طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

1,000 تومان

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

 

 

 

 

 

موضوع‏ ‏درس‏ : ‏

جغرافیا‏

‏عنوان‏ ‏درس‏ : ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏

 

‏زمان‏ : 45 ‏دقیقه‏ ‏تعداد‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ :35 ‏پایه‏ : ‏پنجم‏

 

‏نويسنده‏ : ‏الهایی‏ ‏سحر

 

‏هدف‏ ‏کلی‏ : ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان،‏ ‏تقویت‏ ‏مهارت‏ ‏های‏ ‏زبانی‏ .

 

دسته:

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

 

‏طرح‏ ‏درس‏ ‏جغرافیا‏ ‏کلاس‏ ‏پنجم‏ ‏دبستان‏

درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

قسمتی از متن :

 

فرمت فایل : .docx

 

 

 

تعداد صفحه : ۵ صفحه

(‏عنوان‏ ‏درس‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏)

 

‏ ‏موضوع‏ ‏درس‏ : ‏

جغرافیا‏

‏عنوان‏ ‏درس‏ : ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏

 

‏زمان‏ : ۴۵ ‏دقیقه‏ ‏تعداد‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ :۳۵ ‏پایه‏ : ‏پنجم‏

 

‏نویسنده‏ : ‏الهایی‏ ‏سحر

 

‏هدف‏ ‏کلی‏ : ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان،‏ ‏تقویت‏ ‏مهارت‏ ‏های‏ ‏زبانی‏ .

 

‏انتظارات‏ ‏آموزشی‏ :

 

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

‏۱) ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏مختلف‏ ‏جهان‏. (‏شناختی‏)

 

‏۲) ‏کشیدن‏ ‏یک‏ ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۳) ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏مختلف‏ ‏جهان‏. (‏شناختی‏)

 

‏۴)‏کنجکاوی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وسایل‏ ‏کمک‏ ‏آموزشی‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏درس‏ ‏مثل‏ ‏کره‏ ‏و‏ ‏نقشه‏. (‏گرایشی‏)

 

‏۵)‏علاقه‏ ‏مندی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏کشیدن‏ ‏یک‏ ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏کلی‏ ‏از‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏. (‏گرایشی‏)

 

‏اهداف‏ ‏رفتاری‏ :

 

‏دانش‏ ‏آموز‏ ‏در‏ ‏پایان‏ درس‏ ‏باید‏ ‏بتواند‏:

 

۱) ‏نام‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏.(‏شناختی‏)

 

‏۲) ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بکشد‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۳) ‏نام‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏. (‏شناختی‏)

 

‏۴) ‏از‏ ‏کشیدن‏ ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏لذت‏ ‏برد‏. (‏گرایشی‏)

 

‏۵) ‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بکشد‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۶) ‏تعریف‏ ‏قاره‏ ‏را‏ ‏توضیح‏ ‏دهد‏. (‏شناختی‏)

 

‏۷) ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏شناختن‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏قطب‏ ‏جنوب‏ ‏کنجکاوی‏ ‏نشان‏ ‏دهد‏. (‏گرایشی‏)

 

‏۸) ‏در‏ ‏مورد‏ ‏بومیان‏ ‏قدیمی‏ ‏آمریکا‏ ‏تحقیق‏ ‏کند‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۹) ‏نام‏ ‏بزرگترین‏ ‏قاره‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏. (‏شناختی‏)

 

‏۱۰) ‏نام‏ ‏بلندترین‏ ‏قله‏ ‏ی‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏بگوید‏. (‏شناختی‏)

 

‏۱۱) ‏یک‏ ‏نقاشی‏ ‏از‏ ‏تصوری‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏قطب‏ ‏جنوب‏ ‏و‏ ‏شرایط‏ ‏آن‏ ‏دارد‏ ‏بکشد‏. (‏مهارتی‏)

 

‏۱۲) ‏بگوید‏ ‏که‏ ‏کشور‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏کدام‏ ‏قاره‏ ‏می‏ ‏باشد‏. (‏شناختی‏)

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

 

‏تکنولوژی‏ ‏آموزشی‏ :

 

‏نقشه‏ ‏ی‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏های‏ ‏جهان

‏- ‏کره‏ ‏ی‏ ‏جغرافیایی‏-

‏کارت‏ ‏گروه‏ ‏بندی

‏- ‏پرسش‏ ‏نامه‏ ‏ی‏ ‏ارزشیابی‏ ‏ورودی‏ ‏و‏ ‏اسم‏ ‏درس

‏- ‏کارت‏ ‏امتیاز‏

– ‏کارت‏ ‏های‏ ‏تعیین‏ ‏کننده‏ ‏ی‏ ‏مکان‏ ‏گروه‏ ‏ها‏.

 

‏چیدمان‏ ‏کلاس‏ :

 

‏سنتی‏ .

(‏بهتر‏ ‏بود‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏گروه‏ ‏های‏ ‏نیم‏ ‏دایره‏ ‏چیده‏ ‏می‏ ‏شد‏.‏ولی‏ ‏امکان‏ ‏آن‏ ‏نبود‏.)

 

‏روش‏ ‏تدریس‏ :

 

‏تلفیقی‏ ‏از‏ ‏تجسسی،پرسش‏ ‏و‏ ‏پاسخ‏ ‏ونمایشی‏ (‏استفاده‏ ‏از‏ ‏کره‏ ‏و‏ ‏نقشه‏ ‏و‏…)

 

‏حوزه‏ ‏های‏ ‏تدریس

 

‏ریاضی‏- ‏هنر‏(‏نقاشی‏)- ‏بخوانیم‏- ‏اجتماعی‏- ‏جغرافی‏.

 

‏سوالات‏ ‏حوزه‏ ‏های‏ ‏تدریس‏ :

 

‏۱) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ۵ ‏قاره‏ ‏ی‏ ‏جهان‏ ‏را‏ ‏نام‏ ‏ببرد؟‏ (‏ریاضی‏)

 

‏۲) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏بگوید‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏چند‏ ‏اقیانوس‏ ‏می‏ ‏باشد؟‏ (‏ریاضی‏)

 

‏۳) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏متن‏ ‏درس‏ ‏را‏ ‏روان‏ ‏وبدون‏ ‏اشکال‏ ‏بخواند؟‏ (‏بخوانیم‏)

 

‏۴) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏پایان‏ ‏درس‏ ‏قدرت‏ ‏هماهنگی‏ ‏با‏ ‏گروه‏ ‏را‏ ‏افزایش‏ ‏دهد؟‏ (‏اجتماعی‏)

 

‏۵) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏نوبت‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صحبت‏ ‏کردن‏ ‏رعایت‏ ‏کند؟‏ (‏اجتماعی‏)

 

‏۶) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏طریق‏ ‏آشنایی‏ ‏با‏ ‏سیستم‏ ‏قاره‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏اقیانوس‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏حکمت‏ ‏و‏ ‏قدرت‏ ‏خداوند‏ ‏پی‏ ‏ببرد؟‏ (‏هدیه‏ ‏های‏ ‏آسمان‏)

 

‏۷) ‏آیا‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏از‏ ‏یکی‏ ‏یا‏ ‏چند‏ ‏قاره‏ ‏و‏ ‏آب‏ ‏های‏ ‏اطراف‏ ‏آن‏ ‏نقاشی‏ ‏بکشد؟‏ (‏هنر‏ ‏نقاشی‏)

 

‏ارائه‏ ‏ی‏ ‏محتوا

 

‏۱)‏معلم‏ ‏سلام‏ ‏واحوال‏ ‏پرسی‏ ‏می‏ ‏کند‏. ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏جواب‏ ‏سلام‏ ‏معلم‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏دهند‏.

 

‏۲) ‏حضور‏ ‏وغیاب‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏شماره‏ ‏ای‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏دهد،

وشماره‏ ‏ی‏ ‏غائبین‏ ‏را‏ ‏یادداشت‏ ‏می‏ ‏کند‏.‏

احوال‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏غایب‏ ‏دیروز‏ ‏را‏ ‏می‏ ‏پرسد‏. ‏هر‏ ‏کس‏ ‏به‏ ‏ترتیب‏ ‏شماره‏ ‏ی‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بلند‏ ‏می‏ ‏گوید‏.

 

‏۳)‏ارزشیابی‏ ‏ورودی‏:

 

‏برای‏ ‏این‏ ‏مرحله‏ ‏جدول‏ ‏رنگارنگی‏ ‏تهیه‏ ‏شده‏

‏که‏ ‏شامل‏ ‏سؤالاتی‏ ‏از‏ ‏درس‏ ‏قبل‏ ‏می‏ ‏باشد

‏ ‏ورمز‏ ‏آن‏ ‏نام‏ ‏درس‏ ‏جدید‏ ‏می‏ ‏باشد‏.‏جدول‏ ‏مابین‏ ‏گروه‏ ‏های‏ ‏قدیمی‏ ‏توزیع‏ ‏می‏ ‏شود‏.

 

‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏سؤال‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏حل‏ ‏می‏ ‏کنند‏. –

‏هر‏ ‏گروه‏ ‏زودتر‏ ‏حل‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏رمز‏ ‏جدول‏ ‏رسید،

رمز‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏نام‏ ‏درس‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏روی‏ ‏یک‏ ‏مقوا‏ ‏نوشته‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏را‏ ‏روی‏ ‏تخته‏ ‏می‏ ‏چسباند‏.

 

‏- ‏معلم‏ ‏در‏ ‏حین‏ ‏کار‏ ‏بالای‏ ‏سرشان‏ ‏می‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏های‏ ‏لازم‏ ‏را‏ ‏انجام‏ ‏می‏ ‏دهد‏. –

‏نمره‏ ‏ی‏ ‏ارزشیابی‏ ‏بچه‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏وارد‏ ‏می‏ ‏کند‏.

 

‏۴)‏گروه‏ ‏بندی‏: ‏افراد‏ ‏را‏ ‏با‏ ‏کارت‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏قبل‏ ‏آماده‏ ‏شده‏ ‏گروه‏ ‏بندی‏ ‏می‏ ‏کند‏.

 

‏(‏نام‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏قاره‏ ‏های‏ ‏جهان‏ ‏است‏.‏واسم‏ ‏و‏ ‏مکان‏ ‏گروه‏ ‏ها‏ ‏از‏ ‏قبل‏ ‏با‏ ‏کارت‏ ‏های‏ ‏بزرگی‏ ‏مشخص‏ ‏شده‏ ‏است‏.)

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن