3000 تومان

ایستای

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … ایستایی ممان ایستایی یا گشتاور دوم یا گشتاور لختی :این پارامتر نشان دهنده ی مقاومت خمشی یک نقطه از جسم میباشد که به گشتاور دوم سطح [...]

مشاهده و خرید