3000 تومان

اهرام ثلاثه مصر ۱۱

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … اهرام ثلاثه مصر یگانه بازمانده عجایب هفت گانه جهان باستان در (جیزه)گیزا، غرب قاهره امروزی، سه هرم از فراعنه سلسله چهارم به نامهای [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

اهرام ثلاثه مصر ۳۵ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … اهرام ثلاثه مصر یگانه بازمانده عجایب هفت گانه جهان باستان مقدمه برای حدود ۱۰ هزار سال، دره نیل جایگاه یکی از بانفوذترین و [...]

مشاهده و خرید