طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

(دیدگاه کاربر 1)

2,000 تومان

طرح درس سالانه رياضي اول راهنمايي

 

 

 

 

مهر

اول 1 ——- معارفه – آزمون از رياضي كلاس پنجم – گروه بندي دانش آموزان امتحان كتبي يا شفاهي

2 4- 1 يادآوري اعدادو چهار عمل اصلي – اجزا و روابط تقسيم – بخش پذيري حل كاردر كلاس ها – كتاب – ماشين حساب

 

توضیحات

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

تعداد صفحات:۵

فرمت:ورد

طرح درس

طرح درس سالانه

(بودجه بندی سالانه )

درس ریاضی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی ۸۶ – ۸۵ دبیر : مدرسه :

ماه هفته جلسه صفحه موضوع و اهداف کلی درس فعالیت های دیگر و مواد لازم

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

مهر

اول ۱ ——- معارفه – آزمون از ریاضی کلاس پنجم – گروه بندی دانش آموزان امتحان کتبی یا شفاهی

۲ ۴- ۱ یادآوری اعدادو چهار عمل اصلی – اجزا و روابط تقسیم – بخش پذیری حل کاردر کلاس ها – کتاب – ماشین حساب

۳ ۹ – ۵ مجموعه ی اعداد – اعدادحسابی و اعداد طبیعی – حل مسئله حل کار درکلاس ها – حل تمرینات – کتاب

 

دوم ۱ ۱۶- ۱۱ مقسوم علیه – مجموعه ی مقسوم علیه های یک عدد – تعریف عدد اول – مقسوم علیه های اول یک عدد

حل کار درکلاس ها توسط دانش آموزان و راهنمایی معلم – حل تمرینات – کتاب و اشیا قابل شمارش

۲ ۱۸ – ۱۷ نمودار مقسوم علیه های یک عدد با یک مقسوم علیه اول –

نمودار مقسوم علیه های یک عدد با دو مقسوم علیه اول –

کاربردهای نمودار مقسوم علیه ها حل کاردرکلاس ها – حل تمرینات – کتاب – ماشین حساب –

نمودار هایی که برروی مقوا رسم شده – گچ رنگی

۳ ——- حل تمرینات اضافی در مورد نمودار مقسوم علیه های یک عدد توسط دانش اموزان ———————–

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

سوم ۱ ۲۴- ۲۰ بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد –

روش تعیین (ب.م.م ) دو عدد حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب

۲ ۲۹ – ۲۶ مضرب های طبیعی یک عدد –

کوچک ترین مضرب مشترک – روش تعیین (ک.م.م ) – رابطه (ک.م.م ) و ( ب.م.م ) حل کاردرکلاس ها

– حل تمرینات – کتاب

۳ ——- حل تمرینات اضافی درمورد (ب.م.م )و (ک.م.م ) وکاربرد آنها ————————

چهارم ۱ ۳۲ – ۱ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۲ ۳۵-۳۳ توان – نماد توان – مجذور – مکعب- محاسبه عبارت های تواندار –

ضرب عددهای توان دار با پایه های مساوی حل کاردر کلاس ها – رفع اشکال آزمون جلسه قبل – رسم صفحه ۳۲ – کتاب

۳ —— حل تمرینات اضافی درمورد توان ————————-

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

آبان

اول ۱ ۴۳- ۳۸ مفهوم کسر – نمایش کسر – مقایسه کسرها – عدد مخلوط – تساوی کسرها – ساده کردن کسرها –

پیدا کردن جزء چهارم یک تساوی کسری حل کاردرکلاس ها –

حل تمرینات – کتاب – صفحات مقوایی که کسرهای مختلفی را نشان می دهد – گچ رنگی

۲ ۴۷- ۴۵ جمع و تفریق کسرها – مخرج مشترک گیری با استفاده از (ک.م.م )

مخرج ها حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کاغذ مقوایی – گچ رنگی

۳ ——- حل تمرینات اضافی در مورد کسرهای متعارفی ————————

 

دوم ۱ ۵۱- ۴۸ ضرب کسرها – معکوس یک کسر – حل مسئله حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – گچ رنگی – کارت مقوایی

۲ ۵۴-۵۲ تقسیم کسرها – تقسیم دو کسر یا عدد مخلوط – عملیات ترکیبی بین کسرها حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کارت مقوایی

۳ ——- حل تمرینات صفحه ۵۵ توسط دانش آموزان با نظارت معلم کاغذ سفید – مداد – مداد رنگی – خط کش -رسم صفحه ۵۶

 

سوم ۱ ۵۶- ۳۳ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۲ ۶۰- ۵۷ مقدارهای متناسب – نسبت – تناسب – طرح یک مسئله حل کاردر کلاس ها – لیوان – آب – شربت – پارچ – کتاب

۳ —— رفع اشکال آزمون جلسه قبل ————————

 

چهارم ۱ ۶۵ -۶۲ تسهیم به نسبت – نسبت های ترکیبی – حل مسئله های مربوط به درصد حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب

۲ ۶۹ -۶۷ یادآوری مفاهیم اعداد اعشاری- جمع و تفریق اعشاری –

مقایسه اعداد اعشار حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – وسایل اندازه گیری جرم – طول و گنجایش – کتاب

۳ ——- حل تمرینات اضافی در مورد تناسب واعداد اعشاری ———————–

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

آذر

اول ۱ ۷۳- ۷۰ حل مسئله – ضرب اعداد اعشاری –

ضرب اعداد با نوشتن به صورت کسری حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب

۲ ۷۸ -۷۴ هندسه – انواع خط – نام گذاری – پاره خط – نیم خط –

انطباق وتساوی دو شکل حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب – گچ رنگی – خط کش

۳ ——- رفع اشکال —————————-

 

دوم ۱ ۸۴- ۸۰ مقایسه دو پاره خط –

وسط یک پاره خط – روابط بین پاره خط ها – اندازه ی یک پاره خط حل کاردر کلاس ها –

حل تمرینات – کتاب – گچ رنگی – خط کش – پرگار کاغذ – قیچی

۲ ۹۴- ۸۹ زاویه – یاداوری – نام گذاری زاویه ها – مقایسه دو زاویه –

دو زاویه متقابل به رأس – اندازه ی زاویه وواحد آن حل کاردر کلاس ها

– حل تمرینات – رسم صفحه ۸۸ – نوار مقوایی و سنجاق برای نشان دادن انواع زاویه – نقاله

۳ —— حل تمرینات درس قبلی —————————–

 

سوم ۱ ۹۶- ۹۴ دو زاویه ی متمم – دوزاویه متقابل به رأس –

دو زاویه ی مکمل حل کاردرکلاس ها – حل تمرینات – کتاب- نقاله- خط کش

۲ ۹۶- ۵۶ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۳ ——- رفع اشکال آزمون جلسه قبل —————————–

 

چهارم ۱ – ۹۸ ۱۰۰ دایره – تعریف دایره – رسم دایره حل کاردر کلاس ها – کتاب – پرگار

۲ – ۱۰۱ ۱۰۳ رسم مثلث – رسم مثلث با سه ضلع معلوم –

رسم مثلث با دوضلع وزاویه بین معلوم – رسم مثلث با دو زاویه وضلع بین معلوم حل کاردر کلاس ها

– حل تمرینات قبلی – کتاب – خط کش – نقاله – گونیا – پرگار

۳ —– حل تمرینات صفحه ۱۰۴ کتاب – خط کش – نقاله – گونیا – پرگار

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

دی

اول ۱ ۱۰۵- ۱ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۲ —— رفع اشکال آزمون جلسه قبل – رسم صفحه ۱۰۵ —————————–

۳ ۱۰۶ حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم —————————–

دوم ۱ – ۱۰۷ ۱۰۸ حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم به منظور آمادگی برای شرکت در امتحان نوبت اول —————————–

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

توضیحات تکمیلی

حجم فایل

20.08 KB

فرمت فایل

word

تعداد صفحات

5

1 دیدگاه برای طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *