3000 تومان

ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه : ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج در سال ۱۳۵۰ شمسی (۱۹۷۱ میلادی) فعالیت خود را بطور رسمی و دوازده‌ساعته با ثبت و گزارش وضعیت جوی [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

کارورزی زراعت و اصلاح نباتات -ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان ـ گرگان ۴۰ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … فصل اول معرفی سازمان: مرکز تحقیقات اصلاح نهال و بذر، همان‌طور که از اسم آن پیداست، اصلاح رقم‌های مختلف است، یعنی مقایسه ارقام مختلف [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

کارآموزی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات در ایستگاه تحقیقات عراقی محله ۶۰ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه: تاریخ شروع کارآموزی دوره کارآموزی اینجانب در مورخه ۱۷/۷/۸۴ آغاز شد. قرار بر این شد که طی یک دوره ۴۵ روزه به مدت ۳۵ روز در [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

کــارآمــوزی زراعت و اصلاح نباتات ایستگاه تحقیقاتی عراقی‌محله ۲۲ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … تقدیر و تشکر: مهارتهای علمی یا همان تخصص عملی در هر رشته که امروزه موضوع مورد بحث در گروههای آموزشی می باشد و نقش مهمی را برای آن در [...]

مشاهده و خرید