کرم های روشن کننده پوست چقدر تاثیر دارند؟

کرم های روشن کننده پوست چقدر تاثیر دارندرنگ پوست ژنتیکی است. در اروپا رنگ پوست افراد معمولا روشن، در خاورمیانه متوسط و در آفریقا تیره است. هر چه آفتاب در منطقه‌ای بیشتر باشد، ملانوسیت‌ها فعالیت بیشتریدارند و در نتیجه رنگ پوست مردم آن ناحیه تیره است.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ روشن‌کردن پوست، دل‌مشغولی خیلی‌هاست و متاسفانه کم نیستند افرادی که فریب تبلیغات دروغین را می‌خورند و به انواع روش‌ها از طبیعی تا شیمیایی متوسل می‌شوند تا پوستشان را روشن‌تر...
ادامه مطلب