طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

3,500 تومان

تولید صندلی پلاستیکی

 

 

 

 

1-2) فرایند تولید 

2-2) نمودار فرآیند تولید 

3-2) ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز و منابع تأمین آن 

4-2) طرح استقرار ماشین‌آلات

6-2) ظرفیت تولید

 

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

تولید صندلی پلاستیکی

 

پایان‌نامه تحصیلی «پروژه کارآفرینی»

 

عنوان:………………………

بررسی و تهیه طرح تولید صندلی پلاستیکی            ……………………………………                                                     

فهرست مطالب…..

عنوان ………………………………………………….. صفحه

فصل اول- کلیات تحقیق

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی ۱-۱) مشخصات متقاضیان طرح ………………………………………………… ۱۰

۲-۱) معرفی اجمالی پروژه …………………………………………………… ۱۱

۳-۱) معرفی محصول ……………………… ۱۱

۴-۱) سوابق تولید ……………………… ۱۲

۵-۱) مصرف‌کنندگان ……………………… ۱۳

۶-۱) موارد کاربرد …………………….. ۱۳

۷-۱) بررسی نیاز جامعه به محصول …………. ۱۳

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

فصل دوم: طراحی تولید

۱-۲) فرایند تولید …………………….. ۱۵

۲-۲) نمودار فرآیند تولید ………………. ۲۱

۳-۲) ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز و منابع تأمین آن     ۲۲

۴-۲) طرح استقرار ماشین‌آلات ……………… ۲۴

۵-۲) مواد اولیه و منابع تأمین آن ……….. ۲۵

۶-۲) ظرفیت تولید ……………………… ۲۵

۷-۲) برنامه زمان‌بندی اجرای طرح …………. ۲۶

۸-۲) جایابی و محل اجرای طرح ……………. ۳۰

فصل سوم: بررسی اقتصادی طرح

۱-۳) نیروی انسانی موردنیاز …………….. ۳۲

۲-۳) شرح وظایف پرسنل ………………….. ۳۲

۳-۳) حقوق و دستمزد ……………………. ۳۴

۴-۳) سازماندهی نیروی انسانی ……………. ۳۵

فصل چهارم: زمین و ساختمان‌های موردنیاز

۱-۴) زمین موردنیاز طرح ………………… ۳۷

۲-۴) ساختمان‌های تولید …………………. ۳۷

عنوان …………………………. صفحه

۳-۴) ساختمان‌های خدمات اداری و پشتیبانی ….. ۳۷

۴-۴) هزینه ساختمان‌سازی و محوطه‌سازی ……… ۳۹

۵-۴) پلان طرح ………………………….  ۴۲

تولید صندلی پلاستیکی

فصل پنجم: انرژی و تأسیسات

۱-۵) انرژی برق ……………………….. ۴۳

۲-۵) انرژی آب ………………………… ۴۴

۳-۵) سوخت ……………………………. ۴۵

۴-۵) تأسیسات حرارتی …………………… ۴۵

۵-۵) تأسیسات برودتی …………………… ۴۵

۶-۵) ارتباطات ………………………… ۴۵

۷-۶) تأسیسات تهیه و اطفاء حریق …………. ۴۶

۸-۵) وسایل حمل و نقل ………………….. ۴۷

فصل ششم: محاسبات مالی طرح

۱-۶) سرمایه کل و منابع تأمین آن ………… ۴۹

۲-۶) محاسبه سرمایه ثابت طرح ……………. ۴۹

۳-۶) محاسبه هزینه تولید سالیانه ………… ۵۱

۴-۶) محاسبه هزینه مواد اولیه …………… ۵۲

۵-۶) محاسبه هزینه مواد اولیه …………… ۵۶

۶-۶) محاسبه قیمت تمام شده محصول ………… ۵۷

۷-۶) محاسبه قیمت فروش محصول ……………. ۵۸

۸-۶) محاسبه سود ناخالص تولید …………… ۵۸

۹-۶) محاسبه سود خالص ………………….. ۵۸

۱۰-۶) محاسبه در برگشت سرمایه …………… ۵۹

۱۱-۶) توجیه اقتصادی طرح ……………….. ۵۹

منابع و مآخذ …………………………. ۶۰

فهرست جداول

عنوان ………………………….  صفحه

جدول (۱-۱) مشخصات متقاضیان طرح …………. ۱۰

جدول (۱-۲) ابزارآلات و ماشین‌آلات موردنیاز طرح و هزینه تأمین آنها   ۲۵

جدول (۲-۲) ظرفیت تولید ………………… ۲۶

جدوا (۶-۲) جایابی و محل اجرای طرح ………. ۳۰

جدول (۱-۳) مشخصات نیروی انسانی …………. ۳۲

جدول (۲-۳) حقوق و دستمزد ………………. ۳۴

جدول (۱-۴) زمین موردنیاز ………………. ۳۷

جدول (۲-۴) ساختمان واحد تولید ………….. ۳۸

جدول (۳-۴) هزینه ساختمان‌سازی …………… ۳۹

جدول (۴-۴) محاسبه هزینه محوطه‌سازی ………. ۴۰

جدول (۱-۵ ) محاسبه مصرف برق دستگاه‌های تولیدی    ۴۳

جدول (۲-۵) محاسبه برق واحد …………….. ۴۴

جدول (۳-۵) انرژی سوخت مصرفی ……………. ۴۵

جدول (۴-۵) تأسیسات حرارتی ……………… ۴۵

جدول (۵-۵) هزینه‌های سرمایه‌ای تأسیسات و انرژی    ۴۶

جدول (۶-۵) هزینه‌های مصرفی انرژی ………… ۴۷

جدول (۷-۵) هزینه حمل و نقل …………….. ۴۷

جدول (۱-۶) سرمایه گذاری کل طرح …………. ۴۹

جدول (۲-۶) محاسبه سرمایه ثابت ………….. ۵۱

جدول (۳-۶) هزینه‌های قبل از بهره‌ب‌رداری …… ۵۱

جدول (۴-۶) برآورد سرمایه در گردش ……….. ۵۳

جدول (۵-۶) هزینه تولید سالیانه طرح ……… ۵۴

جدول (۶-۶) هزینه تعمیر و نگهداری ……….. ۵۶

جدول (۷-۶) هزینه استهلاک ……………….. ۵۶

جدول (۸-۶) هزینه ثابت و متغیر ………….. ۵۷

فهرست نمودارها و تصاویر

عنوان ………………………….  صفحه

نمودار (۱-۲) فرآیند تولید صندلی ………… ۲۲

نمودار (۲-۲) برنامه زمان اجرای طرح ……… ۲۷

نمودار (۱-۳) چارت سازماندهی طرح ………… ۲۵

نقشه شماره (۱-۲) پلان سالن تولید ………… ۲۹

نقشه شماره (۱-۴) پلان طرح ………………. ۳۹

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین روش‌های رایج برای شکل‌دهی پلاستیک‌ها قالب‌ریزی تزریقی است.

امروزه خانه، دفتر کار و کارخانه شامل انواع وسایلی است که به روش قالب‌ریزی تزریقی ساخته شده است.

قالب‌ریزی تزریقی یکی از روش‌های متالوژی و ریخته‌گری می‌‌باشد.

هنر ریخته‌‌گری و قالب‌ریزی تزریقی مواد پلاستیکی هنری است دیرین و کهن و اولین

دستگاه‌های پیشرفته آن در سال ۱۸۷۲ ساخته شد. بسیاری از صندلی‌های پلاستیکی

به روش قالب‌گیری تزریقی ساخته می‌شوند در این پروژه سعی شده است که صندلی پلاستیکی

به روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شود.

فصل اول:

کلیات و سوابق

۱-۱) مشخصات متقاضیان طرح

الف) حقیقی

ب) حقوقی

۲-۱) معرفی اجمالی پروژه

۳-۱) معرفی محصول

۴-۱) سوابق تولید

۵-۱) مصرف‌‌کنندگان

۶-۱) موارد کاربرد

۷-۱) بررسی نیاز جامعه به محصول

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

۱-۱) مشخصات متقاضیان طرح:

الف) حقیقی:

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تحصیلات تجربه
۱ فرزانه محمدی علی ۴۴۴۰۰۱۷۰۴۰ دانشجو تکنسین ماهر

 

ب) حقوقی:

نام شرکت نوع شرکت شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت
         

 

ج) مشخصات محل اجرای طرح

استان: یزد شهرستان: اردکان بخش: روستا:

۲-۱) معرفی اجمالی پروژه:

این پروژه در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی یزد احداث خواهد شد.

برخی از هزینه‌های این طرح

عبارتند از:

نوع محصول صندلی پلاستیکی
هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی ۳۶۰۶۷۰۰۰۰۰
هزینه حقوق و دستمزد ۴۰۵۰۵۰۰۰۰
هینه انرژی (آب، برق، سوخت) ۳۶۱۶۱۵۰۰
هزینه تعمیر و نگهداری ۱۹۲۵۳۴۰۰۰
زینه پیش‌بینی نشده تولید ۱۲۰۰۰۰۰۰۰
هزینه اداری و فروش ۱۱۶۰۰۰۰۰۰
هزینه بیمه کارخانه ۷۱۶۰۰۰۰۰
هزینه استهلاک ۳۵۳۶۵۱۰۰۰

۳-۱) معرفی محصول:

صندلی‌های پلاستیکی در سایز یک نفره می‌باشد. این صندلی‌ها در رنگ‌ها و سایزها و طرح‌های متنوع و گوناگون

به بازار عرضه می‌گردد. با اندکی تغییر در قالب‌های تولید می‌توان براحتی

به طرح‌های مختلفی دست یافت که این مورد خود باعث جذب مشتری بیشتر می‌شود.

از ویژگی‌های بارز این محصول می‌توان به سبکی، ارزانی و سهولت جابه‌جائی

و همچنین اشغال فضای مود برای نگهداری صدها صندلی نام برد.

۴-۱) سوابق تولید:

دستگاه‌های قالب‌ریزی تزریقی ابتدائی، براساس روش ریخته‌گری تحت فشار در قالب برای فلزات ساخته شده است.

اولین دستگاه در سال ۱۸۷۲ به ثبت رسید. برای استفاده از سلولوئید بکار رفته است.

اختراع مذکور در زمان خود بسیار مهم بود. در سال‌های بعد از آن تغییر ناچیزی

در فرآیند قالب‌گیری تزریقی بوجود آمده است. در سال ۱۹۲۰، در آلمان ابداع جالبی

به عمل آمد که کارها را به دست گرفت و عملیات کاملاً دستی بود.

اهرم‌هائی برای جفت‌کردن قالب‌ها بکار رفته و پلاستیک مذاب طوری تزریق می‌شد

که فشار ایجاد شده بیش از حد نباشد. اصطلاحات بعدی مشتمل بر استفاده از مخازن

بادی برای جفت‌کردن قالب بود که امکان اعمال فشار بیشتری را فراهم می‌آورد، اما کماکان به کارگر نیاز بود.

پیشرفت عمده بعدی در قالب‌گیری تزریقی استفاده از دستگاه‌های هیدرولیکی بود

که در سال ۱۹۳۰ متقارن با عرضه طیف وسیعی از ترموپلاستیک‌ها به بازار ابداع شد

تا سال ۱۹۵۰ طراحی دستگاه‌های قالب‌گیری تزریقی برای پلاستیک‌ها بور جدی نبود

تا اینکه در این سال، نسل جدیدی از این دستگاه‌ها به بازار ارائه شد

که بسیار مناسبتر و قابل انطباق با خواص پلیمر مذاب تهیه شده بود.

امروزه در دستگاه‌های جدید نیز همان اصول طراحی حفظ شده‌اند اما نحوه تنظیم چگونگی کار دستگاه‌ها خیلی پیچیده‌تر است.

 

۵-۱) مصرف‌کنندگان:

محل مصرف این کالاها بطور عمده منازل مسکونی، ادارات و سایر اماکن خصوصی و عمومی می‌باشند.

۶-۱) موارد کاربرد محصول:

صندلی‌های پلاستیکی در ادارات و مساکن به ویژه در محل‌های اجتماعات عمومی مانند

تالارها، آمفی‌تئاترها و … استفاده گسترده‌ای دارد. این صندلی‌ها به دلیل سبک‌بودن

و راحتی جابه‌جائی و کم هزینه‌بودن در تمامی اجتماعات مردمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷-۱) بررسی نیاز جامعه به محصول:

در جامعه امروز ما به دلیل پیشرفت روز به روز و بالارفتن سطح زندگی نیاز جامعه

به محصول زیاد می‌باشد. به خصوص در شهرهای کوچک که نیاز زیادی به این محصول مشاهده می‌شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است »

فرمت فایل ورد

تعداد صفحات:۶۰

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی
طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی

  پروژه جامع کارآفرینی و طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی,فرمت فایل word شامل ۶۰ صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآفرینی و طرح های توجیهی ( مناسب برای تسهیلات اعتباری), پایان نامه های دانشجویی و مقالات درسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح توجیهی تولید صندلی پلاستیکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن