر کنید صفحه ۹۹ فعالیت صفحه ۹۹ فکر کنید صفحه ۱۰۰ تحقیق و [...]

مشاهده و خرید
900 تومان

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت ها و تحقیق و پژوهش های علوم تجربی هشتم فصل ۱۱ کانیی ها

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت ها و تحقیق و پژوهش های علوم تجربی هشتم فصل ۱۱ کانی‌ ها شامل: گفت و گو کنید صفحه ۹۳ تحقیق و پژوهش صفحه ۹۳ تحقیق و پژوهش صفحه ۹۴ فعالیت صفحه ۹۴ (کانی بسازید) تحقیق و [...]

مشاهده و خرید
1000 تومان

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت ها و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۱۰ مغناطیس

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت ها و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۱۰ مغناطیس درباره شامل: + فعالیت ها + آزمایش کنید ها فصل۱۰: مغناطیس   این پاورپوینت آموزشی ,  با۱۲ اسلاید جذاب و قابل [...]

مشاهده و خرید
1200 تومان

پاورپوینت درمورد پاسخ فعالیت آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۹ الکتریسیته

پاورپوینت درمورد پاسخ فعالیت آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۹ الکتریسیته شامل: + فعالیت ها + آزمایش کنید ها + گفت و گو کنیدها + اطلاعات جمع آوری کنید فصل۹: الکتریسیته   [...]

مشاهده و خرید
1000 تومان

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۸ تولید مثل در جانداران

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۸ تولید مثل در جانداران شامل: + فعالیت ها + آزمایش کنید ها + گفت و گو کنیدها + اطلاعات جمع آوری کنید فصل۸: تولید [...]

مشاهده و خرید
1000 تومان

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۷ الفبای زیست فناوری

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۷ الفبای زیست فناوری شامل: + فعالیت ها + آزمایش کنید ها + گفت و گو کنیدها فصل۷: الفبای زیست فناوری این پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
800 تومان

پاورپوینت درباره پاسخ تحقیق و پژوهش و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۶ تنظیم هورمونی

پاورپوینت درباره پاسخ تحقیق و پژوهش و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۶ تنظیم هورمونی ششامل: + تحقیق و پژوهش‌ ها + اطلاعات جمع آوری کنیدها + گفت و گو کنیدها فصل۶: تنظیم هورمونی این پاورپوینت [...]

مشاهده و خرید
1000 تومان

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۵ حس و حرکت

پاورپوینت درباره پاسخ فعالیت فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۵ حس و حرکت شامل: + فعالیت ها + تحقیق و پژوهش‌ ها + آزمایش کنید ها + اطلاعات جمع آوری کنیدها + گفت و گو کنیدها فصل۵: [...]

مشاهده و خرید
900 تومان

پاورپوینت درمورد پاسخ فعالیت و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۴ تنظیم عصبی

    پاسخ فعالیت و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۴ تنظیم عصبی شامل: + فعالیت ها + اطلاعات جمع آوری کنیدها + گفت و گو کنیدها فصل۴: تنظیم عصبی این پاورپوینت آموزشی ,  با۵ اسلاید [...]

مشاهده و خرید
1000 تومان

پاورپوینت درمورد پاسخ فعالیت فکر کنید و گفت و گو کنید علوم تجربی هشتم فصل ۳ از درون اتم چه خبر

پاسخ فعالیت فکر کنید و گفت و گو کنید علوم تجربی – پاسخ فعالیت فکر کنید و گفت و گو کنید علوم تجربی هشتم- پاسخ فعالیت فکر کنید و گفت و گو کنید علوم تجربی هشتم فصل ۳- پاسخ فعالیت فکر کنید و [...]

مشاهده و خرید
1000 تومان

پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۲ تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

پاسخ فعالیت فکر کنید – پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنید – پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی – پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم – پاسخ [...]

مشاهده و خرید
1200 تومان

پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۱ مخلوط و جدا سازی مواد

دانلود پاسخ فعالیت فکر کنید- پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنید –  پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی –  پاسخ فعالیت فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم –  [...]

مشاهده و خرید