آرشیو ماهانه

فوریه 2020

تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور

تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور تنظیم ولتاژ چیست؟ تنظیم ولتاژ اندازه گیری تغییر در میزان ولتاژ بین انتهای ارسال و دریافت یک مؤلفه است. معمولاً در مهندسی برق برای توصیف اختلاف ولتاژ درصد بین خطوط توزیع بار و بار کامل ، خطوط انتقال و…

رتبه بندی ترانسفورماتور

رتبه بندی ترانسفورماتور تولید کننده ترانسفورماتور را بر اساس ولتاژ و جریان مورد نیاز طراحی می کند و آنها را از لحاظ VA بنام رتبه بندی ، روی صفحه ترانسفورماتور مشخص می کند . همچنین می توان گفت حداکثر ولتاژ و جریان است که می توان با خیال…

پاسخ فعالیت در صد صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم با جواب

پاسخ فعالیت در صد صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم با جواب بخاطر برخی از مشکلات فعالیت در صد صفحه ۱۱۵ ریاضی ششم فصل ششم دبستان برای دانش آموزان عزیز و گرامی امروزه به مشکلات زیادی برخورده اند که امروزه اولیا و .... با جستجو کردن در اینترنت می…

پاسخ حل تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم با جواب

پاسخ حل تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم با جواب بخاطر برخی از مشکلات حل تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی ششم فصل ششم دبستان برای دانش آموزان عزیز و گرامی امروزه به مشکلات زیادی برخورده اند که امروزه اولیا و .... با جستجو کردن در اینترنت می خواهند راهی…

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴ ریاضی ششم با جواب

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴ ریاضی ششم با جواب بخاطر برخی از مشکلات کار در کلاس صفحه ۱۱۳ و ۱۱۴ ریاضی ششم فصل ششم دبستان برای دانش آموزان عزیز و گرامی امروزه به مشکلات زیادی برخورده اند که امروزه اولیا و .... با جستجو کردن در…

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲ ریاضی ششم با جواب

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲ ریاضی ششم با جواب بخاطر برخی از مشکلات کار در کلاس صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۲ ریاضی ششم فصل ششم دبستان برای دانش آموزان عزیز و گرامی امروزه به مشکلات زیادی برخورده اند که امروزه اولیا و .... با جستجو کردن در…

پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ ریاضی ششم با جواب

پاسخ فعالیت صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ ریاضی ششم با جواب بخاطر برخی از مشکلات فعالیت صفحه ۱۱۲ و ۱۱۳ ریاضی ششم فصل ششم دبستان برای دانش آموزان عزیز و گرامی امروزه به مشکلات زیادی برخورده اند که امروزه اولیا و .... با جستجو کردن در اینترنت می…

پاسخ فعالیت تناسب صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم با جواب

پاسخ فعالیت تناسب صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم با جواب بخاطر برخی از مشکلات فعالیت تناسب صفحه ۱۱۰ ریاضی ششم فصل ششم دبستان برای دانش آموزان عزیز و گرامی امروزه به مشکلات زیادی برخورده اند که امروزه اولیا و .... با جستجو کردن در اینترنت می…

ترانسفورماتورهای فعلی (CT) – ساخت و ساز ، انواع ، نصب ، مشخصات و کاربردها

ترانسفورماتورهای فعلی (CT) - ساخت و ساز ، انواع ، نصب ، مشخصات و کاربردها فهرست مطالب ترانسفورماتور کنونی (CT) چیست؟ نصب و روش ترانسفورماتور فعلی ساخت و انواع ترانسفورماتورهای فعلی خصوصیات و مشخصات ترانسفورماتورهای فعلی

ترانسفورماتور ابزار – CT و PT

ترانسفورماتور ابزار جریانات و ولتاژهای با شدت بسیار زیاد را چگونه اندازه می گیرید؟ به ابزارهای اندازه گیری با دامنه بالاتر نیاز خواهید داشت ، که به معنای واقعی کلمه به معنی ابزارهای عظیم است. یا روش دیگری وجود دارد