نمونه سوالات دوازدهم تجربی

0

امتحانات نهایی
تعریف امتحانات نهایی :
دانشکده ها نمونه سوالات دوازدهم تجربی امتحانات درس هایی از پایه دوازدهم متوسطه است که به صورت سراسری)کشوری( با برنامه همزمان وسئوال های
یکسان ، توسط اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی تهیه می شود و زیر نظرسازمان آموزش وپرورش و به وسیله
عوامل اجرایی امتحانات که از طرف ادارات آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق معین می شود برگزار
خواهدشد.در امتحانات نهایی برگزاری امتحان وتصحیح اوراق به صورت متمرکز انجام می شود.

برگزاری امتحانات نهایی :

امتحانات دروس نهایی درسه نوبت: خرداد /تابستان ودی ماه هرسال تحصیلی انجام وبرگزار می شود.دانش آموزان
قبل ودرحین وپس از برگزاری امتحانات وظایفی دارند که به آنها اشاره می گردد.
۱ یک هفته قبل از انجام امتحانات هرنوبت، دانش آموز موظف است که جهت دریافت کارت ورود به جلسه همراه –
برنامه امتحانی به آموزشگاه محل تحصیل خود مراجعه وپس ازدریافت نسبت به چک وبررسی آن اقدام ودرصورت
اشکال مراتب را به مدیر آموزشگاه گزارش نماید.
)) لازم بذکر است که درحین ثبت نام ویا درطول سال تحصیلی دانش آموزباید ۶ قطعه عکس تمام رخ ومربوط به سال
جاری را تحویل دفتر آموزشگاه نماید((.
– ۲ یکی از موارد مهم امتحانات نهایی حضور به موقع در جلسه امتحانی است. فلذا لازم است دانش آموزان حداقل ۵۴
دقیقه قبل از شروع امتحان در حوزه حضور بهم رسانند.
۳ دانش آموزان باید جهت شرکت در امتحان ، علاوه برکارت ورودبه جلسه ، شناسنامه عکس دار یا کارت –
ملی همراه داشته باشند ودرپاسخ دادن به سئوالات حتما ازخودکار آبی یا مشکی استفاده نمایند.
۵ چنانچه دانش آموزی درحین پاسخ دادن به سئوالات ویا پس از اتمام امتحان درورقه امتحانی خود هرگونه علامتی –
بگذارد یا امضاء نماید، این مورد جز تخلفات محسوب و دانش آموزمحروم می گردد
۴ دانش آموز می بایست قبل از پاسخ دادن به سئوالات نام ونام خانوادگی ، شماره کارت ونام حوزه خودرا –
درسربرگ پاسخنامه قید وپس از پاسخ دادن به سئوالات یکبار پاسخ ها را کنترل نماید.

اعلام نتایج امتحانات:

۱ دانش آموز حداکثر پس از یک هفته ازاتمام امتحانات می بایست جهت اطلاع از اعلام نتایج به آموزشگاه مراجعه –
نماید.
۲ دانش آموز پس از دریافت نمرات امتحانات ، ۳روز مهلت اعتراض به نمره ماخوذه را دارد.دراین مهلت دانش –
آموز باید شخصا به آموزشگاه مراجعه وفرم مخصوص اعتراض راتکمیل وتحویل مسئولین آموزشگاه نماید.))این
مهلت به هیچ وجه قابل تمدیدنمی باشدوبعدازاین مهلت هیچگونه اعتراضی تحویل گرفته نمی شود((.
۳ پس از رسیدگی به اعتراضات ، اوراق پلمپ می شوند واعتراض مجدد ممنوع وقابل رسیدگی نمی باشد. –
۵ نمرات شفاهی قابل اعتراض نمی باشند. –

دروسی که در سال دوازدهم متوسطه ازآنها امتحانات نهایی به عمل می آید:

شاخه
رشته
عناوین دروس
تعداددرس ها
نظری
ریاضی و فیزیک
– – – – – – تعلیمات دینی وقرآن) ۳( فارسی ۳ عربی زبان قرآن ۳ زبان خارجه ۳ فیزیک ۳ شیمی ۳
ریاضیات گسسته هندسه ۳ حسابان ۲ سلامت و بهداشت علوم اجتماعی – – – –
۰۱
علوم تجربی
– – – – – – تعلیمات دینی وقرآن ۳ فارسی ۳ عربی زبان قرآن ۳ زبان خارجه ۳ فیزیک ۳ شیمی ۳
زیست شناسی ۳ سلامت و بهداشت علوم اجتماعی – –
۰۱
ادبیات وعلوم انسانی
تعلیمات دینی وقرآن ۳ فارسی ۳ علوم و فنون ادبی ۳ عربی ۳ ویژه علوم انسانی زبا ن – – – –
خارجه ۳ جامعه شناسی ۳ جغرافی ۳ تاریخ ۳ فلسفه ۲ ریاضی و آما ر ۳ سلامت و – – – – – – –
بهداشت

علوم و معارف اسلامی

– – – – – – معارف قرآنی ۳ فارسی ۳ علوم و فنون ادبی ۳ عربی ۳ زبا ن خارجه ۳ جامعه شناسی ۲
اصول عقاید ۳احکام ۳ تاریخ ۳ فلسفه ۲ ریاضی و آما ر ۳ سلامت و بهداشت – – – –
» به نام خدا «
اکنون بیشتر از یک دهه است که دستگاه عظیم آموزش و پرورش در تب و تاب تحول در نظام آموزش و برنامه
ریزی و تألیف و تولید متون و کتاب های درسی برای نظام جدید آموزشی است که از آن به نظام ۶ ۳ ۳ تعبیر می – –
شود. مهرماه امسال دوازدهمین و آخرین سال آن شروع شده است . پس از آن کنکور دانشگاه ها خواهد بود که
گروهی از سدِّ آن خواهند گذشت و به تحصیل خود ادامه خواهند داد.
امروز یکی از بزرگترین مشکلات ما در حوزه ی جوانان و آموزش و پرورش این است که غذای فکری و علمی
سالم و کافی برای این قشر تولید نمی شود و یا بسیار کمتر از نیاز آنان تولید می شود.
تحولات سریع اجتماعی و شتاب فزاینده ی علوم ، فنون و تکنولوژی ، نسل امروز را با مسائل و چالش های جدی
مواجه ساخته است. این امر ضرورت بازنگری در فرآیندها و مأموریت های دستگاه تعلیم و تربیت را به منظور تربیت
انسان های کارآمد ، خلاق و مبتکر جهت مواجهه آگاهانه و عالمانه با دنیای متحول جدید، اجتناب ناپذیر ساخته است.
مجموعه ی حاضر حاصل تلاش همکاران عزیز حوزه ستادی و آموزشی استان است که به منظور تأمین بخشی از
نیازهای فعلی دانش آموزان پایه دوازدهم تدوین و جمع آوری گردیده است. جا دارد از تلاش و کوشش مجموعه
همکاران عزیز اداره آموزش دوره دوم متوسطه نظری، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه و همچنین از
ادارات آموزش و پرورش و دبیران گرانقدر استان که با دقت و حوصله نسبت به این مهم اهتمام ورزیده اند، تقدیر و
تشکر نمایم.
رضا صابری تولایی
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی
اسفندماه ۷۹۳۱
به نام هستی بخش جان ها
مدیران معزز دبیرستان های دوره دوم
معاونین آموزشی ارجمند مدارس متوسطه نظری
و دبیران گرامی پایه دوازدهم
با سلام و عرض احترام و خداقوت
۸۹ با تلاش شما بزرگواران ، استقرار پایه دوازدهم به نحو مطلوب در مدارس – از اینکه در سال تحصیلی ۸۹
محقق شد ، از همه شما سپاسگزاریم . سال تحصیلی جاری یک سال مبنایی برای پایه دوازدهم است . فرزندان ما
در این پایه تحصیلی با چالش ها و مسائل جدیدی مواجه هستند که کمک و یاری شما عزیزان موجب خواهد شد تا
دانش آموزان بتوانند این موارد را به فرصت تبدیل کنند و ظرفیت و استعدادهای خود را نمایان سازند .
همانگونه که مستحضرید دانش آموزان پایه دوازدهم تجربه شرکت در امتحان نهایی را ندارند . آن هم امتحان
نهایی مهم و حساس امسال که حداقل ۹۸ % ظرفیت موسسات و مراکز آموزش عالی در سال ۸۹ صرفا بر اساس
نتایج آن خواهد بود و تنها دانش آموزانی می توانند شرکت کنند که در خردادماه ۸۹ فارغ التحصیل شده باشند و
برای پذیرش در ۵۸ % دیگر رشته محل های آموزش عالی که آزمون سراسری برگزار می شود ۰۳ % تاثیر مثبت دارد
. ضمن آنکه احتمال دارد در کنکورهای بعد تاثیر سوابق تحصیلی ، مستقیم و میزان آن بیشتر شود . لذا علیرغم
تبلیغات برخی موسسات به اصطلاح آموزشی که سود ایشان در گل آلود کردن آب است ، نتایج امتحانات نهایی
تاثیر زیادی بر موفقیت فرزندانمان خواهد داشت .
از سوی دیگر ، نتایج امتحانات نهایی به عنوان یک امتحان سراسری با فرایند اجرایی واحد می تواند برآیند
فعالیت های درسی دانش آموزان و فرایندهای آموزشی ما را نمایان سازد و ملاکی برای عملکرد آموزشی مان باشد .
در اهمیت امتحان نهایی و حساسیت نتایج آن شکی بین ما وجود ندارد . فقط می بایست مراقب فرزندانمان باشیم که راه
را اشتباه نروند .
کار خوبی که امسال به همت معاونین آموزش متوسطه و کارشناسی های آموزش متوسطه نظری ادارات استان
خراسان رضوی برگزار گردید ، جشنواره طراحی سوالات امتحان نهایی است . تلاش مجموعه همکارانمان در ادارات
فراتر از تصور ما و بی نظیر بود و از آن زیباتر ؛ پاسخ ، همکاری و همراهی مدیران ارجمند دبیرستان ها و دبیران
محترم پایه دوازدهم بود که به شکلی بسیار جدی ، پرنشاط و با انگیزه در این جشنواره شرکت نموده و ما را
شرمنده تلاش و کوشش خود نمودند . از این همه ایثار ، شور ، اشتیاق ، همراهی ، همفکری و همدلی
همکاران بسیار سپاسگزاریم . همکاران نشان دادند که هر جا از توان و ظرفیت ایشان کمک خواسته شده است ،
بهترین همراهی ها را داشته اند .
استقبال بی نظیر بود ؛ از بین هزاران نمونه سوال که در قطب های ادارات آموزش و پرورش استان و نواحی
هفتگانه مشهد طراحی شده بود ، براساس سهمیه داده شده و بر اساس انتخاب خود این بزرگواران ، مجموعه
سوالاتی که تقدیم حضورتان می گردد ، جمع بندی و تدوین گردید . در این مجموعه تلاش شده است سوالات با
حفظ امانت و با نام طراح سوال ، آموزشگاه ، اداره و قطب مربوطه و در سه مجلد به تفکیک رشته تحصیلی گردآوری
شود .
قطعا مجموعه حاضر خالی از اشکال نخواهد بود . هیچ فردی سابقه قبلی که سوالات امتحان نهایی خرداد ۸۹
به چه شکلی طراحی خواهد شد ، ندارد . پیشنهادات و اظهار نظر های شما به ما کمک خواهد کرد تا در مراحل بعد
بهتر عمل کنیم . امیدواریم مجموعه حاضر به دبیران ارجمند پایه دوازدهم و دانش آموزان عزیز کمک کند تا با
نمونه سوال های بیشتر و از زوایای دید طراحان مختلف آشنا شوند و موجبات موفقیت بیش از پیش فرزندانمان در
امتحانات نهایی خرداد ۸۹ فراهم آورد .
در پایان لازم می دانم از حمایت های و راهنمایی های مدبرانه استاد محترم جناب آقای دکتر صابری معاونت
آموزش متوسطه استان و تلاش های همکارانم در اداره آموزش متوسطه ؛ جناب آقای کاریزی ، سرکار خانم صدیقی ،
جناب آقای عزیزی و جناب آقای صمدی که موجب گردآوری این مجموعه شدند و از تک تک دبیران پایه دوازدهم که
در این جشنواره شرکت نمودند خصوصا عزیزانی که منتخب قطب و ناحیه خودشان شدند و سوالاتشان در این
مجموعه قرار گرفته است ، بی نهایت تشکر و سپاسگزاری نمایم .
من الله التوفیق و علیه التکلان
حسن عدالت جو
رئیس اداره آموزش متوسطه نظری خراسان رضوی
بهمن ۸۹

غیبت در حوزه ی امتحانات نهایی:

در صورتی که به هر دلیل موجه ) حادثه یا بیماری و … ( موفق به شرکت در جلسه ی امتحان نشدید، مدارک مستند مربوط
به عدم حضور خود را به رئیس حوزه ی امتحانی تحویل نمایید. )تشخیص غیبت موجه با رئیس حوزه اجرا با هماهنگی مدیر
واحد آموزشی خواهد بود( در صورت تشخیص غیبت موجه نمره آن درس حذف می شود و چنان چه غیبت غیرموجه باشد،
نمره ی صفر منظور می شود.
آیین نامه تخلفات در امتحانات نهایی:
ردیف
نوع تخلف
مجازات
۰
* همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت، تلفن همراه و وسایل غیر مجاز در جلسه ی
امتحان
نمره درس صفر منظور می شود
۲
* گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه ی امتحانی به منظور سو استفاده
نمره درس صفر منظور می شود
۳
* استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب، جزوه، یادداشت، تلفن همراه و سایر وسایل
غیرمجاز
* پاسخگویی به سؤالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه ی امتحانی دانش
آموزان دیگر یا صحبت کردن با آنها
* رد و بدل کردن سادداشت و روش های مشابه
امتحانات انجام شده اعم از
داخلی و نهایی باطل و از شرکت
در امتحان بقیه ی دروس همان
نوبت محروم می شود
۴
* بیرون بردن ورقه ی امتحانی
* نوشتن ورقه ی امتحانی برای دانش آموزان دیگر
* استفاده از ورقه ی امتحانی نوشته شده توسط دانش آموزان دیگر
* مشارکت در تعویض اوراق امتحانی
امتحانات انجام شده اعم از
داخلی و نهایی باطل و از شرکت
در امتحان بقیه ی دروس همان
نوبت محروم می شود
۵
* فرستادن شخص دیگری به جای خود در جلسه ی امتحان
* اخلال در نظم جلسه یا حوزه ی امتحانی
* افشا یا استفاده از سؤالات امتحانی افشا شده و یا مشارکت در افشا
نمره ی کلیه دروس صفر و
متخلف از امتحانات نوبت بعدی
محروم می شود و موضوع به
مراجع قضائی ذی صلاح گزارش
می گردد.

آیین نامه امتحانات نهایی و نکات مهم

آنچه را که دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی باید بدانند .
دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحانات نهایی آیا می دانید ؟
۳ درصد تاثیر مثبت در – / آیا می دانید که: سوابق تحصیلی دروسی که به صورت نهایی برگزار می شود ، ۰۳
کنکور ۸۹ دارد و در سنوات آینده این درصد بیشتر و احتمالا تاثیر مستقیم خواهد شد ؟
آیا می دانید که: ۹۸ % از ظرقیت رشته های دانشگاهی اعلام شده از سوی سازمان سنجش بر اساس سوابق –
تحصیلی دروسی که به صورت نهایی برگزار می شود و بدون شرکت در کنکور ۸۹ دانشجوجذب می شود ؟
آیا می دانید که تنها دانش آموزان نظام جدیدی می توانند در رشته های دانشگاهی بر اساس سوابق تحصیلی امسال
شرکت نمایند که در خرداد ماه ۸۹ فارغ التحصیل شده باشند ؟
آیا می دانید که:معدل کتبی نهایی ، ملاکی مهم ، جهت پذیرش درآزمون های استخدامی آینده شما می باشد ؟
آیا می دانید که: امتحانات نهایی به صورت همزمان جهت همه متقاضیان ، درسراسر کشور اجرا می شود ؟
آیا می دانید که: ملاک طرح سئوال فقط و فقط ، کتب درسی پایه دوازدهم است ؟
آیا می دانید که: گرفتن بارم هر فصل از درسهایتان برابر دستورالعمل از دبیر مربوطه به شما در نتیجه گیری کمک
می کند ؟
آیا می دانید که: احتمال آمدن سئوال از هر قسمت کتاب وجود دارد و شما نباید بر اساس نظر خودتان به حذف
قسمت هایی از کتاب بپردازید و قسمت هایی را مهم تر از بقیه بدانید ؟
آیا می دانید که: سئوالات امتحانات نهایی در سنوات گذشته بیشتر فرادانشی ))مفهومی(( بوده است ؟
آیا می دانید که: در امتحانات نهایی فردی موفق تر است که درس را به صورت مفهومی خوانده و قدرت تجزیه و
تحلیل داشته باشد؟
آیا می دانید که: حوزه امتحان نهایی ، ممکن است مدرسه ای غیر از مدرسه خودتان است و به شما راهنمای حوزه
میدهند ؟
آیا میدانید که: باید حوزه امتحانی خود را شناسایی نموده و در هر جلسه حداقل ۰۳ دقیقه قبل از شروع امتحان
درحوزه حضورداشته باشید ؟
آیا میدانید که: چنانچه ۰۳ دقیقه قبل از شروع امتحان نهایی به حوزه نرسید ، حوزه امتحانی نمی تواند شما را به
داخل راه دهد و شما از دادن امتحان محروم می شوید ؟
آیا می دانید که: تنها مجوز ورود به حوزه امتحانی، کارت شرکت در جلسه می باشد که توسط مدرسه به شما داده
می شود ؟
آیا می دانید که: می بایست نهایت دقت در نگهداری از کارتتان را، که در پشت آن تاریخ و مواد امتحانی درج شده
را داشته باشید؟
آیا می دانید که: که همیشه باید در بدو ورود به حوزه ، کارت را در سمت چپ سینه خود نصب نمایید ؟
آیا می دانید که: امتحان مجددی تحت عنوان غائبین موجه وجود ندارد و امتحانات نهایی فقط در ۰ نوبت : خرداد و
شهریور و دی ماه برگزار میگردد و در صورت عدم حضور باید در نوبت بعدی شرکت نمایید ؟
آیا می دانید که: مدارک غیبت موجه در جلسه امتحان نهایی را باید به رییس حوزه اجرا تحویل دهید؟
آیا می دانید که: جهت امتحان مجدد درس یا دروسی که نمره قبولی آن نیاورده و یا غائب بوده اید ، باید در مدرسه
خودتان انتخاب واحد نموده و در نوبت بعد ،آن درس یا دروس را در حوزه ای که اعلام می شود ، امتحان دهید ؟
آیا می دانید که: پس از حضور در جلسه امتحان باید ۰ شماره ))صندلی ، کارت و پاسخنامه (( خود را با هم تطبیق
داده و باید شماره آنها با هم یکسان باشد و در غیر این صورت، مسئولین حوزه را در جریان قرار دهید ؟
آیا می دانید که: در جلسه امتحان برای برخی دروس پاسخنامه تک صفحه ای و برای برخی دیگر چند صفحه
پاسخنامه به شما داده می شود و می بایست اطلاعات خواسته شده را در سر برگ تمامی پاسخنامه ها ذکر نمایید
؟
آیا می دانید که: بردن چرکنویس به جلسه امتحان ممنوع است
آیا می دانید که: نمیتوان از قسمت های سفید برگه سئوال به عنوان چرکنویس استفاده نمود و در صورت استفاده
متخلف محسوب میشوید ؟
آیا می دانید که: نوشتن نام ونام خانوادگی و شماره داوطلبی ، روی تمامی برگه های سئوالات و همچنین
نوشتن اطلاعات خواسته شده روی تمامی برگه های پاسخنامه الزامی است ؟
آیا می دانید که: برای هر درس)غیر از دروسی که پاسخنامه تک برگی دارند ( به تعداد کافی برگه به شما داده
میشود و درصورت نیاز میتوانید برگ دیگری بگیرید؟
آیا می دانید که: نوشتن جواب سئوالات با خودکارهای سبز و قرمز و همچنین مداد ممنوع است ؟
آیا می دانید که: باید در جلسه امتحان دو خودکار ترجیحا آبی همرنگ داشته باشید ؟
آیا می دانید که: استفاده از لاک غلط گیر و گذاشتن هر نوع علامت و یا کلمه و نشان روی برگه، تخلف محسوب
میگردد ؟
آیا می دانید که: خوش خط نوشتن و پرهیز از خط خوردگی مدام برگه ، از اصول کار میباشد ؟
آیا می دانید که: کشیده شدن یک خط ساده بین جواب سئوالات ، به زیبایی جواب شما و دقت نظر مصحح ، می
افزاید؟
آیا می دانید که: حتی المقدور باید از جواب دادن به سئوالات در چند قسمت جداگانه صفحات پاسخنامه پرهیز نمایید
؟
آیا می دانید که : ۰ ساعت پس از پایان آزمون هر درس ، کلید سئوالات و سوال بر روی پایگاه اینترنتی مرکز –
سنجش وزارت آموزش و پرورش به آدرس http://aee.medu.ir قرار می گیرد؟
آیا می دانید که: همراه داشتن موبایل حتی خاموش ، تخلف و تقلب محسوب میگردد و برابر آیین نامه تخلفات با –
شما برخورد می شود؟
آیا می دانید که: در صورت مجاز بودن داشتن ماشین حساب ، اجازه جابجا نمودن آن را نداشته و باید از ماشین
حساب یا دیگر وسایل شخصی خود استفاده نمایید ؟
آیا می دانید که: برای دریافت نتیجه امتحانات ،باید کمتر از ۴۱ روز پس از آخرین امتحان، به مدرسه خود مراجعه
نمایید؟
درصورت داشتن اعتراض به نتایج امتحانات پایانی نوبت های اول و دوم، شهریور و دی ماه )اعم از نهایی و غیر نهایی(،
حداکثر تا ۸ روز بعد از اعلام نتایج ، می بایست شخصا به مدرسه مراجعه و فرم اعتراضات را پر نمود و شخصا
امضاء نموده و تحویل دفتر دار مدرسه دهید ؟
آیا می دانید که: ارتباط مستمر شما با مدرسه بعد از پایان امتحانات تا اعلام نتیجه و برگشت جواب اعتراضات ،
لازم است ؟
آیا میدانید که: شرط استفاده از تبصره برای فارغ التحصیلی حداکثر در ۱ عنوان درسی ) دو عنوان درس نهایی و
دو عنوان درس غیر نهایی ( مقدور می باشد که نمره سالانه آن ۷ و بیشتر از ۷ باشد ؟
آیاااا مااای دانیاااد چناااان چاااه آخااارین نماااره درس )ساااالانه، تابساااتانی یاااا غیر حضاااوری( دانش آماااوزی، از مجماااوع
درساااهای دوره دوم متوساااطه، حاااداکثر در چهاااار عناااوان درسااای )دو عناااوان نهاااایی و دو عناااوان غیرنهاااایی(، ۷
و بیشتر و معدل کل وی نیز حداقل ۴۳ باشد، فارغ التحصیل شناخته می شود؟
آیا می دانید استفاده نکردن از شرایط تبصره در نوبت امتحانی خردادماه،) در زمان فارغ التحصیلی ( با درخواست
کتبی ولی دانش آموز بلامانع است، در این صورت اگر دانش آموزی در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت کند
و نمره مأخوذه وی در درس های مربوط، کمتر از نمره امتحانی خردادماه شود، نمره خردادماه وی در
کارنامه درج می شود؟
آیا می دانید که: دانش آموزی که قصد استفاده از تبصره رادارد و نمرات ۲ عنوان درسی از دروس افتاده
اش بالای ۷ است ،درصورت متمایل بودن به حفظ این دو نمره و استفاده از تک ماده ، دیگر نباید در دوره های
امتحانی بعدی ، آن دروس را انتخاب نماید ؟ چراکه در صورت انتخاب، نمره امتحان جدید جایگزین می گردد .
آیا می دانید که: مواردی چون همراه داشتن کتاب یا جزوه و یادداشت ، گذاشتن هر نوع علامت روی برگه ،
پاسخگویی به سئوالات از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموز دیگر یا صحبت کردن با آنها ، رد و بدل
نمودن یادداشت ، بیرون بردن ورقه امتحانی از حوزه ، نوشتن برای دیگری ، مشارکت در تعویض اوراق امتحانی
، فرستادن شخصی به جای خود به جلسه امتحان و اخلال در نظم جلسه یا حوزه امتحانی ، از موارد تخلف محسوب
میگردد ؟
آیا می دانید که: توکل به خدا ، اعتماد به نفس ، مطالعه اصولی و برنامه ریزی مناسب ، نقطه اولین و آخرین بحث
تعلیم و تربیت میباشد ؟
امید است که با رعایت نکات و یادگیری مطالبی که نمی دانستید ، به نمره واقعی خود دست پیدا نموده و خدای ناخواسته حقی از شما داوطلب شرکت در
امتحانات نهایی تضییع نگردد .
موفقیت و سر بلندی تمامی شما عزیزان که به حق آینده سازان ایران اسلامی می باشید را از خداوند بزرگ خواستاریم .
فهرست
سوالات ریاضی ۳ ………………………………………………………………………………………….. ۲
طراح سوال : جناب آقای محمد طالبی قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۱ ……………………………………… ۲
طراح سوال : جناب آقای یونس اسکندری قطب شهید مدرس بردسکن دبیرستان نمونه آمنه ………………….. ۲
طراح سوال : سرکار خانم معصومه معالی قطب تبادکان …………………………………………………….. ۲
پاسخ نامه ریاضی ۳ ………………………………………………………………………………………… ۲
طراح سوال : جناب آقای محمد طالبی قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۱ ……………………………………… ۲
طراح سوال : جناب آقای یونس اسکندری قطب شهید مدرس بردسکن دبیرستان نمونه آمنه ………………….. ۲
طراح سوال : سرکار خانم معصومه معالی قطب تبادکان …………………………………………………….. ۲
سوالات فیزیک ۳ ………………………………………………………………………………………….. ۲
طراح سوال : جناب آقای محمود محمدی ناحیه تربت حیدریه قطب شهید برونسی ……………………………. ۲
طراح سوال : سرکار خانوم عصمت کرابی ناحیه خوشاب قطب شهید فرومندی ……………………………….. ۲
طراح سوال : جناب آقای مرتضی قرایی ناحیه نوخندان قطب شهید کلاهدوز ………………………………… ۲
طراح سوال : سرکار خانوم فریده شفیعی ناحیه خلیل آباد قطب شهید مدرس …………………………………. ۲
پاسخ نامه فیزیک ۳ ………………………………………………………………………………………… ۲
طراح سوال : جناب آقای محمود محمدی ناحیه تربت حیدریه قطب شهید برونسی ……………………………. ۲
طراح سوال : سرکار خانوم عصمت کرابی ناحیه خوشاب قطب شهید فرومندی ……………………………….. ۲
طراح سوال : جناب آقای مرتضی قرایی ناحیه نوخندان قطب شهید کلاهدوز ………………………………… ۲
طراح سوال : سرکار خانوم فریده شفیعی ناحیه خلیل آباد قطب شهید مدرس …………………………………. ۲
سوالات شیمی …………………………………………………………………………………………….. ۲
طراح سوال : سرکارخانم منصوره کلبادی نژاد قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۱ دبیرستان جفایی – – – …………… ۲
طراح سوال : سرکار خانم میلحه خباز قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۷ دبیرستان بانوان قفلی – – – ……………… ۲
طراح سوال : جناب آقای حسین یعقوبی قطب شهید برونسی شهرستان رشتخوار دبیرستان اتحاد – – – ………… ۲
طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع قطب شهید دهقان شهرستان تایباد – – ………………………………….. ۲
طراح سوال : سرکارخانم فاطمه علیزاده قطب شهید دهقان شهرستان باخرز دبیرستان الزهرا)س( – – – …………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثری قطب شهید ش.شتری شهرستان – – ………………………………….. ۲
۰۲
طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسینی قطب شهید کاوه شهرستان احمد آباد – – …………………………… ۲
طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نیا قطب شهیدکاوه شهرستان سرخس دبیرستان نمونه دولتی پژوهش – – –
والزهرا)س( ……………………………………………………………………………………………… ۲
طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج قطب شهید مدرس شهرستان گناباد دبیرستان دخترانه شاهد ریحانه – – –
النبی )س( ………………………………………………………………………………………………. ۲
پاسخ نامه شیمی …………………………………………………………………………………………… ۲
طراح سوال : سرکارخانم منصوره کلبادی نژاد قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۱ دبیرستان جفایی – – – …………… ۲
– – طراح سوال : جناب آقای قاسمیان قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۴ ……………………………………… ۲
طراح سوال : سرکار خانم میلحه خباز قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۷ دبیرستان بانوان قفلی – – – ……………… ۲
طراح سوال : جناب آقای حسین یعقوبی قطب شهید برونسی شهرستان رشتخوار دبیرستان اتحاد – – – ………… ۲
طراح سوال : سرکار خانم زهره زارع قطب شهید دهقان شهرستان تایباد – – ………………………………….. ۲
طراح سوال : سرکارخانم فاطمه علیزاده قطب شهید دهقان شهرستان باخرز دبیرستان الزهرا)س( – – – …………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم زهره کوثری قطب شهید ش.شتری شهرستان – – ………………………………….. ۲
طراح سوال : سرکار خانم عشرت حسینی قطب شهید کاوه شهرستان احمد آباد – – …………………………… ۲
طراح سوال : سرکارخانم معصومه کمالی نیا قطب شهیدکاوه شهرستان سرخس دبیرستان نمونه دولتی پژوهش – – –
والزهرا)س( ……………………………………………………………………………………………… ۲
طراح سوال : سرکارخانم محبوبه مروج قطب شهید مدرس شهرستان گناباد دبیرستان دخترانه شاهد ریحانه – – –
النبی )س( ………………………………………………………………………………………………. ۲
سوالات زیست شناسی ۳ ……………………………………………………………………………………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم رشیدی نیا قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۱ دبیرستان نرجس – – – …………………. ۲
طراح سوال : سرکار خانم فرشته امامی کیان قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۲ دبیرستان دبیرستان شاهد – – –
فاطمیه )س( …………………………………………………………………………………………….. ۲
طراح سوال : سرکار خانم طاهرامین زاده قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۴ دبیرستان دبیرستان دخترانه طلوع – – –
فجر ……………………………………………………………………………………………………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی طب شهید هاشمی زاده ناحیه ۵ دبیرستان المهدی )ع( – – – …………….. ۲
– – طراح سوال : سرکارخانم علیزاده قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۶ ………………………………………… ۲
طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددی قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۷ دبیرستان بانوان قفلی – – – …………….. ۲
۰۳
طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان قطب برونسی شهرستان رشتخوار دبیرستان نرجس – – – …………….. ۲
طراح سوال : جناب آقای محسن غفاری قطب شهید دهقان شهرستان باخرز دبیرستان شهید رجایی – – – ……… ۲
طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم قطب شهیدش.شتری شهرستان نیشابور دبیرستان غیردولتی شکوفا – – – … ۲
طراح سوال : سرکارخانم آزاده دارینی قطب شهیدفرومندی شهرستان جغتای دبیرستان حضرت فاطمه )س( – – – . ۲
طراح سوال : جناب آقای حسن تقوی مقدم قطب شهیدفرومندی شهرستان خوشاب دبیرستان نمونه دولتی – – –
امام حسن مجتبی )ع( ……………………………………………………………………………………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم زهرا بهروان قطب شهید فرومندی شهرستان سبزوار دبیرستان کاوشگران – – ………… ۲
طراح سوال : سرکار خانم نرگس پیرنیا قطب شهید کاوه شهرستان تبادکان – – ………………………………. ۲
طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان قطب رشهید مدرس شهرستان کاشمر – – …………………….. ۲
پاسخ نامه زیست شناسی ۳ …………………………………………………………………………………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم رشیدی نیا قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۱ دبیرستان نرجس – – – …………………. ۲
طراح سوال : سرکار خانم فرشته امامی کیان قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۲ دبیرستان دبیرستان شاهد – – –
فاطمیه )س( …………………………………………………………………………………………….. ۲
طراح سوال : سرکار خانم طاهرامین زاده قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۴ دبیرستان دبیرستان دخترانه طلوع – – –
فجر ……………………………………………………………………………………………………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم زهراقاسمی طب شهید هاشمی زاده ناحیه ۵ دبیرستان المهدی )ع( – – – …………….. ۲
– – طراح سوال : سرکارخانم علیزاده قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۶ ………………………………………… ۲
طراح سوال : سرکارخانم مژگان مددی قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه ۷ دبیرستان بانوان قفلی – – – …………….. ۲
طراح سوال : سرکارخانم سمانه اسدیان قطب برونسی شهرستان رشتخوار دبیرستان نرجس – – – …………….. ۲
طراح سوال : جناب آقای محسن غفاری قطب شهید دهقان شهرستان باخرز دبیرستان شهید رجایی – – – ……… ۲
طراح سوال : سرکار خانم صفاریمقدم قطب شهیدش.شتری شهرستان نیشابور دبیرستان غیردولتی شکوفا – – – … ۲
طراح سوال : سرکارخانم آزاده دارینی قطب شهیدفرومندی شهرستان جغتای دبیرستان حضرت فاطمه )س( – – – . ۲
طراح سوال : جناب آقای حسن تقوی مقدم قطب شهیدفرومندی شهرستان خوشاب دبیرستان نمونه دولتی – – –
امام حسن مجتبی )ع( ……………………………………………………………………………………. ۲
طراح سوال : سرکارخانم زهرا بهروان قطب شهید فرومندی شهرستان سبزوار دبیرستان کاوشگران – – ………… ۲
طراح سوال : سرکار خانم نرگس پیرنیا قطب شهید کاوه شهرستان تبادکان – – ………………………………. ۲
طراح سوال : سرکار خانم بی بی سادات عابدیان قطب رشهید مدرس شهرستان کاشمر – – …………………….. ۲
سوالات
ریاضی ۳
۰۵
سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳
رشته : علوم تجربی
ساعت شروع : ۸ صبح
مدت امتحان : ۳۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی :
سال دوازدهم آموزش متوسطه
تاریخ امتحان : / / ۰۳۹۸
تعداد صفحه: ۲
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوی – بهمن ۹۷
طراح سوال : جناب آقای محمد طالبی قطب شهید هاشمی نژاد ناحیه
۰
ردیف
سوًالات )پاسخ نامه دارد(
نمره
۰
درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
الف( هر تابع اکیداً صعودی، وارون پذیر است.
ب( تابع تانژانت در دامنهاش، اکیداً یکنواست.
پ(اگر در پیوسته باشد، آنگاه در مشتق پذیر است .
ت(اگر تابع دریک باز. پیوسته باشد آنگاه در این بازه ماکزیمم مطلق دارد.
۲
تابع با ضابط. مفروض است.
الف( تابع را به صورت چند ضابطهای بنویسید.
ب( نمودار تابع را رسم کنید و تعیین کنید تابع مذکور در چه بازهای صعودی است؟
۵ / ۰
۳
نمودار تابعی را به صورت بنویسید که دور. تناوب آن برابر ۴ و مقادیر ماکزیمم و مینیمم
آن ۵ و ۳- باشد.
۵ / ۰
۴
نمودار تابعی را رسم کنید که در آن و باشد.
۵ / ۱
۵
حدود زیر را بهدست آورید.
)ب )الف
۵ / ۰
۶
معادل. خط مماس بر نمودار تابع در نقطهای به طول ۲ ، واقع بر نمودار آن را بنویسید.
۰
۷
با استفاده از تمرین مشتق، مشتق پذیری تابع را در نقط. بررسی کنید.
۵ / ۰
۸
مشتق توابع داده شده را بهدست آورید.) ساده کردن لازم نیست(
)الف

۵ / ۰
۹
معادل. حرکت گلولهای به صورت است سرعت متوسط گلوله را در باز. محاسبه
کنید.
۰
۰۱
نقاط بحرانی تابع را بهدست آورید.
۰
ادامه سوالات در صفحه بعد
بسمه تعالی
۰۶
سؤالات امتحان نهایی درس : ریاضی ۳
رشته : علوم تجربی
ساعت شروع : ۸ صبح
مدت امتحان : ۳۰ دقیقه
نام و نام خانوادگی :
سال دوازدهم آموزش متوسطه
تاریخ امتحان : / / ۰۳۹۸
تعداد صفحه: ۲
جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوی – بهمن ۹۷
طراح سوال : جناب آقای محمد طالبی قطب شهید هاشمی نژا

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.