2500 تومان

هندسه (۲)

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند. لیست برداری: کمیتی است که هم بزرگی و هم [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

هندسه بردارها

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بردارها: بردار: دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند. لیست برداری: کمیتی است که هم بزرگی و هم [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … هزینه سربار واقعی اعمال شده برای تولید بر اساس ساعت های کار مستقیم. سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم ۳۰۰۰ دلار بود. سیاهه [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای(۲ Phase Locking) ایجاد شده اند

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … چکیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای کنترل همروندی توزیعی که بر پایه مکانیزم قفل دو مرحله ای (۲ Phase Locking) [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

نمرات

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مد = ۱۳ بیشترین مقدار چارک سوم میانه چارک اول کمترین مقدار ۵/۱۸ ۱۵ ۱۲ ۲۵/۸ ۵/۳  نمودار جعبه‌ای کلاس (A)  فراوانی مطلق نمره  [...]

مشاهده و خرید