اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

(دیدگاه 1 کاربر)

2,500 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه.. 3

بیان مسئله: 4

روش های گردآوري اطلاعات (شواهد1).. 6

تجزيه تحليل وتفسیر اطلاعات : 7

خلاصه يافته هاي اوليه: 7

اصول و مباني تدريس درس هدیه های آسمان: 8

معيارهاي ارزشيابي : 10

توضیحات

اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

موضوع اقدام پژوهی :

چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟

فهرست مطالب

مقدمه.. ۳

بیان مسئله: ۴

روش های گردآوری اطلاعات (شواهد۱).. ۶

تجزیه تحلیل وتفسیر اطلاعات : ۷

خلاصه یافته های اولیه: ۷

اصول و مبانی تدریس درس هدیه های آسمان: ۸

معیارهای ارزشیابی : ۱۰

راههای پیشنهادی برای حل مشکل:.. ۱۰

چگونگی اجرای راه جدید : ۱۱

گرد آوری اطلاعات ( شواهد ۲ ).. ۱۴

تجدید نظر در روشهای انجام گرفته و اعتبار بخشی آن : ۱۴

نتایج.. ۱۵

نتیجه گیری : ۱۶

پیشنهاد:.. ۱۷

منابع وماخذ :.. ۱۸

اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

مقدمه

ای کاش می توانستیم مفاهیم گفتاری ونوشتاری خودراآن چنان تعریف کنیم که مخاطبان ماازگفته هاونوشته های ما،

همان برداشت راکنندکه مطلوب ماست! شایدبرای همین است که می گویندکردارگویاترازگفتاراست!

درس هدیه های آسمان،

که هدفش تعلیم وتربیت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد

وجایگزین کتاب تعلیمات دینی گردیده،

یکی ازارکان مهم تدریس درسطوح مختلف تحصیلی می باشد

که برای نیل به اهداف عالی یک جامعه ی ایده آل هر زمان  بـایدمورد  اهمیت  خاصی ازسوی  معلمین ودست اندرکاران آموزش و پرورش درتمامی پایه هاومقاطع تحصیلی قرار گیرد

وبا شاخص قرار دادن این درس ،

انتظار می رود جامعه ما در سالهای آتی نه تنها ازنظرشئونات اخلاقی وفرهنگی به مشکلی برخورد نکند

بلکه جوانان بتوانندبه خوبی از عهده انجام مسئولیتهای محوله برآیند .

وهمانگونه که هدف امام خمینی (ره) وشهدای عزیزمان بوده،

جامعه ما الگویی برای ملل مختلف جهان گردد.

با این مقدمه کوتاه می خواهم در تحقیق خود از علل دین گریزی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان آبادان ودرنتیجه افزایش فرهنگ باختگی و…

آنان ،همچنین چگونگی هدایت آنهابه سوی اخلاق ورفتاراسلامی ازطریق تدریس صحیح درس هدیه های آسمان بپردازم .

امیدوارم مورد اهمیت قرار گیرد.

اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

بیان مسئله:

چندین سال است که در کلاس پنجم دوره ابتدایی درشهرستان آبادان به تدریس اشتغال دارم .درسالهای

گذشته متاسفانه شاهدآن بوده ام که دانش آموزان کلاس پنجم کتاب تعلیمات دینی رابرای گرفتن

نمره ورفتن به پایه بالاترمطالعه می کنند

ودرسالهای اخیرکه درس هدیه های آسمان جایگزین تعلیمات دینی شده است

و باآنکه تغییرات بسیارمفیدوسازنده ای درکتاب درسی هدیه های آسمان وکتاب کارآن که بخشی ازمحتوای آموزشی تعلیم وتربیت دینی دوره ابتدایی است ایجادگردیده است.

امابازمشاهده می کنیم که اکثردانش آموزان این درس رابرای گرفتن نمره

ورفتن به پایه بالاترمطالعه می کنند

وبه داشتن اخلاق و رفتاراسلامی میل ورغبت زیادی نشان نمی دهند

ودین گریزی،

بی هویتی ،

فرهنگ باختگی کودکان ،

نوجوانان وجوانان شهرستان آبادان روبه افزایش است.

از سال۱۳۸۴که درشهرستان آبادان درس هدیه های آسمان جایگزین تعلیمات دینی پایه پنجم شد،من نیز

مانندبسیاری ازآموزگاران پایه پنجم برای تدریس درس هدیه های آسمان ازشیوه های همیاری استفاده می کردم .

پس از تدریس، از تک تک دانش آموزان یا به صورت گروهی ویابه نوبت از روی دفتراسامی می خواستم

مطالب مربوط به درس جدید را توضیح دهند.

دانش آموزان هم این کار را انجام می دادند

و من هم به طور نظری و هم از جنبه عملی

(کارگروهی)

نمره ای برای آنها منظور می کردم.

در پژوهشی که در چند مدرسه ابتدایی و چندین کلاس پنجم درشهرستان آبادان ،

علی الخصوص کلاس خودم ، به انجام رساندم به این نتیجه رسیده ام که تقریباًاکثردانش آموزانی با آنکه می توانند

به خوبی درس هدیه های آسمان راتوضیح دهند ومیل زیادی به داستانهای این درس دارندامّابه داشتن اخلاق

ورفتاراسلامی میل ورغبت زیادی نشان نمی دهند

ودین گریزی درمیان دانش آموزان کلاس پنجم هرسال روبه افزایش است!

مشاهده این وضعیت چندان برای من و برخی دانش آموزانم خوب نبود .

تصمیم گرفتم تا آنجا که می توانم دراین وضعیت نامطلوب رفتاری دانش آموزانم تغییر و تحولی ایجاد کنم برای این کار فکر کردم بهتر است

نخست موضوع راباآنان درمیان گذارم وعلّت رااز خودشان بپرسم .

بنابراین مشکل من این بودکه:«

چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم

یک روز که پول یک نفر ازدانش آموزان کلاس گم شده بود وچندنفردیگرنیزبه علت اینکه زنگ تفریح بدون اجازه آن ها دانش آموزان

دیگر از وسایل شخصی آنهااستفاده کرده بودند! ازاین وضعیت شاکی بودند،

تصمیم گرفتم در چنین وضعیتی موضوع را با خود آنان در میان بگذارم .

روبه آنان ایستادم ، چند دقیقه ای سکوت کرده و نظاره گر حرکات و رفتارشان شدم ؛

چند دقیقه که به این صورت گذشت . کلاس آرام شد همه سکوت کردند. از دانش آموزان خواستم

تمام وسایل روی میز خود را جمع و در بحثی که می خواستم مطرح کنم شرکت کنند،

همه بچه ها نیز با علاقه خاص پذیرفته و آماده ی شرکت در بحث شدند.گفتم :

بچّه ها همانطورکه خود شما هم شاهد هستید اکثرشمامی توانید

به خوبی درس هدیه های آسمان راتوضیح دهید ومیل زیادی به داستانهای

درس هدیه های آسمان دارید،امّامی خواهم بدانم «

چرا بعضی دانش آموزان درزندگی روزمره خوداخلاق ورفتاراسلامی رارعایت نمی کنند؟»

امروز می خواهم از نظرهای مختلف شماراجع به علت این موضوع آگاه شوم.

شما می توانید به نوبت نظرخودرا

بیان کنید.همه ی بچه ها نیز با علاقه خاص پذیرفته و در بحث راجع به موضوع شرکت جستند.

نظرات بسیاری گفته شد .خلاصه ی آنچه بیان شد به شرح زیر است :

۱- از اول ابتدایی تاکنون بسیاری از معلمان ما درس هدیه های آسمان را جدی نگرفته اند.

۲- بسیاری از دانش آموزان درس هدیه های آسمان رابرای گرفتن نمره می خوانند.

۳- بعضی ازخانواده ها بسیاری ازدستورات اسلامی  مثل داشتن حجاب کامل راقبول ندارند.

اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

40.98 KB

فرمت فایل

ورد

تعداد صفحات

18

1 دیدگاه برای اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *