" />شرایط پرداخت قسطی اجاره بها خوابگاه دانشجویی | دانشکده ها

شرایط پرداخت قسطی اجاره بها خوابگاه دانشجویی

دانشکده ها : رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم شرایط بازپرداخت اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی را عنوان کرد و گفت: تنها ۱۰ درصد دانشجویان خوابگاهی امکان پرداخت اقساطی اجاره بها را دارند.

ناصر مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط بازپرداخت اجاره بهای خوابگاهی گفت: براساس آیین نامه مربوطه در این زمینه و مقررات موجود دانشجویان باید در ابتدای ترم اجاره بهای خوابگاه خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: فقط تا ۱۰ درصد به معاونان دانشجویی دانشگاه ها اختیار داده شده است اجاره بهای دانشجویانی که توان پرداخت را ندارد را به صورت اقساطی دریافت کرده و یا آن را تا پایان ترم و گاهی حتی تا پایان سال معوق کنند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: ۹۰ درصد دیگر دانشجویان باید همان اول ترم اقدام به پرداخت اجاره بهای خوابگاه خود کنند.

مطیعی افزود: واریزی های دانشجویان صرف کمک به تعمیر و تجهیز خوابگاه ها شده و در برخی مواقع هم صرف پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویانی می شود که امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی را پیدا نکرده اند.

پاسخی بگذارید