2950 تومان

حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … حفاظت چیست؟ کلمه حفاظت برای افراد مختلف معانی مختلفی دارد، از دید یک دانشمند « Scientist » انجام صحیح یک آزمایش و تجربه است. از دید [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

آیین‌نامه ایمنی معادن

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … آیین‌نامه ایمنی معادن فصل اول – تعاریف: ۱ – مسئول معدن یا سرپرست معدن: شخصی است که توسط دارنده پروانه عملیات به این سمت منصوب [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

ایمنی راه ۲۸ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مقدمه به هنگام طراحی یک جاده و متعلقات آن طراحان باید با بکارگیری ضوابط طرح هندسی راه و در نظر گرفتن کلیه شرایط احتمال خارج شدن [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

قانون ایمنی ترافیک ۳۲ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … قانون ایمنی ترافیک فصل ۱-۱۸- T از دانشجویان ساسکاتکیوان تذکر: مطابق بخش فرعی (۱)۳۳ از قانون تفسیر بخشهای اصلاح نشده متوالی، [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

مطالعه ایمنی در SPR

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین محل و موضوع کارآموزی: سایپا دیزل مطالعه ایمنی در SPR نام و نام خانوادگی استاد راهنمای کارآموزی: جناب [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS – ایمنی درانتقال ۵۱ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو نام شرکت : شرکت برق منطقه ای خراسان گزارش پایانی طرح رشد وارتقاء موضوع : ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان ۶۸ ص

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمانچکیدهاین مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی [...]

مشاهده و خرید