راهکارهای مظفرالدین شاه برای مقابله با گرانی

راهکارهای مظفرالدین شاه برای مقابله با گرانی

راهکارهای مظفرالدین شاه برای مقابله با گرانی

دانشکده ها خبر:

با افزایش قیمت خوراکی و اقلام پرمصرف در ایران، در عهد مظفرالدین شاه، برای اولین بار اقدامات ویژه از سوی دولت برای مقابله با این روند تدارک دیده شد .
 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین ، سابقه بلوای نان در عند ناصری که به اعدام کلانتر بانفوذ تهران انجامید ، زنگ خطری بود برای دربار قاجار که باید کم کم تن می داد به خروج از شیوه سنتی و بسته اداره کشور و در نظر گرفتن مصالح مردم در اداره کشور .

 مظفرالدین شاه ۱۰ سالی بر ایران حکومت کرد، دوره حکومت وی از مهمترین دوره های تریخی ایران است چرا که از پس ۵۰ سال اقتدار مطلق پدرس روی کار آمد و تن به امضاض فرماان مشروطیت داد .

 بررسی ها نشان می دهد همزمان با تغییرات سیاسی که جامعه ایران را درگیر خود می کرد، موضوع اقتصاد نیز برای مردمان اهمیت می یافت .

 در شرایطی که خبری از کالای سرمایه ای نبود و مردم با حداقل امکانات و در ساده ترین شکل زندگی می گذراندند، این مواد غذایی بود که تورم را پذیرا می شد .

 تنزل ارزش پول از یک سو و سودجویی قدرتمداران، شاهزادگان و نزدیکان ردبار از سوی دیگر مهمترین دلیل ترقی قیمت اجناس و ملزومات زندگی در این دوره بوده است.

 سال ۱۲۷۷ خورشیدی دربار مظفرالدین شاه با هدف پیشگیری و مقابله با رشد قیمت ها در بازار نسبت به اعلان قیمت اقلام پرمصرف زندگی اقدام کرده و با انتشار آگهی و نصب آن رد کوچه و بازار ، در صدد بر می آید تورم رخ داده در این حوزه را دستوری کنترل کند .

صورت اعلان حکومت تهران برای نرخ در ماه ربیع الثانی ۱۳۱۶ هجری قمری برابر با ۱۲۷۷ هجری خورشیدی به این شرح است:

” چون عمل نان و گوشت و ترتیب تنزل نرخ آن از اعمال مهمه است و متدرجا با تدابیر صحیحه باید دست به این کار زد و نیت مقدی همایونی در رفاه حال رعایا و برایا بر همه واضح است، به محض این که بدانند ، حکومت جلیله جدا در اجرای مقاصد علیه ، حاضر است و خودداری ندارد. عجالتا برای آسایش عموم و نرخ نان و گوشت و تره بار و میوه جات که در نهایت گرانی و اغتشاش بود، قدغن نمودند از قرار تفصیل ذیل بفروشند تا انشالله تعالی در باب تنزل قیمت نان و گوشت به زودی قرار دولتی داده شود .

راهکارهای مظفرالدین شاه برای مقابله با گرانی

 نان : به سنگ یک من ۲۷ پول

 گوشت : به سنگ تمام ده سیر ۱۸ پول

پنیر اعلا : یک سیر ۴ پول ، وسط سه پول

 بانجان تازه اعلا : ۲ عدد یک پول ، وسط ۴ عدد یک پول

 هندوانه اعلا : یک من تبریز ۸ پول ، وسط ۶ پول

 گلابی اعلا: ده سیر ۸ پول ، وسط ۶ پول

شلیل اعلا : ده سیر ۳ پول ، وسط ۲ پول

 خیار تازه اعلا : دو دانه یک پول ، وسط چهار عدد یک پول

 طالبی و خربزه اعلا : یک من تبریز ۱۲ پول ، وسط ۹ پول

 سیب اعلا : ۱۰ سیر ، ۸ پول

 تخم مرغ: یک دانه یک پول

 ماست : ۱۰ سیر ، ۸ پول

سیب زمینی : ۱۰ سیر ، ۶ پول

 به تمام کسبه شهر اعلان می شود که چون حضرت احدیت جل شانه ، یه پیغمبر خود صل اله علیه و اله وسلم وعده صریح می دهد تا مردم یه یکدیگر ترحم ننمایند ماهم به آنها ترحم نخواهیم کرد، پس وقتی کسبه بنای بی انصافی را بگذارند ، البته از طرف اعلی حضرت همایونی که سایه خداست و امنای دولت روزافزون، در حق آنها اغماض و عفو نخواهد شد . بهتر این است که از روی انصاف این اجناس را از رعیت بخرند و به قسمی که نوشته شده بفروشند . نه رعیت را مقبون کنند و نه کلاه سکنه را بردارند . البته رحمت الهی شامل حال آنها شده و مورد الطاف اعلی حضرت شاهنشاهی ارواح العالمین فداه باشند و آن کس که تجاوز نماید مورد سیاست و تبیه سخت خواهد شد .

این اعلان به امضای حکومت جلیله دارالخلافه طهران رسیده است.

در کتاب اقتصاد موجه تاکید شده هر قران برابر با ۲۰ شاهی، ۵ عباسی یا چهل پول بوده است .

 اتفاقا در این دوره دستمزد کارگران ساده غیر ماهر و قالیبافان که بخش مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می دادند روزانه حدود یک قران تا یک قران ۲ شاهی در روز و بین ۲۵ تا ۳۰ قران در ماه بود.

به این ترتیب با قیمت های اعلامی روشن می شود برامردن از عهده مخارج خورد و خوراک برای خانواده ایرانی که در صد و بیست سال قبل زندگی می کرد، چندان دشوار نبوده است.

پست های مرتبط

در ایام نوروز تست بزنیم یا مطالعه کنیم؟
ایران مقابل چهار کشور حاشیه دریای خزر تنهاست

ثبت نظر

بالا