3000 تومان

کارخانه آرد زمرد ایذه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … تقدیر و تشکر: اکنون که در آستانه دانش آموختگی قرار داریم، آن یگانه عالم هستی را، که بر ما لطف مرحمت نمود که عمر خویش را صرف تحصیل و [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

کارآموزی برق ایذه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه حسابداری رکن اصلی نظام اطلاع رسانی مالی و اقتصادی هر جامعه به شمار می رود ریاست محترم جمهوری سابق در پیام مورخ ۲/۶/۱۳۸۰ به [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

حسابدرای آموزش و پرورش ایذه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه : اگر بخواهیم مقدمه ای برای این کار بنویسیم باید اول یاد کنیم از تمام جوانانی که هشت سال دفاع مقدس بدن خود را در مقابل گلوله [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

حسابدرای آموزش و پرورش ایذه دومی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی جهت پردازش رویدادهای مالی و بعنوان مبنائی برای تصمیم گیری و بیان وضعیت مالی یک شخصیت تجاری می [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

حسابدرای آموزش و پرورش ایذه ۰۱

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه : حسابداری یک سیستم اطلاعاتی جهت پردازش رویدادهای مالی و بعنوان مبنائی برای تصمیم گیری و بیان وضعیت مالی یک شخصیت تجاری می [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

پروژه برق ایذه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … سیستم پشتیبان برای برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع شرکت برق chugoku ژاپن یک سیستم پشتیبانی برای برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع ابداع کرده است [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

کارآموزی بانک صادرات ایذه دنیاری

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … گزارش کارآموزی رشته: حسابداری موضوع کارآموزی: بررسی سیستم حسابداری بانک صادرات مکان کارآموزی: بانک صادرات شهرستان ایذه استاد [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

حضور در عملیات برق ایذه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … گزارش کارآموزی رشته : برق مخابرات موضوع کارآموزی : حضور در عملیات برق ایذه محل کارآموزی: اداره عملیات برق ایذه استاد کارآموزی : [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

بررسی تاسیسات بیمارستان شهدای ایذه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … گزارش کارآموزی رشته: کاردان فنی برق مخابرات موضوع کارآموزی:بررسی تاسیسات بیمارستان شهدای ایذه مکان کارآموزی: بیمارستان شهدای ایذه [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

کارخانه آرد زمرد ایذه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … تقدیر و تشکر: اکنون که در آستانه دانش آموختگی قرار داریم، آن یگانه عالم هستی را، که بر ما لطف مرحمت نمود که عمر خویش را صرف تحصیل و [...]

مشاهده و خرید