طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم

1,800 تومان

طرح درس فارسی دوم ‏بخوانيم

 

 

 

 

 

 

 

 

‏هدف‏ ‏هاي‏ ‏درس‏ :

 

‏1 ‏ـ‏ ‏آشنايي‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏با‏ ‏مفهوم‏ ‏دعا‏

 

‏3 ‏ـ‏ ‏آشنايي‏ ‏با‏ ‏طرز‏ ‏رفتار‏ ‏با‏ ‏بزرگترها‏ ‏وكوچكترها

 

‏4 ‏ـ‏ ‏ذكر‏ ‏نام‏ ‏چند‏ ‏دعا‏ ‏و‏ ‏حفظ‏ ‏كردن‏ ‏چند‏ ‏دعاي‏ ‏كوتاه‏ ‏توسط‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏

توضیحات

طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم

قسمتی از متن :

 

 

طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم

 

‏عنوان‏ : ‏

طرح‏ ‏درس‏ ‏بخوانیم

 

‏موضوع‏ :

‏از‏ ‏همه‏ ‏مهربان‏ ‏تر‏

 

هدف‏ ‏های‏ ‏درس‏ :

 

‏۱ ‏ـ‏ ‏آشنایی‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏با‏ ‏مفهوم‏ ‏دعا‏

 

‏۳ ‏ـ‏ ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏طرز‏ ‏رفتار‏ ‏با‏ ‏بزرگترها‏ ‏وکوچکترها

 

‏۴ ‏ـ‏ ‏ذکر‏ ‏نام‏ ‏چند‏ ‏دعا‏ ‏و‏ ‏حفظ‏ ‏کردن‏ ‏چند‏ ‏دعای‏ ‏کوتاه‏ ‏توسط‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏

 

‏۵ ‏ـ‏ ‏شرکت‏ ‏در‏ ‏انجام‏ ‏مراسم‏ ‏صبحگاهی‏ ‏و‏ ‏قرائت‏ ‏دعا‏ ‏برای‏ ‏سایر‏ ‏دانش‏ ‏آموزان

 

طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم

 

‏ارزشیابی‏ ‏تشخیصی‏ :

 

‏در‏ ‏ابتدای‏ ‏درس‏ ‏و‏ ‏قبل‏ ‏ازشروع‏ ‏تدریس‏ ‏درس‏ ‏جدید‏ ‏ارزشیابی‏ ‏تشخیصی‏ ‏از‏ ‏دروس‏ ‏گذشته‏ ‏به‏ ‏عمل‏ ‏می‏ ‏آوریم‏ . ‏مثلاً‏ «‏بچه‏ ‏ها‏ ‏درس‏ ‏گذشته‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏چه‏ ‏بود‏ ‏؟‏»‏ ‏جواب‏ ‏می‏ ‏دهند‏ :« ‏در‏ ‏مورد‏ ‏حنایی‏ ‏و‏ ‏جوجه‏ ‏هایش‏ ». ‏می‏ ‏پرسیم‏ :«‏بچه‏ ‏ها‏ ‏چرا‏ ‏حنایی‏ ‏و‏ ‏جوجه‏ ‏هایش‏ ‏همراه‏ ‏با‏ ‏دانه‏ ‏،سنگ‏ ‏ریزه‏ ‏می‏ ‏خوردند‏ ‏؟‏»‏ ‏می‏ ‏گویند‏ :« ‏برای‏ ‏اینکه‏ ‏دانه‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏خورده‏ ‏اند‏ ‏بهتر‏ ‏هضم‏ ‏شود‏ . »( ۱۰ ‏دقیقه‏ )

طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم

‏آماده‏ ‏سازی‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏انگیزه‏ :

 

‏برای‏ ‏ایجاد‏ ‏انگیزه‏ ‏و‏ ‏هدایت‏ ‏ذهن‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏به‏ ‏سوی‏ ‏موضوع‏ ‏درس‏ ‏تصویری‏ ‏مانند‏ ‏تصویر‏ ‏زیر‏ ‏به‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏نشان‏ ‏می‏ ‏دهیم‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آنان‏ ‏سؤال‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ :« ‏به‏ ‏نظر‏ ‏شما‏ ‏دراین‏ ‏تصویر‏ ‏پسر‏ ‏کوچلو‏ ‏چه‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏؟‏»‏ ‏احمد‏ ‏می‏ ‏گوید‏ :« ‏آقا‏! ‏دارد‏ ‏دعا‏ ‏می‏ ‏کند‏ .» ‏ادامه‏ ‏می‏ ‏دهیم‏ :«‏عزیزانم‏ ! ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏دعا‏ ‏به‏ ‏کدام‏ ‏سو‏ ‏می‏ ‏نشینیم‏ ‏وچگونه‏ ‏دعا‏ ‏را‏ ‏ذکر‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏؟‏»‌

 

‏می‏ ‏گویند‏ :« ‏روبه‏ ‏قبله‏ ‏و‏ ‏دستهای‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏آسمان‏ ‏بلند‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏مؤدبانه‏ ‏خواسته‏ ‏های‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏خداوند‏ ‏می‏ ‏خواهیم‏ . »

 

‏می‏ ‏گوییم‏:« ‏بله‏ ‏همان‏ ‏طور‏ ‏که‏ ‏وقتی‏ ‏از‏ ‏کسی‏ ‏خواسته‏ ‏ای‏ ‏داریم،مؤدبانه‏ ‏مطرح‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏،‏ ‏حرف‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏خدا‏ ‏هم‏ ‏مؤدبانه‏ ‏می‏ ‏گوییم‏ . ‏زیرا‏ ‏او‏ ‏مهربان‏ ‏است‏ ‏وبا‏ ‏مهربانی‏ ‏دعای‏ ‏تمام‏ ‏بندگان‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏پذیرد‏ . » (۱۰ ‏دقیقه‏

طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم

‏ارئه‏ ‏درس‏ ‏جدید‏ :

 

‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اینکه‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏کلاس‏ ‏دوم‏ ‏با‏ ‏خواندن‏ ‏نماز‏ ‏دورکعتی‏ ‏آشنا‏ ‏شده‏ ‏اند‏ ‏،به‏ ‏آنها‏ ‏پیشنهاد‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏که‏ ‏باهم‏ ‏به‏ ‏حیاط‏ ‏مدرسه‏ ‏رفته‏ ‏و‏ ‏وضو‏ ‏بگیریم‏ . ‏به‏ ‏وضوی‏ ‏آنها‏ ‏نظارت‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏نیز‏ ‏با‏ ‏آنها‏ ‏همراه‏ ‏می‏ ‏شویم‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏با‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏به‏ ‏نمازخانه‏ ‏ی‏ ‏مدرسه‏ ‏می‏ ‏رویم‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏شروع‏ ‏به‏ ‏خواندن‏ ‏نماز‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ . ‏پس‏ ‏از‏ ‏پایان‏ ‏نماز‏ ‏که‏ ‏بیشتر‏ ‏برای‏ ‏تمرین‏ ‏بود‏ ‏،به‏ ‏آنها‏ ‏می‏ ‏گوییم‏ :« ‏بچه‏ ‏ها‏ ! ‏معمولاً‏ ‏بزرگترهای‏ ‏شما‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏نماز‏ ‏در‏ ‏مسجد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏خانه‏ ‏چه‏ ‏می‏ ‏کنند‏ ‏؟‏»‏علی‏ ‏می‏ ‏گوید‏ :« ‏آقا‏ ‏اجازه‏ ! ‏ما‏ ‏که‏ ‏همراه‏ ‏پدرمان‏ ‏به‏ ‏مسجد‏ ‏می‏ ‏رویم‏ ‏،نماز‏ ‏گزاران‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انجام‏ ‏نماز‏ ‏دعای‏ ‏فرج‏ ‏امام‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏خوانند‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏سلامتی‏ ‏رهبر‏ ‏ونابودی‏ ‏ستمگران‏ ‏جهان‏ ‏دعا‏ ‏می‏ ‏کنند‏ .»

 

‏او‏ ‏را‏ ‏مورد‏ ‏تشویق‏ ‏قرار‏ ‏می‏ ‏دهیم‏ ‏و‏ ‏ادامه‏ ‏می‏ ‏دهیم‏ :«‏حالا‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏دعا‏ ‏صحبت‏ ‏می‏ ‏کنیم‏ ‏،آیا‏ ‏می‏ ‏توانید‏ ‏بگو‏ ‏یید‏ ‏دعا‏ ‏یعنی‏ ‏چه‏ ‏؟باهم‏ ‏مشورت‏ ‏کنید‏ ‏و‏ ‏نتیجه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏بگویید‏ .»

 

‏محمد‏ ‏نماینده‏ ‏ی‏ ‏گروه‏ ‏یک‏ ‏می‏ ‏گوید‏ :« ‏دعا‏ ‏یعنی‏ ‏حرف‏ ‏زدن‏ ‏با‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خواستن‏ ‏چیز‏ ‏هایی‏ ‏از‏ ‏او‏ . ‏مثلاً‏ ‏اینکه‏ ‏بگوییم‏ ‏خدایا‏ ‏مریض‏ ‏های‏ ‏بیمارستان‏ ‏را‏ ‏شفا‏ ‏بده‏ .»

 

‏گروه‏ ‏های‏ ‏دیگر‏ ‏نیز‏ ‏حرف‏ ‏گروه‏ ‏یک‏ ‏را‏ ‏تا‏ ‏یید‏ ‏می‏ ‏کنند‏ .

طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم

‏می‏ ‏گوییم‏: « ‏آفرین‏ ‏به‏ ‏نکته‏ ‏بسیار‏ ‏خوبی‏ ‏اشاره‏ ‏کردید‏ ‏،‏ ‏چه‏ ‏خوب‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏هنگام‏ ‏دعا‏ ‏کردن‏ ‏برای‏ ‏دیگران‏ ‏هم‏ ‏دعا‏ ‏کنیم‏ ‏مانند‏ ‏،‏ ‏حضرت‏ ‏زهرا‏ (‏س‏) ‏که‏ ‏اول‏ ‏برای‏ ‏همسایه‏ ‏های‏ ‏خود‏ ‏دعا‏ ‏می‏ ‏کردند‏ ‏وسپس‏ ‏برای‏ ‏خود‏ .»

 

‏امید‏ ‏می‏ ‏گوید‏ : « ‏اجازه‏ ‏آقا‏ ‏ما‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏به‏ ‏مشهد‏ ‏مقدس‏ ‏رفتیم‏ ‏وآنجا‏ ‏برای‏ ‏همه‏ ‏دعا‏ ‏کردیم‏ ‏،‏ ‏درآنجا‏ ‏هر‏ ‏کسی‏ ‏تلاش‏ ‏می‏ ‏کرد‏ ‏تا‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏ضریح‏ ‏امام‏ ‏رضا‏ ‏برساند‏ ‏ودعا‏ ‏بخواند‏ . ‏من‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏آنجا‏ ‏برای‏ ‏سلامتی‏ ‏پدر‏ ‏ومادرم‏ ‏ورهبرم‏ ‏دعا‏ ‏کردم‏ .‏امید‏ ‏وارم‏ ‏که‏ ‏خدا‏ ‏قبول‏ ‏کند‏ .»

 

فرمت فایل : .docx

 

تعداد صفحه : ۴ صفحه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح درس فارسی دوم ‏بخوانیم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *