3500 تومان

آشنایی با میکرو کنترلرهای AVR

آشنایی با میکرو کنترلرهای AVR   فهرست مطالب   مقدمه ۲ معایب و مزایای میکروکنترلر های مختلف ۶ فیوز بیت ها، منابع کلاک وReset 8 منابع Reset 16 معرفی SPI Bus  (نحوه عمل،رجیسترها ، ارتباط [...]

مشاهده و خرید