کدام یک از روش‌های مهاجرت به کانادا آسان‌تر است

کدام یک از روش‌های مهاجرت به کانادا آسان‌تر است
کانادا کشوری در شمال قاره امریکا شمالی است این کشور از ده استان و سه قلمرو تشکیل‌شده است مساحت کشور کانادا 9/98 کیلومترمربع می‌باشد و دومین کشور پهناور دنیاست جالب است بدانید طولانی‌ترین مرز مشترک جهان مرز کانادا و ایالت متحده می‌باشد.حکومت کشور کانادا یک دموکراسی پارلمانی و یک پادشاهی مشروطه می‌باشد که الیزابت دوم ملکه بریتانیا ملکه کشور کانادا هم می‌باشد؛ و قانون با امضا و نام او به رسمیت و ضمانت اجرایی می‌رسد. هرچند کشور کانادا بعد از روسیه بزرگ‌ترین کشور جهان...
ادامه مطلب