سیستم های اطلاعاتی حسابداری

4,000 تومان

سیستم های اطلاعاتی حسابداری Accounting information systems در پست قبلی سایت دانشکده ها برای شما حسابداری موارد خاص را قرار دادیم که میتوانید روی متن کلیک کنید و وارد صفحه اصلی شوید در این پست از سایت محبوب دانشکده ها حسابداری برای شما جزوه سیستم های

توضیحات

سیستم های اطلاعات حسابداری

Accounting information systems

سیستم های اطلاعاتی حسابداری Accounting information systems در پست قبلی سایت دانشکده ها برای شما حسابداری موارد خاص را قرار دادیم که میتوانید روی متن کلیک کنید و وارد صفحه اصلی شوید در این پست از سایت محبوب دانشکده ها حسابداری برای شما جزوه سیستم های اطلاعاتی حسابداری با فرمت  ppt برای شما قرار دادیم. در این جزوه خلاصه ای از آن در سایت قرار می دهیم به عنوان نمونه و بعد از خرید این جزوه شما فایل کامل را در اختیار می گیرید. در یک فایل پاورپوینت میتوانید از آنها استفاده کنید تعداد اسلاید پاورپوینت در↵ ۲۵  صفحه تهیه و تنظیم شده است.

توضیحاتی اگر بهم ریختگی دارن بخاطر کپی کردن متن از اسلایدها هستند اما در فایل پاورپوینت هیچ بهم ریختگی ندارد.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

فصل اول مبانی نظری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری سیستم اطلاعاتی حسابداری چیست؟ یک سیستم عبارتست ازمجموعه ای ازدویاچندجزءمرتبط به هم که بمنظوردستیابی به یک هدف باهم درتعاملند وظایف سیستم اطلاعاتی حسابداری دریک بنگاه تجاری :

 بطورکلی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری دریک بنگاه تجاری سه وظیفه زیر راانجام می دهد.
۱-گردآوری وذخیره داده ھای مربوط بھ فعالیت ھا و رویدادھابطورکلی کھ یک بنگاه تجاری بتواند آنچه را رخ داده است بررسی کند.
۲-پردازش وتبدیل دادھابھ اطلاعات مفیدبرای تصمیم گیری بھ نحوی کھ مدیریت برمبنای این اطلاعات قادربھ برنامھ ریزی اجراوکنترل فعالیت ھای شرکت باشد.
۳-طراحی کنترل ھای داخلی کافی بمنظورحفاظت  ازداراییھاازجملھ مدارک واطلاعات بنگاه.

مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری پایه واساس حسابداری :
در بیانیھ مفاھیم بنیادی حسابداری شماره ۲ کمیتھ تدوین استانداردھای حسابداری مالی حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف وھمچنین بیان گردیده است کھ ھدف اولیھ حسابداری تھیھ اطلاعات مفیدبرای تصمیم گیری است
کمیتھ مربوط پیشنھاد کردمحتوای دروس آموزشی بھ نحوی طراحی شودتادانشجویان بتوانندسھ مفھوم اساسی زیر رابھ خوبی درک کنند.
۱-نحوه استفاده از اطلاعات درتصمیم گیری
۲-ماھیت” طراحی”اجراواستفاده از اطلاعات درتصمیم گیری
۳-نحوه گزارشگری مالی

فن اوری اطلاعات واسترتژی شرکت:
۱دومین وظیفھ مھم حسابداران • درجدول شماره ۱
شرکتھا برنامھ ریزی استراتژیک بلندمدت اعلام شده است .چگونگی ھمسویی فن آوری اطلاعات بااستراتژی سازمان درسیستم اطلاعاتی حسابداری
۱نشان داده – تشریح می گردد.ھمانطور کھ درشکل ۱ می شود استراتژی شرکت یکی ازعواملی است کھ بایدتاثیرآن درطراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری لحاظ گردد.

مھمترین فعالیت ھای دھگانھ حسابداران: - جدول ۱
۱-سیستمھای حسابداری وگزارشگری مالی

۲-برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت

۳-مدیریت حسابداری وعملکردمالی

۴-خدمات مشاوره ای داخلی

۵-بودجه بندی کوتاه مدت

۶-تجزیه وتحلیل اقتصادی ومالی

۷-بھبودفرآیند

۸-سیستمھای عملیاتی ورایانه ای

۹-ارزیابی عملکرد

۱۰ -تجزیه وتحلیل ھای سود آوری کالاومشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیستم های اطلاعاتی حسابداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *