Ultimate magazine theme for WordPress.

مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه

6,000 تومان

سرقفلی حق کسب و پیشه
در فصل اول تعريف “ مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه “  و “تجارت“  وتفاوت اين دوباهم مطرح شده است فصل دوم  ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را مورد بررسي  قرار داده و سير تاريخي  آن و آراي چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بيان مي كند. فصل سوم به بيان “ احکام سرقفلی حق کسب و پیشه “ وتجارت  مي پردازد  ودر آن  به نكاتي  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم “دعاوی مربوط به حق سرقفل وحق کسب و پیشه “

توضیحات

مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه

سرقفلی حق کسب و پیشه

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این مقاله به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه  و تجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم  ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را مورد بررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سرقفلی حق کسب و پیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفل وحق کسب و پیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه گفتار اول : تعریف سرقفلی

مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه « آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .»

« تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .»

« حق سرقفلی « حقیی است که بازرگانان وکاسب نسبت به محل پیدا میکند  به جهت تقدم در اجاره ، شهرت، جمع آوری مشتری وغیره ….»

لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه  گنج دانش  ، چاپ چهاردهم  ، ۱۳۸۳ ، ص ۳۵۶٫

زهرا ،حق، سر قفلی  حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی  انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار۱۳۸۴ ص۱۴٫

فرهنگ فارسی هیم،  دکترمحمد  معین ، به نقل از حق سر قفلی ، حق کسب پیشه وتجارت ، ص ۱۳ .

و ….

تعریف سرقفلی

تعریف سرقفلی  باتوجه به عناصر  متعدد تشکیل دهنده آن وتفاوت هایی که در انواع  تجارت ومحل های مختلف پیدا می کند بسیار مشکل  است ولذا ، اغلب آن راتوصیف می کنند. یکی  از قضات انگلیسی به نام MACNAGHTENLORD سر قفلی راچنین توصیف می کند« سرقفلی موضوعی است  که درتوصیف  بسیار ساده است ولی تعریف  آن مشکل است.

سرقفلی منفعت وامتیاز نام نیک، حسن شهرت، وارتباط یک  تجارت است  سرقفلی نیروی جاذبه ای  است که مشتری  رابه مغازه می کشدوآن چیزی است که یک تجارت  مستقر وقدیمی را از تجارت  جدید مشخص  می کند.

به نظرمن اگر صفت مشترک برای همه موضوعات سرقفلی وجود داشته باشد، آن صفت  محلی بودن ( LOCAILTY) است زیرا سر قفلی  وجود مستقلی  نداشته  وفی نفسه استعداد بقاء ندارد . بلکه باید به یک شغلی پیوسته باشد.

بااز بین رفتن تجارت تعریف سرقفلی  نیزنابود می شود هرچه که عناصر آن باقی می ماند وممکن است دوباره  جمع آوری واحیاء شوند .»

و….

گفتار دوم :

 تعریف حق کسب و پیشه  و تجارت

درلغت نامه ها  وکتب فقهی وحقوقی متقدمین  فرکسری ازحق کسب وپیشه  وتجارت  نمی توان

یافت ، زیرا مفهوم این پدیده  درنظام اقتصادی  وقضایی  ایران دردهه ۱۳۲۰ تحقق یافته است وپیش ازاین هر چند درنظامهای  حقوقی  خارجی  وجود داشته ، درایران  مورد قبول  نبوده. عنوان شرعی آن نامعلوم  وحلّیت  آن نیز مورد مناقشه بوده است واین مناقشه  تا مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داشته .»

« بعضی ازحقوقدانان ازجمله دکتر کاتوزیان بین مفهوم مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت قائل  به وحدت مفهوم شده و آورده اند «حقی برمشتریان دائم سرمایه  تجارتخانه  »

تعریف دکتر کاتوزیان صرفنظر از ابهام واجمال دارای این اشکال است  که نقش موقعیت  ومحل کسب وهمچنین نوع استفاده ، اعتبار و ارزش حق کسب و پیشه و تجارت بیان نشده است وهمچنین بین مفهوم سر قفلی حق کسب و پیشه و تجارت قائل به وحدت مفهوم شده اند.»

– حق سر قفلی ، حق کسب و پیشه تجارت، و …….

گفتار سوم :

تفاوت حق مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت

« ۱- میزان ومقدار حق سر قفلی مشخص است  ولی میزان  ومقدار حق کسب و پیشه  تجارت قابل محاسبه  وپیش بینی  نیست . ممکن است درپایان عقد اجاره  به واسطه تخلفی ازجانب مستأجر کلاً ساقط شود یا اصلا چنین  حقی حاصل نگردد .

۲- حق کسب و پیشه و تجارت  تدریجی الحصول است وبه مرور حاصل می شود وممکن است  اصلا نیزچنین  حقی بوجودنیاید به عبارت دیگرمحتمل الحصول است و بستگی به عمل مستأجر دارد حال آن که حق سرقفلی  قطعی  الحصول است وبه محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستأجر به مؤجر به وجود می آید .

۳- حق سر قفلی  قابل اسقاط  است زیرا با پرداخت مبلغی و …………

فصل دوم: بررسی ماهیت  حقوقی وفقهی سرقفلی

گفتار اول : سوابق  تاریخی

« سابقه تاریخی ، «سرقفلی» بسیارطولانی  است ومبنای  آن توافق  طرفین است اما در مورد حق کسب و پیشه و تجارت  قضیه برعکس است این پدیده درحقوق ایران  ظهوری  ناگهانی  داشته  ودر یک  مقطع تاریخی خاص در حقوق  ما پدیدار شده .»

« بعضی می گویند : « با تخریب  بخشی از تهران قدیم به نام سنگلج محلهای کسبی دراین منطقه نیز مورد تخریب قرار گرفت وکسبه مغازه های مزبور برای دستیابی  به محل های کسبی جدید با پرداخت  وجوهی علاوه بر مال الاجاره  به صاحبان املاک موفق شدند مغازه هائی  را در محل های مورد نظر خود اجاره کنند این  موضوع

و………..

سیر قانونی  مربوط به روابط موجرو مستأجر:

بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷

« در اول دی ماه ۱۳۱۷ قانون راجع به تعدیل  مال الاجاره  ها به منظور حمایت از مستأجرین به تصویب رسید تا این زمان دیوان عالی کشور  مکرراً درآراء خود به غیر قانونی  بودن سرقفلی ( به مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت نظر داده بود ».

« ماده ۱ قانون مزبورچنین  مقرر  داشت : « هر خانه ، وعمارت  مسکونی و اطاق وانبار ودکان ومغازه  وحمام مستقل » رامشمول آن قرار می داد ومقرر میداشت که اجاره این گونه

– حق سرقفل ،حق کسب و پیشه  وتجارت ،

و ……………

این مقاله قسمتی از متن توضیحاتی بود که تعرف کرده ایم بعد از پرداخت شما مقاله کامل را دریافت خواهید کرد.

تعداد صفحات : ۱۰۳

فرمت :ورد

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله سرقفلی حق کسب و پیشه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *