2800 تومان

آشنایی با ریاضیات

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … آشنایی با ریاضیات ۱٫۱ مقدمه:  آشنایی با ساختمان منطقی جمله هایی که مطالب ریاضی بوسیله آنها بیان می شوند مستلزم مفاهیم گزاره، گزاره [...]

مشاهده و خرید