Ultimate magazine theme for WordPress.

دانلود پروژه راهسازی

3,500 تومان

دانلود پروژه راهسازي

 

 

 

 

‏معادلات و جداسازي درجه‏‌‏اي

‏مقدمه

‏همان طور كه در بخش 6 بحث شد، طراحان بايد

احتياجات افراد پياده‏‌‏رو،

دو‏چ‏رخه‏‌‏سواران و موتورسواران

به منظور ايجاد برنامه طي كردن راحت و مطمئن از طريق تقاطع‏‌‏ها را مطالعه ك‏نند.

 

توضیحات

دانلود پروژه راهسازی

دانلود پروژه راهسازی

پروژه راهسازی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                    صفحه

معادلات و جداسازی درجه‌ای ۱

ملاحظات برنامه‌ریزی و سندی ۲

 مستندات ۳

  1. طرح‌بندی طرح ۳
  2. امنیت ۳
  3. تراکم ۳
  4. نقشه‌برداری (توپوگرافی) ۴
  5. وسایل دوچرخه و پیاده‌رو ۴
  6. حجم ترافیک ۴
  7. مزیت‌های مصرف‌کننده جاده (یعنی امتیازات ایجاد شده برای مصرف‌کننده جاده) ۴

 ملاحظات بافتی و متنی ۵

 تطبیق دوچرخه و پیاده از طریق مبادلات (پل) ۶

عوامل انتخابی مبادلاتی ۷

کاربرد آزادراه‌ها و بزرگراهها با کنترل دستیابی بالا ۸

فضاسازی تبادلی (پلی چندراهی) ۹

گزارش های تغییر و تطابق پل (مبادلات) ۹

 انواع پل (تبادل) ۱۱

پل‌های سه پایه ۱۲

پل‌های لوزی شکل ۱۳

تبادلات (پل‌های) لوزی شکل متراکم ۱۵

 پل شهری تک‌نقطه‌ای (SPUL) ۱۵

پل شهری تک نقطه‌ای ۱۷

 چهارراه اتوبان‌ها ۱۷

جهت‌دار و نیمه جهت‌دار ۲۰

اتصال شیبی جهت‌دار (مستقیم) ۲۰

پل جهت‌دار و مستقیم ۲۰

پل نیمه جهت‌دار و نیمه‌مستقیم کامل ۲۰

 ملاحظات طرحی کلی ۲۳

انتخاب نوع پل و تبادل ۲۳

گنجایش و سطح سرویس ۲۷

ملاحظات امنیتی ۲۸

مسافت دید در نقاط خروجی ۲۸

تغییرات سرعتی خروجی ۲۹

ورودی و خروجی‌های سمت چپ ۲۹

خطرات اشیاء ثابت ۲۹

ورودی‌هایی با راه اشتباه ۳۰

سرعت بیش از حد روی جاده‌های کوچکتر ۳۰

اصول خطی ترافیکی ۳۰

شمار اصلی خطوط و افت‌های خطی آزادراهی ۳۱

افت‌های خطی آزادراه ۳۱

مکان ۳۱

فاصله دید ۳۲

انتقال ۳۲

علامت‌گذاری ۳۲

تعادل مسیر ۳۳

 خطوط کمکی ۳۴

 فاصله بین انتهاهای سراشیب متوالی ۳۵

 رویکردهایی نسبت به پل‌ها ۳۸

 انشعابات شیبی و آزادراهی ۳۸

 شیب‌های خروجی ۳۹

 فاصله دید ۳۹

ارتفاع زیاد (بر بلندی، بلندی بر ارتفاع زیاد) ۴۰

قسمت سه‌گوشه ۴۱

سراشیب‌های ورودی ۴۲

 مسافت دید ۴۲

 خطوط افزایش سرعت ۴۲

 ارتفاع زیاد ۴۴

حیطه‌های متقاطع ۴۵

شمار مسیرهای حیطه‌های متقاطع ۴۶

گنجایش و سطح خدمات ۴۷

انشعابات اصلی و اتصالات شاخه‌ای ۴۸

 طرح شیبی ۵۱

طرح هندسی ۵۱

 سرعت طرحی ۵۱

 قسمت متقاطع ۵۲

شیب متقاطع ۵۳

شیب‌های جانبی ۵۳

پل‌ها و زیرگذرها ۵۳

تلورانس‌های جانبی نسبت به موانع (مناطق وضوح) ۵۴

عرض ورودی شیب خروجی ۵۴

عرض انتهایی شیب ورودی ۵۴

 مسیر افقی ۵۶

سرعت طرحی ۵۶

اتصال بیرونی ۵۶

حلقه‌ها ۵۷

فاصله دید ۵۷

شیب‌های ۲ مسیره ۵۸

مسیرهای عمودی ۵۸

 گنجایش (ظرفیت) ۵۹

 تقاطع‌های جاده‌ای کوچکتر (سراشیب) ۶۰

جاسازی چند مدلی ۶۱

گنجایش ۶۱

حرکات مسیر اشتباه ۶۲

محدودیت‌های دسترسی ۶۲

فاصله دید ۶۳

انتقال ۶۳

یادداشت‌ها ۶۶

منابع ۷۳

‏معادلات و جداسازی درجه‏‌‏ای

‏مقدمه

‏همان طور که در بخش ۶ بحث شد، طراحان باید

احتیاجات افراد پیاده‏‌‏رو،

دو‏چ‏رخه‏‌‏سواران و موتورسواران

به منظور ایجاد برنامه طی کردن راحت و مطمئن از طریق تقاطع‏‌‏ها را مطالعه ک‏نند.

در نمونه‏‌‏های ویژه،

سطوح فع‏الیتی به اندازه کافی بالا می‏‌‏باشند.

به طوری که یک تقاطع قادر به ایجاد تخصیص فضایی‏ ‏مطمئن و کیفیت خدمات مطلوب برای همه استفاده‏‌‏کنندگان می‏‌‏باشد.

این معمولاً در محیط‏‌‏های با سرعت بالا و حجم

ترافیک و رفت و آمد بالا

اتفاق می‏‌‏افتد که نیازمند مسیرهای متعددی بر ارائه کردن مطالبات ترافیکی م‏ی‏‌‏باشند.این

شر‏ایط مناسب بودن

را برای پیاد‏ه‏‌‏روها کاهش می‏‌‏دهد،

تأثیرات بزرگراه‏ی را روی محیط اطراف افزایش می‏‌‏دهد

و منجر به پیچیدگی برای همه استفاده کنندگان می‏‌‏شود.

این همچنین زمانی اتفاق می‏‌‏افتد که

وسایل ریلی ‏بزرگراه‏های با حجم بالا

را قطع می‏‌‏کند و

آزادراه‏‌‏ها به وسیله جاده‏‌‏های دیگر قطع می‏‌‏شوند.

در این مثال‏‌‏ها،

ساخت پلهای هوایی و ساخت‏‌‏های زیرگذری

برای هدف جداسازی وسیله‏‌‏های تقاطعی بای‏د مطالعه شود.

بیشترین امنیت و گ‏نجایش زمانی به دست می‏‌‏آید

که بزرگراه‏‌‏های متقاطع به طور جداگانه درجه‏‌‏بندی می‏‌‏شوند.

با وجود این جداسازی درجه ممکن است به خوبی در متن موجود تناسب‏‌‏بندی نشده باشد

و ممکن است مکان‏‌‏های چند شکلی را پیچیده کند.

این ب‏خ‏ش بر تغییرات مابینی برای ایجاد اتصال بین این وسایل تمرکز دارد.

جداسازی‏‌‏های درجه‏‌‏ای بدون اتصال پاگردها

در بخش ۱۹ بحش می‏‌‏شود. این فصل شامل بخ‏ش‏‌‏های زیر می‏‌‏باشد:

دانلود پروژه راهسازی

۱. بخش ۱‏-۷. ملاحظات برنامه‏‌‏ریزی و مجوزی

‏ بخش ۲-۷. انواع مبادلات

‏ بخش ۳-۷.‏ ملاحظات طرح کلی

‏ بخش ۴-۷. اصول خطی ترافیکی

‏ بخش ۵-۷‏. ‏تقاطع‏‌‏های سر‏ا‏زیری و آزادراهی

‏ بخش ۶-۷ طراحی پاگرد یا سراشیب

‏ بخش ۷-۷. تقاطع‏‌‏های جاده‏‌‏ای کوچکتر/‏سراشیب

دانلود پروژه راهسازی

‏ملاحظات برنامه‏‌‏ریزی و سندی

‏جداسازی درجه‏‌‏ای و مبادلات

زمانی اتفاق می‏‌‏افتد که دو ‏بزرگراه‏ در سطح‏‌‏های مختلف همدیگر را قطع کنند.

جداسازی طبقه‏‌‏ای تقاطع دو بزرگراه‏

یک بزرگراه و راه‏‌‏آهن یا یک بزرگراه و یک وسیله دوچرخه در سطوح مختلف می‏‌‏باشد.

این تقاطع‏‌‏های خطرناک را قطع و حذف می‏‌‏کند

و صلاحیت عملی را به عنوان یک گذرگاه فرعی برای مشغول کردن حیطه‏‌‏های شهری افزایش می‏‌‏دهد.

نسبتاً، رفت و آمد،

پیاده‏‌‏روها و دوچرخه‏‌‏سواران

در هر ‏بزرگراه‏ متقاطع به طور کامل غیروابسته از یکدیگر باقی می‏‌‌‏مانند.

مبادلات و ردو بدلهای دسترسی ‏بزرگراه‏‌‏های جدا شده

درجه‏‌‏ای را به وسیله تشکیل شبکه‏‌‏ای از پاگردها و سراشیبی‏‌‏ها ایجاد می‏‌‏کند.

بزرگراه‏‌‏هایی که ش‏ا‏مل مبادلات می‏‌‏باشند اغلب آزادراه‏‌‏ها و شاهراه‏‌‏ها می‏‌‏باشند

که عموماً به عنوان ‏«‏بزرگراه‏»‏ در طول این بخش اشاره می شوند.

‏بخش‏‌‏های زیر ملاحظات برنامه‏‌‏ریزی و سندی را برای مبادلات توضیح می‏‌‏دهد.

دانلود پروژه راهسازی

‏۱-۲-۷. مستندات

‏در خیلی از موارد‏،‏ تصمیم برای ایجاد یک مبادله جدا ‏ش‏ده درجه باید بر اساس ملاحظات دقیق شماری از فاکتورها ساخته شود.

این عوامل و فاکتورها به عنوان مستندات اشاره می‏‌‏شوند و شامل موارد زیر می‏‌‏شوند.

‏۱. طرح‏‌‏بندی طرح

‏به محض اینکه توسعه یک راه به عنوان یک آزادراه تصمیم گرفته شد، باید تعیین شود که آیا هر بزرگراه متقاطع تمام خواهد شد،

دوباره جاده‏‌‏بندی خواهد شد یا با جداسازی درجه‏‌‏بندی و مبادلات ایجاد خواهد شد.

‏۲. امنیت

‏مزیت‏‌‏های کاهش تصادف

یک مبادله ممکن است انتخابش را در یک خطر ویژه در تقاطع درجه‏‌‏ای مستندسازی کند.

 

‏۳. تراکم

‏یک مبا‏د‏له ممکن است جایی که سطح خدمات یک تقاطع درجه‏‌‏ای غیر قابل قبول برای گروه‏‌‏های مصرف کننده بیشتر می‏‌‏باشد، مستندسازی شود و تقاطع نمی‏‌‏تواند با ایجاد یک سطح قابل قبولی از خدمات همه مصرف‏‌‏کنندگان تعریف شود.

‏۴. نقشه‏‌‏برداری (توپوگرافی)

‏مکان

‏در مکان‏‌‏های ویژه‏،‏

یک مبادله جداسازی درجه‏‌‏بندی

شده‏،‏ ممکن است بیشتر از یک تقاطع درجه‏‌‏بندی عملی باشد و این به خاطر

وضعیت‏‌‏های نقشه‏‌‏برداری محلی

می‏‌‏باشد.

‏۵. وسایل دوچرخه و پیاده‏‌‏رو

‏جداسازی درجه‏‌‏بندی اتصال

پیشرفته‏‌‏ای برای دوچ‏ر‏خه و ترافیک پیاده‏‌‏ر‏و‏ ایجاد ‏می‏‌‏کند‏.

برای مثال،

در سطوح شهری، جداسازی درجه‏‌‏ای ممکن است یک پارک شهر یا مراکز فعالیتی تمرکز یافته در هر دو سمت شاهراه را متصل کند.

در حیطه‏‌‏های روستایی‏،‏ جداسازی درجه‏‌‏ای ممکن است

مسیر پیاده‏‌‏روها

، دوچرخه سواران

، کوهنوردان

، اسب سواران

و دیگر مصرف‏‌‏کنندگان جاده را اجازه دهد.

‏۶. حجم ترافیک

‏مبادلات در خیابان‏‌‏ها‏ی‏ متقاطع با حجم ترافیک سنگین

مطلوب می‏‌‏باشند. حذف برخوردها به خاطر حجم تقاطع بالایی می‏‌‏باشد که حرکت ترافیک را بهبود می بخشد.

‏۷. مزیت‏‌‏های مصرف‏‌‏کننده جاده (یعنی امتیازات ایجاد شده برای مصرف‏‌‏کننده جاده)

‏زمانی که ‏م‏بادلات طراحی ‏می‏‌‏شود‏ و مصرف‏‌‏کننده با کفایت عم‏ل‏ کند‏،‏

زمان سفر و قیمت‏‌‏ها را به طور عمده زمانی ‏در تقاطعات درجه‏‌‏ای مقایسه ‏می‏‌‏شود،‏ کاهش می‏‌‏دهد.

بنابراین یک مبادله سندسازی ‏می‏‌‏شو‏د

اگر یک تحلیل آشکار کند که امتیازات مصرف‏‌‏کننده جاده‏‌‏ای از قیمت‏‌‏های بالای عمر خدماتی مبادلات تجاوز 

 

فرمت فایل : .DOC

 

تعداد صفحه : ۷۷ صفحه

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

1.36 MB

فرمت فایل

word

تعداد صفحات

77

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه راهسازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *