پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر

8,000 تومان

پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر

 

پیشرفت سریع تکنولوژی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز چشم اندازهای وافق های روشن تری برای

پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر

واحد ایذه گزارش  کاراموزی رشته : کاردانی کامپیوتر موضوع:  پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر مکان کاراموزی:  اداره برق شهرستان ایذه  استاد کاراموز: آقای مهندس مسعودی  تهیه کننده : کیامرث البرزی سیبکی

فهرست

مقدمه…………………………………………………………….۶

فصل اول:   شناخت مفاهیم اولیه واساسی کامپیوتر

۱-۱  تاریخچه پیدایش کامپیوتر؟………………………… ۷ تا۹

۲-۱  کامپیوتر چیست؟………………………………………۱۰

۳- ۱  مزایایی  کامپیوتر نسبت به انسان؟…………………………………………………….۱۰

۴- ۱  مزایایی انسان نسبت به کامپیوتر؟………………………………………………….۱۰

فصل دوم:   سخت افزار

۱-۲  سخت افزار چیست؟………………………………….۱۱

۲-۲  شناخت برد  اصلی  یا mainboard))؟……………………………………….۱۱

۱-۲-۲  تاریخچه مادربورد ؟………………………۱۱تا ۱۲

۲-۲-۲chipset   مادربورد  چیست؟……………………………………………………۱۲

۳-۲-۲ بخش های یک مادربورد؟……………………………………………..۱۳تا۱۴

۴-۲-۲ چگومه یک مادر بورد کار می کند؟…………………………………………………۱۵تا۱۶

۳-۲  چگونگی کارکرد cpu  برروی برد اصلی؟…………………………………………………….۱۶

۱-۳-۲  تاریخچه cpu؟……………………………….۱۶تا۱۷

۲-۳-۲  cpu چیست؟…………………………………۱۷تا۱۸

۳-۳-۲ مهمترین خصوصیات یک ریزپردازنده؟……….۱۸

۱-۳-۳-۲ نام شرکت های ریزپردازنده؟……………………………………………..۱۹

۲-۳-۳-۲ نسل ریزپردازنده؟…………………………………………..۱۹تا۲۰

۳-۳-۳-۲ مدل ریزپردازنده؟………………………………………………..۲۰

۴-۳-۳-۲ سرعت ریزپردازنده؟……………………………………………….۲۰

۵-۳-۳-۲ ولتاژ ریزپردازنده؟……………………………..۲۱

۴-۳-۲ ساختمان داخلی یک cpu؟…………۲۱تا۲۵

۵-۳-۲ تفاوت  cpu AMD,INTEL…………………………………25تا۲۶

۴-۲ چگونگی کارکرد Ram بر روی برد اصلی؟…۲۷

۱-۴-۲ Ram  چیست ودرباره ان؟…………….۲۷تا۳۰

۲-۴-۲ سنجش عملکرد Ram؟…………………………………………………..۳۱

۳-۴-۲ درباره عملکردRam   به عنوان درایو راه انداز سیستم  عامل؟……………………………………………………..۳۱تا۳۲

۴-۴-۲ درباره عملکرد Ramبه عنوان درایو page file؟……………………………………………..۳۲ تا ۳۳

۵-۴-۲  درباره  عملکرد Ram برای برنامه کاربردی؟………………………………………….۳۳ تا ۳۴

۶-۴-۲ درباره عملکرد Ram در بایگانی وکپی نمودن فایل؟………………………………………۳۳تا۳۴

۷-۴-۲ سخن اخر درباره Ram؟………………………………………………..۳۴تا۳۵

۵-۲  چگونگی کارکرد کارت گرافیک بر روی برد اصلی؟…………………………………….۳۵

۱-۵-۲ تاریخچه کارت گرافیک ونام شرکت های سازنده ان؟……………………………..۳۵تا۳۶

۲-۵-۲  کارت گرافیک چیست؟…………………..۳۶

۳-۵-۲ مبانی کارت گرافیک واز چند بخش تشکیل شده؟…………………………………..۳۷تا۳۸

۴-۵-۲ درباره پردازنده های کمکی کارت گرافیک؟………………………………………۳۸تا۴۱

۶- ۲  چگونگی کارکرد منبع تغذیه یا (power supply)؟…………………………………………۴۲

۱-۶-۲  power supply چیست وکارکرد ان؟.۴۲

۲-۶-۲ انواع ولتاژ خروجی استاندارد؟………………………………………………۴۳

۳-۶-۲  سیگنال های مهم در منبع تغذیه؟………………………………………….۴۴.تا۴۵

۴-۶-۲ محل اتصال کابل برق؟……………………………………………….۴۵تا۴۶

۵-۶-۲ انواع منبع تغذیه؟……………………………۴۶ تا۴۷

۷-۲  چگونگی  کار کرد Bios ؟………………………..۴۷

۱-۷-۲ درباره bios و چه کار های انجام می دهد؟………………………………………………۴۷ تا۵۰

۲-۷-۲ وقتی شما کامپیوتر را روشن می کنید bios چند کار انجام می دهد؟……………………………………………………..۵۰تا۵۴

۳-۷-۲ پیکربندی Bios؟…………………………….۵۴تا۵۷

۴-۷-۲ update   کردن BIOS؟……………………….۵۸

۵-۷-۲ مهمترین شرکت های تولید کننده Bios؟……………………………………………………۵۹

۸-۲ درباره کارکرد Romبرروی برد اصلی؟…………………………………………………….۵۹

۱-۸-۲ حافظه Rom  چیست؟……………………………۵۹

۲-۸-۲  ویژگی این تراشه نسبت به Ram؟………………………………………………۵۹تا۶۰

۹-۲  درباره هارد دیسک ؟……………………………….۶۱

۱-۹-۲ هارد دیسک چیست و چگونه کار می کند؟..۶۱

۲-۹-۲ درباره دیسک واساس هارد دیسک؟…….۶۱تا۶۲

۳-۹-۲ درباره اعضای داخلی بورد الکترونیکی؟…………….……………………۶۲تا۶۳

۴-۹-۲  درباره ذخیره اطلاعات؟……………………۶۳تا۶۴

۵-۹-۲ درباره اعضای  در زیر بورد؟………………۶۴تا۶۵

فهرست منابع………………………………………………….۶۵

 

پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر

مقدمه

پیشرفت سریع تکنولوژی به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات هر روز چشم اندازهای وافق های روشن تری برای رسیدن به مدارج علمی فنی و صنعتی بالاتر وحل مشکلات ومسائل بشر ارائه می کند امروزه اشنایی با رایانه و توانایی کاربرد ان ها چنان اهمیتی یافته است که توانایی استفاده از رایانه واینترنت را معیار سواد افراد می دانند هر جنبه از مدیریت در عصر پیشرفت (جدید)جهت رونق شدیدا به اطلاعات وابسته می باشند چیزی بدون اطلاعات قدرت پیش نمی رود وبه طور کلی باور بر این است که اطلاعات قدرت است واینکه هر کس اطلاعات داشته باشد دارای قدرت می باشد پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر  ان منبع مهمی است که برای توسعه دیگر منابع مورد نیاز می باشد تغییر شرایط و محیط های برای ترویج(انتشار)صحیح اطلاعات رادر سطوح مختلف ایجاب نموده است توسعه وبکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت یک پدیده پیشرفته ان است که با بکار گیری اطلاعات دقیق در نظر گرفته می شود که منجرب طراحی برنامه ریزی بهتر تصمیم گیری  بهتر شود و نتایج بهتر شود وتحولات فنی  و تکنولوژی با سرعت فرایندی در حال شکل گیری است ما وقوع این تحولات در عرصه فناوری هرگز به معنی تامین ارامش اسایش بشر نبوده در بسیاری از موارد محضلات اجتماعی را حل نکرده بلکه ان ها را تشدید نموده است و سهم افراد بشر  از منافع و مضار و فناوریهای مدرن یکسان نیستند بدین معنی که هر پدیدهای مدرن به گروهی  سود وبه گروهی ضرر وزیان می رساند امروزه اصحاب عصر فناوری مدعی هستند که هر چه اطلاعات شما در زمینه رایانه بیشتر باشد قادر خواهید بود مشکلات و موانع بیشتری را حل کنید.

۱ -۱  تاریخچه کامپیوتر:

پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر بشر اولیه شمارش را باانگشتان دست و اندازگیری کمیت ها رابا بعضی از اعضای بدن مانند دست و پا انجام میداد و بدین ترتیب واحدهای اندازه گیری مانند وجب و قدم بوجود آمد . سیستم دهدهی امروزه که برای بیان کمیتها بکار میرود از بکار بردن انگشتان دست برای انجام شمارش نتیجه شده است . پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر قدیمی ترین دستگاهی که برای شمارش و انجام محاسبات عددی بکار میرفت چرتکه بود که در حدود ۶۱۰ سال قبل از میلاد در خاور دور ساخته شد . پیشرفت مهم بعدی در زمینه محاسبات عددی در سال ۱۶۱۴صورت گرفت که درآن موقع نپر (Nepeir) جدولهای لگاریتم را تهیه و چاپ کرد.
در سال ۱۶۴۲ پاسگال (Pascal) اولین نوع ماشین حساب را تهیه نمود که نوع اولیه آن فقط عملهای جمع و تفریق را انجام میداد و بعدها توسط دانشمندان دیگری تکمیل شد و عمل ضرب را نیزممکن ساخت . دراواخر قرن هفدهم لایبنیتز(Leibnitz) ماشین حساب ساخت که عمل نگهداشتن رقمها را از یک مرتبه به مرتبه دیگر انجام میداد و این یک قدم مهم بسوی تکمیل ماشینهای حساب بشمار میرفت . در اوائل قرن نوزدهم بابج (Babbage) ماشین حساب طرح کرد که میتوانست محاسبات عددی را انجام دهد و جوابها را چاپ نماید . پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر درطرح بابج پیش بینی شده بود که ماشین بطور خودکاراز دستورهای ذخیره شده معینی پیروی کند و محاسبات لازم را انجام دهد . ماشین بابج هرگز ساخته نشده زیرا ابزارهای فنی آن زمان لازم برای ساختن اجزائ چنین ماشینی را نداشتند و در واقع  طرح بابج پیشرفته تر از تکنولوژی آن زمان بود .

پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر

نخستین کامپیوتر الکترونیکی در سال ۱۹۴۰ توسط آزمایشگهای تلفن بلBell) (Telephone Laboratories ساخته شد که فقط می توانست در مورد محاسبات عددی بکار رود . در نیمه اول دهه ۱۹۴۰ دکترهاوردآیکن (Howard Aiken) از دانشگاه هاروارد کامپیوتری که بنام Mark I معروف است ساخت که بارله های الکنرومغناطیسی و کارتهای منگنه شده بکار میکرد . پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر شاید بزرگترین پیشرفت در کامپیوترهای خود کار زمانی صورت گرفت که درسال ۱۹۴۵ دکتر جان فن نویمن (John Von Neumann) نظریه ذخیره کردن برنامه رادر درون کامپیوتر بیان نمود . سیستم کنترل در کامپیوترهای پیشین بوسیله صفحه های سیم پیچی شده خاص یا دستورهائی که در برخی وسایل بیرونی مانند نوار کاغذی منگنه شده یا کارت منگنه شده ذخیره می گشتند انجام می گرفت . اولین کامپیوتر با برنامه ذخیره شده (Stored Program Computre) بنام EDV AC معروف است که درسال ۱۹۶۴بوسیله دانشگاه پنسیلوانیا برای استفاده نیروی زمینی آمریکا ساخته شده . در این ماشین برنامه مستقیما درون حافظه

سخت افزار کامپیوتر

قرار داده میشد بطریقی که یکایک دستورها بلافاصله پس از آنکه دستور پیشین انجام می گرفت آماده اجرا بود . پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر
کامپیوتر ENIAC که در دانشگاه پنسیلوانیا برای قسمت اردنانس نیروی زمینی در ایالات متحد شاخته و در سال ۱۹۴۶ تکمیل شد ، یک قدم بزرگ در راه ترقی و در عین حال یک گام نزولی از نقطه نظر تکنولوژی نسبت به EDVAC می باشد. ENIAC نخستین کامپیوتری بود که همه کارهای دررونی را آن بصورت الکترونیکی انجام می گرفت اما دارای هیچگونه برنامه ذخیره شده نبود ودر نتیجه ترتیب اتصال بیرونی بسیار پیچیده ای

 

دانلود فایل

تعداد صفحات

حجم فایل

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه کارآموزی سخت افزار کامپیوتر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن