امکان تکمیل مدارک آزمون تکمیلی تخصصی پزشکی فراهم شد

امکان تکمیل مدارک آزمون تکمیلی تخصصی پزشکی فراهم شد

امکان تکمیل مدارک آزمون تکمیلی تخصصی پزشکی فراهم شد

امکان تکمیل مدارک آزمون تکمیلی تخصصی پزشکی فراهم شد

دانشکده ها:امکان تکمیل مدارک آزمون تکمیلی تخصصی پزشکی فراهم شد امکان تکمیل مدارک در آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) از ۱۸ فروردین ۹۸ فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیاران دوره‌های تکمیلی

تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی

و تخصصی به صورت غیر متمرکز و توسط دانشگاه‌های مجری برنامه آموزشی در ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می‌شود.

امکان تکمیل مدارک آزمون تکمیلی تخصصی پزشکی فراهم شد

نتیجه بررسی مدارک مرحله اول آزمون از روز یکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸ تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ فروردین ۹۸ از طریق سایت اینترنتی

مرکز سنجش آموزش پزشکی sanjeshp.ir قابل مشاهده است.

کلیه شرکت کنندگان که دارای نقص مدرک هستند می‌توانند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی متولی برگزاری آزمون توزیع می‌شود.

آزمون در دو مرحله کتبی و شفاهی

(به صورت منفرد یا ترکیبی از روش‌های آسکی (OSCE)، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش‌های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود برگزار می‌شود.

آزمون کتبی روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ (در یک مکان در هر دانشگاه

و رأس ساعت ۹ صبح) و آزمون شفاهی کلیه رشته‌ها از تاریخ ۷ تا ۹ اردیبهشت ۹۸ برگزار می‌شود.

مطلب پیشنهادی
سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری خارج از کشور سال ۱۳۸۵
بدون برچسب

پست های مرتبط

پاسخ و سوالات کنکور ارشد سالهای 86 تا 97
سختی های رشته پزشکی
دوران طلایی مطالعه نوروز فصل بهار
در ایام نوروز تست بزنیم یا مطالعه کنیم؟
نوروز
پاسخ تشریحی کنکور ریاضی خارج از کشور سال 97

ثبت نظر

بالا