دانلود پروژه کارشناسی بیماری ورم پستان در گاو شیری

(دیدگاه 1 کاربر)

10,000 تومان

بیماری ورم پستان در گاو شیری

بروز پاسخ سیستم دفاعی پستان که نشانه های کلینیکی آن ممکن است قابل مشاهده و یا غیر قابل مشاهده باشد را ورم پستان گویند.

اثرات بیماری ورم پستان در صنعت شیر و لبنیات به عنوان بیماری که باعث ضرر اقتصادی زیادی می شود.

توضیحات

دانلود پروژه کارشناسی بیماری ورم پستان در گاو شیری

این پروژه بیماری ورم پستان گاو شیری در یک فایل ورد در ۳۴ صفحه تهیه و تنظیم شده است و یک فایل دیگر در فرمت پاورپوینت در۲۶ اسلاید با تصاویر آماده شده است کلی دو فایل در دو فرمت متفاوت تهیه شده است

من این پروژه را در کافینت برای مشتری خودم ۲۵۰ هزار تومان فروختم قیمتی که اینجا گذاشته شده خیلی کم است و بیش از این قیمت ارزش دارد این پروژه اختصاصی از سایت دانشکده ها میباشد و هرگونه کپی برداری و انتشار پیگرد قانونی دارد.

بیماری ورم پستان در گاو شیری

بروز پاسخ سیستم دفاعی پستان که نشانه های کلینیکی آن ممکن است قابل مشاهده و یا غیر قابل مشاهده باشد را ورم پستان گویند.

اثرات بیماری ورم پستان در صنعت شیر و لبنیات به عنوان بیماری که باعث ضرر اقتصادی زیادی می شود.

امروزه به اثبات رسیده است که بیماری ورم پستان یکی از مهمترین و پرهزینه ترین بیماری ها در سطح گله های گاوهای شیری دنیا می باشد که به عنوان یکی از عوامل مهم به وجود آورنده ی اختلالات تولید مثلی نیز شناخته شده است.

واژه ورم پستان به التهاب غده پستانی بدون توجه بعلت آن اطلاق میشود که بوسیله تغییرات فیزیکی شیمیائی ومعمولا میکربی شیر وهمچنین تغییرات حاصل از بیماری در بافت غده پستانی مشخص میشود

تغییر رنگ وجود لخته و پیدایش تعداد زیادی لوکوسیت ( گلبول سفید)با علا ئم تورم گرمی درد وسفت شدن غده پستان که بوسیله آزمایش ظاهری شیر میتوان آ نها راتشخیص داد . موارد زیادی از ورم پستانها را بسهولت نمیتوان مشخص کرد بطوریکه دارای نشانیهای درمانگاهی نیستند (ورم پستان مخفی) دراین نوع ورم پستانها به آزمایش غیر مستقیم یعنی شمارش گلبولهای سفید متوسل میشوند.

مطلب پیشنهادی طرح توجیهی طرح گاو هلشتاین ۱۰۰ رأسی

مهمترین تغییراتیکه در شیر ایجاد میشود عبارت است از:

اپیدمیولوژی

دانلود پروژه کارشناسی بیماری ورم پستان در گاو شیری

ورم پستان درتمام حیوانات پستاندار ماده بروز میکند ولی در گاوهای شیری دارای اهمیت اقتصادی است وآن هم بعلت خساراتی است که به صنعت تولید شیر وفرآورده های آن وارد می شود . البته در اثر بیماری ورم پستان تلفات دامی نیز وجود دارد لکن زیا ن اقتصا دی آن مربوط به تلفا ت به تنها ئی نیست بلکه کاهش مقدار شیر پستان مبتلا و اختلال در فر آوری شیر عمده ترین خسارات را تشکیل میدهد . از جمله خسارات دیگر آن انتشار ورم پستان در سایر دامها ی گله وبعضا ایجاد گلو درد استرپتوکوکی ویا سل و بروسلور در انسان است شیوع بیماری ورم پستان در اغلب کشورهاحدود ۴۰ درصد است که در بعضی از کشورها تا ۲۵ در صد آنرا کاهش داده اند .

بطور متوسط ابتلا هر کارتیه (قسمت ) از پستان به بیماری سبب کاهش ۸ درصد تولید شیر آن کارتیه میگردد ویطور کلی در یک گاو مبتلا سبب کاهش ۱۵ در صد از تولیدشیر میشود. ازطرفی زیان حاصل از تغییرات ترکیب شیر مثل کاهش چربی کاهش کازئین ولاکتوز و افزایش سرم شیر وپروتئین ها وافزایش کلرور ها نیز بایستی در نظر گرفت .(محمد صادق-۱۳۸۸

مطلب پیشنهادی طرح ۵۰ راسی گاو شیری

عوامل ایجاد ورم پستان گاو شیری

میکربها یکی از عوامل ایجاد ورم پستان هستند اما بتنهائی بعنوان عامل اولیه اورام پستان نمیباشند در بعضی موارد از شیر های بظاهر سالم هم میکرب جدا میشود عوامل ایجاد ورم پستان عبارتند از:
۱-عوامل مستعد کننده                ۲-عوامل عفونی

عوامل مستعد کننده

الف-جراحاتی که در سر پستانها یا پستان ایجاد میشود.

ب- روش نگهداری (مدیریت بهداشت جایگاه .مدیریت بهداشت شیر دوشی)

پ-حساسیت مربوط به توارث

ت-روش تغذیه

مطلب پیشنهادی طرح توجیهی گاو داری شیری ۴۰۰ راسی

عوامل عفونی

 • بیماری ورم پستان در گاو شیری
 • استرپتوکوک هاکلی فرمهاکورینه باکتریهاسودو مو نا س هامایکو باکتریومهامیکو پلاسماقارچها
 • استرپتوکوک ها مثل استرپتوکوک آگالاکتیه استرپتوکوک اوبریس ودیسگالاکتیه وفکالیس وپنومونیه
  استافیلوکوک ها اورئوس
 • کلی فرمها اشرشیا کلی اسفروفوروس نکروفوروس یا فزی فرمها
 • کورینه باکتریها پیو ژنس وبویس
 • سودو مونا س ها
 • مایکو باکتریومها توبر کولوسیس (سل)
 • میکو پلاسما آگالاکتیه واریته بویس
 • قارچها کاندیدا کریپتو کوکوس تریکوسپرون

باستثنا سل که از طریق خون انتشار مییابد در سایر موارد عفونت پستان اغلب از طریق مجرای پستان انجام میگیرد (شمس و همکاران.۱۳۹۰).

مطلب پیشنهادی طرح توجیهی گاوداری شیری ۳۰ راسی

مراحل بروز عفونت

عفونت در ابتدا بصورت التهاب مشخص میشود ولی تا بروز التهاب سه مرحله وجود دارد .

مرحله هجوم:

الف- دراین مرحله بستگی به حضور وتعداد باکتریها ی مولد بیماری در محیط شیر دوشی که معمولا بوسیله مبتلا کردن هر یک از قسمتها ی چهار گانه پستان ومیزان آ لودگی پوست و سرپستانها سنجیده میشود
ب- تعداد دفعا تی که سر پستانها ی گاو بویژه نوک آ نها با این باکتری ها آ لوده میشوند که وابسته به میزان رعایت بهداشت در هنگام شیر دوشی میباشد.

ج- میزان ضا یعا ت اسفنکتر سر پستانها که ورود باکتریها را در مجاری آ نها آ سان میکند و بستگی به ماشینها ی شیر دوشی ومیزان کردن نگاهداری ودرست کار کردن ماشین شیر دوشی ومراقبت از سرپستانها دارد

د- وضع اسفنکتر۰سر پستانها بویژه در مرحله پس از شیر دوشی که عضلات اسفنکتر در استراحت میباشند وشل بودن

فهرست دانلود پروژه کارشناسی بیماری ورم پستان در گاو شیری

چکیده.. ۱

مقدمه:.. ۳

اپیدمیولوژی: ۴

عوامل ایجاد ورم پستان:.. ۴

عوامل مستعد کننده.. ۴

۲-عوامل عفونی.. ۵

مراحل بروز عفونت.. ۵

۱-مرحله هجوم:.. ۵

۲-مرحله عفونت.. ۶

نشانه های بیماری ورم پستان.. ۶

ورم پستان مزمن.. ۷

ورم پستان فوق حاد.. ۸

تشخیص آزمایشگاهی ورم پستان :.. ۸

آزمایش استریپ کاپ:.. ۸

آزمایش ورم پستان بروش کالیفر نیائی : California mastitis test – C M T.. 9

اندازه گیری سلولهای سوماتیک.. ۹

پیشگیری ورم پستان در گاو.. ۱۱

نکات بهداشتی مهم برای جلوگیری از ابتلاء ‌ورم پستان   ۱۴

ضدعفونی فنجان های دستگاه شیردوشی.. ۱۵

ضد عفونی سر پستانها :.. ۱۵

شستشوی سالن شیردوشی :.. ۱۵

تغذیه دام خارج از شیردوشی:.. ۱۶

از بین بردن کامل عوامل بیماریزا.. ۱۶

استفاده از سر پستانک محافظ.. ۱۷

اقدامات مهم و لازم برای دفع آلودگی:.. ۱۸

نتایج حاصل از پیشگیری واقدامات بهداشتی : ۱۸

اثرات ورم پستان بر تولید مثل: ۲۵

اثرات ورم پستان در سقط جنین.. ۲۵

نتیجه گیری:.. ۲۷

1 دیدگاه برای دانلود پروژه کارشناسی بیماری ورم پستان در گاو شیری

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروژه کارشناسی بیماری ورم پستان در گاو شیری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *