3500 تومان

داروهای مورد استفاده در پارکینسون

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای مورد استفاده در پارکینسون و دیگر اختلالات حرکتیپارکینسونیسمپاتوفیزیولوژیپارکینسون با روند طبیعیپارکینسون ناشی از مصرف [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای موثر در درمان فشار خون

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … * به نام خدا*داروهای موثر در درمان بیماری فشار خوندیورتیک هاسمپاتولیتیک هاگشاد کننده های عروقآنتاگونیست های [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای کاهنده حرکت و ترشح

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای کاهنده حرکت و ترشحاهداف فیزیولوژیک داروهاحرکتحرکت محتوی گوارش به انقباض و انبساط یک سری عضلات وابسته است.این حرکت تحت [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای ضدقارچی

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای ضدقارچیدرمان عفونتهای قارچیشدت بیماری و دامنه عفونت در نوع درمان موثر است عفونتهای کم التهاب عموماً وسیع و گسترده می [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای ضد قارچ، ضدانگل و ضد ویروس

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … به نام خداداروهای ضد قارچ، ضدانگل و ضد ویروس داروهای ضد قارچتقسیم بندی از نظر مکانیسم عملتغییر نفوذپذیری غشای سلولی ( آزول ها [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای ضد تهوع و استفراغ

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … مدرس: دکتر شهاب بهلولیدانشیار فارماکولوژیدانشکده پزشکیداروهای ضد تهوع و استفراغ*فیزیولوژی *فیزیولوژی *ریسک فاکتورهاوابسته به [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای روانگرا در بارداری

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بنام او که همه از آن اوستداروهای روانگرا در بارداریمصرف داروهای روانگرا در حاملگی ارزیابی بیمار روانی باردارشروع علایم بیماری [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای خواب آور و آرام بخش

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای خواب آور و آرام بخشSedative-Hypnotic Drugs طبقه بندی و فارماکوکینتیکزیر گروه ها:بنزودیازپین هاباربیتورات هاداروهای [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای تثبیت کننده خلق

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای تثبیت کننده خلقتنظیم سروتونین و دوپامین با کلسیم داخل سلولی صورت می گیرد.Ca داخل سلولی هایپراکتیو باعث القاء مانیا می [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای بخش ICU

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای بخش ICU؟« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای بخش ICU (2)

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای بخش ICUزیر نظر استاد ارجمند دکتر سرافراز تنظیم : عاطفه عیسی زاده؟« متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای آنتی آریتمی

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … فارماکولوژی داروهای آنتی آریتمیعلل زمینه ای آریتمیایسکمیهیپوکسیاسیدوزآلکالوزغیر طبیعی بودن الکترولیتکاتکول آمین بالاتاثیرات [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای آرامبخش وضددرد

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … داروهای آرامبخش وضددرد دریک مطالعه منتشر شده در۱۹۹۷روی نوزادان دردناشی ازلوله گذاری وساکش داخل تراشه رادرحدود ۲دریک نمره بندی [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

داروهای احیاء

فرمت فایل : ( پاورپوینت )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … بسم الله الرحمن الرحیم داروهای مورد استفاده درCPR نادری پور عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه اصول شش گانه تجویز [...]

مشاهده و خرید
3000 تومان

داروهای گیاهی

فرمت فایل : ( ورد )( قابلیت ویرایش و چاپ )قسمتی از متن پروژه … وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیتولید داروهـای گیاهـی (پماد کاپسی‌کوم و قرص آنتوم )با ظرفیت ۲۷۰هزار [...]

مشاهده و خرید