پاسخ و سوالات کنکور ارشد سالهای ۸۶ تا ۹۷

2

در این مطالب پاسخ و سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال ۸۶ تا ۹۷ برای تمام رشته ها تهیه شده است. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ به دلیل وقوع سیل در برخی نقاط کشور و عدم آمادگی داوطلبان با حدود هفت هفته تأخیر و در روزهای پنج شنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ خرداد ماه سال جاری در حوزه‌های امتحانی برگزار خواهد شد. برای دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد سالهای ۸۶ تا ۹۷ به قسمت پایین بروید و دانلود کنید

پاسخ و سوالات کنکور ارشد سالهای 86 تا 97

تعداد ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ – مرحله اول
در مرحله اول ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور که از روز جمعه ۱۶ آذر آغاز شد و یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ پایان یافت، ۴۵۴ هزار و ۷۳۳ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۳۶ هزار و ۱۱ نفر معادل ۵۰.۹۱ درصد داوطلبان زن و ۲۱۸ هزار و ۷۲۲ نفر معادل ۴۸.۱۰ درصد داوطلبان مرد هستند.

تعداد ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ – مرحله دوم
در مرحله دوم ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور (فاصله ۲۸ بهمن تا اول اسفند ۹۷) تعداد ۱۵۹ هزار و ۹۲۰ داوطلب ثبت نام کردند.

در مجموع تعداد 614 هزار و ۶۵۳ داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد ۹۸ ثبت نام کردند.

ثبت نام برای شرکت در ۹ کد رشته امتحانی مربوط به ارگان های ذیربط به صورت جداگانه انجام شده است و آزمون این کدرشته ها توسط ارگان های ذیربط و با هماهنگی و نظارت سازمان سنجش برگزار می شود.

پسورد فایلهای فشرده : www.konkur.in

سوالات و پاسخ کنکور ارشد ۹۷

لینک دانلود دفترچهلینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۰۵ – علوم اقتصادی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۰۷ – تاریخ
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۰۹ – زبان های باستانی ایران
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۷ – ایرانشناسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۸- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۲ – باستان شناسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۴۳-مشاوره
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۵۲ -مدرسی معارف اسلامی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۵۶ – اماد
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۶۰- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۱۶۱- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۱ –  علوم زمین
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۷ –  آمار
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۱۳ – زیست شناسی گیاهی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۱۴ – زیست شناسی علوم جانوری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۱۵ – مجموعه محیطزیست
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۱۶ – زیست شناسی دریا
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۱۹ – علوم شناختی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دفترچه سؤال  پاسخنامه کلیدی۱۲۵۶ – مهندسی معماری کشتی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۵۷ -مجموعه مهندسی شیمی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۵۸- مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۵۹ – مهندسی صنایع
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبیعی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۶۳ – مهندسی نقشه برداری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۸۳ – مهندسی نساجی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۹۳ – بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۲ – علوم و مهندسی آب
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۴ – اقتصادکشاورزی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۶ – ترویج وآموزش کشاورزی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۷ – علوم و مهندسی جنگل
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطیور
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۱۱ – علوم و مهندسی شیلات
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۱۴ -حشره شناسی کشاورزی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۱۵ – بیماری شناسی گیاهی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۱۷ – علوم و مهندسی محیط زیست
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۱۹ -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بیابان
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۲۲ – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۲۴ – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۲۵ – توسعه روستایی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۶۳ – فرش
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی۱۵۱۰- سم شناسی
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدیزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدیزبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدی زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دفترچه سؤال پاسخنامه کلیدیزبان فرانسه برای کد ۱۱۱۰ – عصر پنجشنبه

فهرست

سوالات و پاسخ کنکور ارشد ۹۶

نام رشتهدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی برقدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مدیریت کسب و کار و امور شهریدفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مهندسی کامپیوتردفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیکدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایعدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی مواد و متالوژیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی عمراندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمردفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی فناوری اطلاعاتدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی نفتدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی معدندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی هوافضادفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی ابزار دقیقدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی معماری کشتیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
نانوفناوری – نانومواددفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی و داروسازیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه ریاضیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه شیمیدفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مجموعه فیزیکدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه زیست شناسی –
علوم سلولی و مولکولی
دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زیست شناسی گیاهیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زیست شناسی جانوریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه آماردفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
فتونیکدفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم زمیندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم کامپیوتردفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریتدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه حقوقدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
روانشناسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مشاورهدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان انگلیسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
حسابداریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مطالعات زناندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم تربیتیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم اقتصادیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
تاریخدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
تربیت بدنی و علوم ورزشیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات فارسیدفترچه اول
دفترچه دوم
پاسخنامه کلیدی
علوم سیاسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم اجتماعیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم جغرافیاییدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فقه و حقوقدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم ارتباطات اجتماعیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
ایران شناسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
معماریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
طراحی شهریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
برنامه ریزی شهریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
هنرهای پژوهشی و صنایع دستیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
هنرهای تصویری و طراحیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
هنرهای ساخت و معماریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاکدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی باغبانیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم دام و طیوردفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی آبدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی صنایع غذاییدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیک بیوسیستمدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زراعت و اصلاح نباتاتدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
بیوتکنولوژی کشاورزیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی محیط زیستدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی نقشه برداریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
اقیانوس شناسی فیزیکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان عربیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان های باستان ایراندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان شناسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآنیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلامدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – ادیاندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
الهیات و معارف اسلامی – مخصوص اهل تسنندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه فلسفهدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علم اطلاعات و دانش شناسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان فرانسهدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان روسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه زبان آلمانیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه مدیریت جهانگردیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان و ادبیات اردودفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه مطالعات جهاندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه باستان شناسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مددکاری اجتماعیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
محیط زیستدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مدرسی معارف اسلامیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مطالعات دفاعی استراتژیکدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مدیریت اطلاعاتیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
اطلاعات استراتژیکدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
اماددفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مدیریت بحراندفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه امور فرهنگیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زیست شناسی دریادفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه تاریخ و فلسفه علمدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم شناختیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی در سوانح طبیعیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مدیریت دریاییدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی نساجیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی پلیمر – صنایع رنگدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی طراحی محیط زیستدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی شیمی – بهداشت – ایمنی و محیط زیستدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه ایمنی صنعتیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مرتع و آبخیزداریدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
اقتصاد کشاورزیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
ترویج و آموزش کشاورزیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی جنگلدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
علوم و مهندسی شیلاتدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
حشره شناسی کشاورزیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
بیماری شناسی گیاهیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
توسعه روستاییدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
شناسایی و مبارزه با علف های هرزدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مدیریت کشاورزیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مهندسی فضای سبزدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
نمایش عروسکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای نمایشی و سینمادفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه هنرهای موسیقیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
طراحی صنعتیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
فرشدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
طراحی پارچه و لباسدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
انگل شناسی دامپزشکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
فیزیولوژی دامپزشکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
قارچ شناسی دامپزشکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
بافت شناسی دامپزشکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
باکتری شناسی دامپزشکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
ایمنی شناسی دامپزشکیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
بیوشیمی بالینیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم محیط زیستدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
مجموعه علوم اطلاعاتیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
اکوهیدرولوژیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته حقوقدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه برای رشته زبان شناسیدفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی
زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰دفترچه سؤالپاسخنامه کلیدی زبان فرانسه
پاسخنامه کلیدی زبان آلمانی

دانلود سوالات و پاسخ ارشد ۹۵ همه رشته ها

دفترچه سوالاتپاسخنامهکد و عنوان رشته امتحانی
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۵۶ – اماد
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۱۵ – محیط زیست دریا
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دفترچه شماره۱دفترچه شماره۲پاسخ کلیدی۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۶۳ – فرش
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۳-قارچ شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود سوالاتپاسخ کلیدی۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود سوالاتزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
دانلود سوالاتزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۲۶ – صبح جمعه
دانلود سوالاتزبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه

دانلود سوالات و پاسخ ارشد ۹۴ همه رشته ها

دفترچه سوالاتپاسخکد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱ 
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱ 
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
زبان فرانسه 
پاسخ کلیدی۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۶ – اماد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۵ – محیط زیست دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۳ – فرش
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۱۰-سم شناسی
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ ارشد ۹۳ همه رشته ها

دفترچه سوالاتپاسخ کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱ 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۳ – سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
پاسخ کلیدی۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱ 
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۱۸ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود دفترچه سوال
دانلود دفترچه سوال دفترچه زبان فرانسه
پاسخ کلیدی۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۷ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۱۴۶ – مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۶ – اماد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۱۵۷ – مدیریت بحران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۷ – اماروکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۸ – ریاضیات وکاربردها
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۷ – علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۰ – مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۳ – مهندسی نقشه برداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدیپاسخ تشریحی۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۳ – مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۱ – طراحی شهری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۲ – مجموعه معماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه سوال دفترچه شماره ۲
پاسخ کلیدی۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۳ – فرش
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۸ – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۱۸ – عصر پنجشنبه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود دفترچه سوالزبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

دانلود سوالات و پاسخ کنکور کارشناسی ارشد  90  همه رشته ها

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۱۰۱مجموعه زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌کلید سوالات
۱۱۰۲مجموعه‌ علوم‌ جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۳سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۴مجموعه زبان‌عربیکلید سوالات
۱۱۰۵مجموعه‌ علوم‌ اقتصادیکلید سوالات
۱۱۰۶مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیکلید سوالات
۱۱۰۷مجموعه‌ تاریخکلید سوالات
۱۱۰۸مجموعه‌ علوم‌ اجتماعیکلید سوالات
۱۱۰۹فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌کلید سوالات
۱۱۱۰مجموعه‌ زبان‌شناسیکلید سوالات
۱۱۱۱الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌کلید سوالات
۱۱۱۲الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌کلید سوالات
۱۱۱۳الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌کلید سوالات
۱۱۱۴مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامیکلید سوالات
۱۱۱۵الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)کلید سوالات
۱۱۱۶مجموعه فلسفه‌کلید سوالات
۱۱۱۷مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌کلید سوالات
۱۱۱۸مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲کلید سوالات
۱۱۱۹علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌کلید سوالات
۱۱۲۰مجموعه‌ زبان‌ فرانسهکلید سوالات
۱۱۲۱مجموعه‌ زبان‌ انگلیسیکلید سوالات
۱۱۲۲مجموعه زبان‌ روسی‌کلید سوالات
۱۱۲۳مجموعه علوم تربیتی ۳کلید سوالات
۱۱۲۴مجموعه‌ زبان‌ آلمانیکلید سوالات
۱۱۲۵مجموعه مدیریت جهـانگردیکلید سوالات
۱۱۲۶مجموعه‌ حقوق‌کلید سوالات
۱۱۲۷مجموعه ایرانشناسیکلید سوالات
۱۱۲۹زبان و ادبیات اردوکلید سوالات
۱۱۳۰مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین المللکلید سوالات
۱۱۳۲باستان‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۱۳۳مجموعه‌ روان شناسیکلید سوالات
۱۱۳۴حسابداریکلید سوالات
۱۱۳۷مجموعه مطالعات‌ زنانکلید سوالات
۱۱۳۸مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۳۹مددکاری‌ اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۴۰پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌کلید سوالات
۱۱۴۲مجموعه‌ مدیریت‌کلید سوالات
۱۱۴۶مجموعه محیط زیستکلید سوالات
۱۱۴۸مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌کلید سوالات
۱۱۵۲مجموعه مدرسی معارف اسلامیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۰۱مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۲مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۳مجموعه‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۰۴مجموعه فیزیککلید سوالات
۱۲۰۵مجموعه فتونیککلید سوالات
۱۲۰۶مجموعه زیست شناسیکلید سوالات
۱۲۰۷مجموعه‌ آمارکلید سوالات
۱۲۰۸مجموعه‌ ریاضیکلید سوالات
۱۲۰۸مجموعه‌ ریاضیکلید سوالات
۱۲۰۹علوم‌ کامپیوترکلید سوالات
۱۲۱۵علوم محیط زیستکلید سوالات
۱۲۱۶مجموعه زیست‌ شناسی دریاکلید سوالات
۱۲۱۷علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریاکلید سوالات
۱۲۱۸مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۵۱مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر جمعهکلید سوالات
۱۲۵۱مجموعه‌ مهندسی‌ برقکلید سوالات
۱۲۵۳مجموعه ‌مهندسی‌ نفتکلید سوالات
۱۲۵۵‌مجموعه مهندسی پلیمرکلید سوالات
۱۲۵۶مجموعه مهندسی معماری کشتیکلید سوالات
۱۲۵۷مهندسی‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۵۸مهندسی ‌شیمی – مخازن‌
هیدروکربوری
کلید سوالات
۱۲۵۹مجموعه مهندسی‌ صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۰مهندسی صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۲مدیریت در سوانح طبیعیکلید سوالات
۱۲۶۳مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداریکلید سوالات
۱۲۶۴مجموعه ‌مهندسی ‌عمرانکلید سوالات
۱۲۶۶مجموعه دریانوردیکلید سوالات
۱۲۶۷مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌کلید سوالات
۱۲۶۸مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌کلید سوالات
۱۲۷۲مجموعه‌ مهندسی‌ موادکلید سوالات
۱۲۷۳مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری)کلید سوالات
۱۲۷۶مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ITکلید سوالات
۱۲۷۷مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوترکلید سوالات
۱۲۷۷مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح شنبهکلید سوالات
۱۲۷۹مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضاکلید سوالات
۱۲۸۳مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۴مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌کلید سوالات
۱۲۸۵مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ –  داروسازیکلید سوالات
۱۲۸۶مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌کلید سوالات
۱۲۸۷مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌کلید سوالات
۱۲۸۸مدیریت‌ نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۹مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گازکلید سوالات
۱۲۹۰مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکلید سوالات
۱۲۹۱مهندسی مکاترونیککلید سوالات
۱۲۹۲مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکلید سوالات
۱۲۹۳مهندسی شیمی – بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE )کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۰۱مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداریکلید سوالات
۱۳۰۲مجموعه مهندسی کشاورزی آبکلید سوالات
۱۳۰۳مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتکلید سوالات
۱۳۰۴مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۵مهندسی کشاورزی – علوم باغبانیکلید سوالات
۱۳۰۶مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۷مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریکلید سوالات
۱۳۰۸مهندسی کشاورزی – علوم خاککلید سوالات
۱۳۰۹مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیورکلید سوالات
۱۳۱۰مجموعه مهندسی تولیدات گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۱مجموعه مهندسی منابع طبیعی – شیلاتکلید سوالات
۱۳۱۲مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوبکلید سوالات
۱۳۱۳مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذاییکلید سوالات
۱۳۱۴مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۱۵مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۷مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکلید سوالات
۱۳۱۹مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۰هواشناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۱مجموعه مهندسی منابع طبیعی – مدیریت و هم زیستی با بیابانکلید سوالات
۱۳۲۲مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۳مهندسی منابع طبیعی – بیابان زداییکلید سوالات
۱۳۲۴مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۵مهندسی کشاورزی – توسعه روستاییکلید سوالات
۱۳۲۶مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرزکلید سوالات
۱۳۲۷مدیریت کشاورزیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۵۰برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ و مدیریت شهریکلید سوالات
۱۳۵۱طراحی‌ شهریکلید سوالات
۱۳۵۲مجموعه معماریکلید سوالات
۱۳۵۳و احیای بناها و بافت های تاریخیمرمتکلید سوالات
۱۳۵۶نمایش عروسکیکلید سوالات
۱۳۵۷کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشیکلید سوالات
۱۳۵۸تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۹پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستیکلید سوالات
۱۳۶۰مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌کلید سوالات
۱۳۶۱مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماریکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۴۰۱علوم تشریحیکلید سوالات
۱۴۰۲قارچ شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۰۳بیو شیمی بالینیکلید سوالات
۱۴۰۴پرستاریکلید سوالات
۱۴۰۵بهداشت محیطکلید سوالات
۱۴۰۶بهداشت حرفه ایکلید سوالات۱۴۰۷حشره شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۰۸فیزیوتراپیکلید سوالات
۱۴۰۹ویروس شناسیکلید سوالات
۱۴۱۱ایمنی شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۳انگل شناسیکلید سوالات
۱۴۱۴فیزیک پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۵آموزش بهداشتکلید سوالات
۱۴۱۶فیزیولوژیکلید سوالات
۱۴۱۷آمار زیستیکلید سوالات
۱۴۱۸میکروب شناسی‌کلید سوالات
۱۴۱۹خون شناسی(هماتولوژی)کلید سوالات
۱۴۲۰زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)کلید سوالات
۱۴۲۱سم شناسیکلید سوالات
۱۴۲۲ ایمنی صنعتیکلید سوالات
۱۵۰۱انگل شناسی دامپزشکیکلید سوالات

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد ۹۱ همه رشته ها

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۱۰۱سوالات ارشد مجموعه زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌کلید سوالات
۱۱۰۲سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۴سوالات ارشد مجموعه زبان‌ عربیکلید سوالات
۱۱۰۵سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اقتصادیکلید سوالات
۱۱۰۶سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیکلید سوالات
۱۱۰۷سوالات ارشد مجموعه‌ تاریخکلید سوالات
۱۱۰۸سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اجتماعیکلید سوالات
۱۱۰۹سوالات ارشد فرهنگ ‌و زبان های‌ باستانی‌کلید سوالات
۱۱۱۰سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌شناسیکلید سوالات
۱۱۱۱سوالات ارشد الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حدیث‌کلید سوالات
۱۱۱۲سوالات ارشد الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌کلید سوالات
۱۱۱۳سوالات ارشد الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌کلید سوالات
۱۱۱۴سوالات ارشد مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامیکلید سوالات
۱۱۱۶سوالات ارشد مجموعه فلسفه‌کلید سوالات
۱۱۱۷سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌کلید سوالات
۱۱۱۸سوالات ارشد مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲کلید سوالات
۱۱۱۹سوالات ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌کلید سوالات
۱۱۲۰سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ فرانسهکلید سوالات
۱۱۲۱سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ انگلیسیکلید سوالات
۱۱۲۲سوالات ارشد مجموعه زبان‌ روسی‌کلید سوالات
۱۱۲۳سوالات ارشد مجموعه علوم تربیتی ۳کلید سوالات
۱۱۲۴سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانیکلید سوالات
۱۱۲۵سوالات ارشد مجموعه مدیریت جهـانگردیکلید سوالات
۱۱۲۶سوالات ارشد مجموعه‌ حقوق‌کلید سوالات
۱۱۲۷سوالات ارشد مجموعه ایرانشناسیکلید سوالات
۱۱۲۹سوالات ارشد زبان و ادبیات اردوکلید سوالات
۱۱۳۰سوالات ارشد مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین المللکلید سوالات
۱۱۳۱سوالات ارشد مجموعه مطالعات جهان‌کلید سوالات
۱۱۳۲سوالات ارشد باستان‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۱۳۳سوالات ارشد مجموعه‌ روان شناسیکلید سوالات
۱۱۳۴سوالات ارشد حسابداریکلید سوالات
۱۱۳۷سوالات ارشد مجموعه مطالعات‌ زنانکلید سوالات
۱۱۳۸سوالات ارشد مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۳۹سوالات ارشد مددکاری‌ اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۴۰سوالات ارشد پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌کلید سوالات
۱۱۴۲سوالات ارشد مجموعه‌ مدیریت‌کلید سوالات
۱۱۴۶سوالات ارشد مجموعه محیط زیستکلید سوالات
۱۱۴۸سوالات ارشد مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌کلید سوالات
۱۱۵۲سوالات ارشد مجموعه مدرسی معارف اسلامیکلید سوالات
۱۱۵۶سوالات ارشد آمادکلید سوالات
۱۱۵۷سوالات ارشد مدیریت بحرانکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۰۱سوالات ارشد مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۲سوالات ارشد مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۳سوالات ارشد مجموعه‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۰۴سوالات ارشد مجموعه فیزیککلید سوالات
۱۲۰۵سوالات ارشد مجموعه فوتونیککلید سوالات
۱۲۰۶سوالات ارشد مجموعه زیست شناسیکلید سوالات
۱۲۰۷سوالات ارشد مجموعه‌ آمارکلید سوالات
۱۲۰۸سوالات ارشد مجموعه‌ ریاضیکلید سوالات
۱۲۰۹سوالات ارشد علوم‌ کامپیوترکلید سوالات
۱۲۱۳سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی گیاهیکلید سوالات
۱۲۱۴سوالات ارشد مجموعه زیست شناسی جانوریکلید سوالات
۱۲۱۵سوالات ارشد علوم محیط زیستکلید سوالات
۱۲۱۶سوالات ارشد مجموعه زیست‌ شناسی دریاکلید سوالات
۱۲۱۷سوالات ارشد علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریاکلید سوالات
۱۲۱۸سوالات ارشد مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۵۱سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ برقکلید سوالات
۱۲۵۳سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی‌ نفتکلید سوالات
۱۲۵۵سوالات ارشد ‌مجموعه مهندسی پلیمرکلید سوالات
۱۲۵۶سوالات ارشد ‌مجموعه مهندسی معماری کشتی (۱-سازه کشتی ۲- هیدرومیکانیک کشتی)کلید سوالات
۱۲۵۷سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۵۹سوالات ارشد مجموعه مهندسی‌ صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۰سوالات ارشد مهندسی صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۲سوالات ارشد مدیریت در سوانح طبیعیکلید سوالات
۱۲۶۳سوالات ارشد مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداریکلید سوالات
۱۲۶۴سوالات ارشد مجموعه ‌مهندسی ‌عمرانکلید سوالات
۱۲۶۶سوالات ارشد مجموعه دریانوردیکلید سوالات
۱۲۶۷سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌کلید سوالات
۱۲۶۸سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌کلید سوالات
۱۲۷۲سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ موادکلید سوالات
۱۲۷۳سوالات ارشد مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری)کلید سوالات
۱۲۷۶سوالات ارشد مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ITکلید سوالات
۱۲۷۷سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوترکلید سوالات
۱۲۷۹سوالات ارشد مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضاکلید سوالات
۱۲۸۳سوالات ارشد مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۴سوالات ارشد مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌کلید سوالات
۱۲۸۵سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ –  داروسازیکلید سوالات
۱۲۸۶سوالات ارشد مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌کلید سوالات
۱۲۸۷سوالات ارشد مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌کلید سوالات
۱۲۸۸سوالات ارشد مدیریت‌ نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۹سوالات ارشد مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گازکلید سوالات
۱۲۹۰سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکلید سوالات
۱۲۹۲سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکلید سوالات
۱۲۹۳سوالات ارشد مهندسی شیمی – بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE )کلید سوالات
۱۲۹۴سوالات ارشد مجموعه ایمنی صنعتیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۰۱سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداریکلید سوالات
۱۳۰۲سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آبکلید سوالات
۱۳۰۳سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتکلید سوالات
۱۳۰۴سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۵سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانیکلید سوالات
۱۳۰۶سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۷سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریکلید سوالات
۱۳۰۸سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم خاککلید سوالات
۱۳۰۹سوالات ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیورکلید سوالات
۱۳۱۰سوالات ارشد مجموعه مهندسی تولیدات گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۱سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – شیلاتکلید سوالات
۱۳۱۲سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوبکلید سوالات
۱۳۱۳سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذاییکلید سوالات
۱۳۱۴سوالات ارشد مهندسی کشاورزی(حشره شناسی کشاورزی)کلید سوالات
۱۳۱۵سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۷سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکلید سوالات
۱۳۱۹سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۰سوالات ارشد هواشناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۱سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی – مدیریت و هم زیستی با بیابانکلید سوالات
۱۳۲۲سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۳سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زداییکلید سوالات
۱۳۲۴سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۵سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستاییکلید سوالات
۱۳۲۶سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرزکلید سوالات
۱۳۲۷سوالات ارشد مدیریت کشاورزیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۵۰سوالات ارشد برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ و مدیریت شهریکلید سوالات
۱۳۵۱سوالات ارشد طراحی‌ شهریکلید سوالات
۱۳۵۲سوالات ارشد مجموعه معماریکلید سوالات
۱۳۵۳سوالات ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۶سوالات ارشد نمایش عروسکیکلید سوالات
۱۳۵۷سوالات ارشد کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشیکلید سوالات
۱۳۵۸سوالات ارشد تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۹سوالات ارشد پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستیکلید سوالات
۱۳۶۰سوالات ارشد مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌کلید سوالات
۱۳۶۱سوالات ارشد مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماریکلید سوالات
۱۳۶۲سوالات ارشد طراحی صنعتیکلید سوالات
۱۳۶۳سوالات ارشد مجموعه فرشکلید سوالات

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد  89  همه رشته ها

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۱۰۱زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ ۲۰۱۴کلید سوالات ۲۰۱۴
زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ ۲۰۱۵کلید سوالات ۲۰۱۵
۱۱۰۲مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی ۲۰۰۶کلید سوالات ۲۰۰۶
مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی ۲۰۰۷کلید سوالات ۲۰۰۷
۱۱۰۳سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۴مجموعه زبان‌عربیکلید سوالات
۱۱۰۵مجموعه‌ علوم‌ اقتصادیکلید سوالات
۱۱۰۶مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیکلید سوالات
۱۱۰۷مجموعه‌ تاریخکلید سوالات
۱۱۰۸مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی ۵۰۱۲کلید سوالات ۵۰۱۲
مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی ۵۰۱۳کلید سوالات ۵۰۱۳
۱۱۰۹فرهنگ ‌و زبانهای‌
باستانی‌
کلید سوالات
۱۱۱۰مجموعه‌ زبان‌شناسی ۳۰۱۰کلید سوالات ۳۰۱۰
مجموعه‌ زبان‌شناسی ۳۰۱۱کلید سوالات ۳۰۱۱
مجموعه‌ زبان‌شناسی ۳۰۷۸کلید سوالات ۳۰۷۸
۱۱۱۱الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌کلید سوالات
۱۱۱۲الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌کلید سوالات
۱۱۱۳الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌کلید سوالات
۱۱۱۴مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی ۶۰۰۷کلید سوالات ۶۰۰۷
مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی ۶۰۰۸کلید سوالات ۶۰۰۸
۱۱۱۵الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)کلید سوالات
۱۱۱۶مجموعه فلسفه‌کلید سوالات
۱۱۱۷مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ ۴۰۰۷کلید سوالات ۴۰۰۷
مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ ۴۰۰۸کلید سوالات ۴۰۰۸
۱۱۱۸مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲کلید سوالات
۱۱۱۹علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌کلید سوالات
۱۱۲۰مجموعه‌ زبان‌ فرانسه ۶۰۳۴کلید سوالات
مجموعه‌ زبان‌ فرانسه ۶۰۳۵کلید سوالات
۱۱۲۱مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی ۶۰۳۶کلید سوالات ۶۰۳۶
مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی ۶۰۳۷کلید سوالات ۶۰۳۷
۱۱۲۲مجموعه زبان‌ روسی‌کلید سوالات
۱۱۲۳مجموعه علوم تربیتی ۳کلید سوالات
۱۱۲۴مجموعه‌ زبان‌ آلمانیکلید سوالات
۱۱۲۵مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردیکلید سوالات
۱۱۲۶مجموعه‌ حقوق ‌ ۲۰۰۳کلید سوالات ۲۰۰۳
مجموعه‌ حقوق ‌ ۲۰۰۴کلید سوالات ۲۰۰۴
مجموعه‌ حقوق ‌ ۲۰۰۵کلید سوالات ۲۰۰۵
۱۱۲۷مجموعه ایرانشناسیکلید سوالات
۱۱۲۸آموزش زبان ژاپنیکلید سوالات
۱۱۲۹زبان و ادبیات اردوکلید سوالات
۱۱۳۰مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۰۸کلید سوالات ۲۰۰۸
مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۰۹کلید سوالات ۲۰۰۹
مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۱۰کلید سوالات ۲۰۱۰
۱۱۳۱مطالعات جهان ۳۰۰۷کلید سوالات ۳۰۰۷
مطالعات جهان ۳۰۰۸کلید سوالات ۳۰۰۸
۱۱۳۲باستان‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۱۳۳مجموعه‌ روانشناسی ۴۰۱۱کلید سوالات ۴۰۱۱
مجموعه‌ روانشناسی ۴۰۱۲کلید سوالات ۴۰۱۲
مجموعه‌ روانشناسی ۴۰۱۳کلید سوالات ۴۰۱۳
۱۱۳۴حسابداری ۱۰۱۰کلید سوالات ۱۰۱۰
حسابداری ۱۰۱۱کلید سوالات ۱۰۱۱
۱۱۳۷مجموعه مطالعات‌ زنانکلید سوالات
۱۱۳۸علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۳۹مددکاری‌ اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۴۰پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌کلید سوالات
۱۱۴۲مجموعه‌ مدیریت ‌ ۱۰۰۷کلید سوالات ۱۰۰۷
مجموعه‌ مدیریت ‌ ۱۰۰۸کلید سوالات ۱۰۰۸
مجموعه‌ مدیریت ‌ ۱۰۰۹کلید سوالات ۱۰۰۹
۱۱۴۶برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۳۰۱۶کلید سوالات ۳۰۱۶
برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۳۰۱۷کلید سوالات ۳۰۱۷
۱۱۴۸مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ ۳۰۷۵کلید سوالات ۳۰۷۵
مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ ۳۰۷۶کلید سوالات ۳۰۷۶
۱۱۵۲مجموعه مدرسی و معارف
اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه)
کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۰۱مجموعه‌ زمین‌ شناسی ‌ ۱۰۱۲کلید سوالات ۱۰۱۲
مجموعه‌ زمین‌ شناسی ‌ ۱۰۱۳کلید سوالات ۱۰۱۳
۱۲۰۲مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۳مجموعه‌ شیمی ‌ ۱۰۱۴کلید سوالات ۱۰۱۴
مجموعه‌ شیمی ‌ ۱۰۱۵کلید سوالات ۱۰۱۵
۱۲۰۴فیزیک و نانو فیزیک ۲۰۱۷کلید سوالات ۲۰۱۷
فیزیک و نانو فیزیک ۲۰۱۸کلید سوالات ۲۰۱۸
۱۲۰۵فوتونیک ۳۰۷۲کلید سوالات ۳۰۷۲
فوتونیک ۳۰۷۳کلید سوالات ۳۰۷۳
۱۲۰۶مجموعه زیست شناسی ۶۰۳۹کلید سوالات ۶۰۳۹
مجموعه زیست شناسی ۶۰۴۰کلید سوالات ۶۰۴۰
۱۲۰۷مجموعه‌ آمار ۱۰۱۶کلید سوالات ۱۰۱۶
مجموعه‌ آمار ۱۰۱۷کلید سوالات ۱۰۱۷
مجموعه‌ آمار ۱۰۱۸کلید سوالات ۱۰۱۸
۱۲۰۸مجموعه ریاضی ۴۰۱۴کلید سوالات ۴۰۱۴
محموعه ریاضی ۵۰۰۵کلید سوالات ۵۰۰۵
۱۲۰۹علوم‌ کامپیوترکلید سوالات
۱۲۱۵علوم محیط زیستکلید سوالات
۱۲۱۶مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا ۳۰۲۹کلید سوالات ۳۰۲۹
مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریا ۳۰۳۰کلید سوالات ۳۰۳۰
۱۲۱۷علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریاکلید سوالات
۱۲۱۸مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۵۱مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه ۴۰۰۲
مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه ۴۰۰۳
مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه ۵۰۰۱کلید سوالات ۵۰۰۱
مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه ۵۰۰۲کلید سوالات ۵۰۰۲
۱۲۵۳مجموعه ‌مهندسی‌ نفت ۳۰۳۱کلید سوالات ۳۰۳۱
مجموعه ‌مهندسی‌ نفت ۳۰۳۲کلید سوالات ۳۰۳۲
۱۲۵۵‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمرکلید سوالات
۱۲۵۶مجموعه مهندسی معماری کشتیکلید سوالات
۱۲۵۷مهندسی‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۵۹مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۰مهندسی صنایع ‌ ۳۰۵۰کلید سوالات ۳۰۵۰
مهندسی صنایع ‌ ۳۰۵۱کلید سوالات ۳۰۵۱
۱۲۶۲مدیریت در سوانح طبیعیکلید سوالات
۱۲۶۳مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداریکلید سوالات
۱۲۶۴مجموعه ‌مهندسی ‌عمرانکلید سوالات
۱۲۶۶مجموعه دریانوردیکلید سوالات
۱۲۶۷مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌کلید سوالات
۱۲۶۸مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ ۶۰۴۱کلید سوالات ۶۰۴۱
مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ ۶۰۴۲کلید سوالات ۶۰۴۲
مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ ۶۰۴۳کلید سوالات ۶۰۴۳
۱۲۷۲مجموعه‌ مهندسی‌ موادکلید سوالات
۱۲۷۳مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری)کلید سوالات
۱۲۷۶مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ITکلید سوالات
۱۲۷۷مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۵کلید سوالات ۴۰۰۵
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۶کلید سوالات ۴۰۰۶
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۳کلید سوالات ۵۰۰۳
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۴کلید سوالات ۵۰۰۴
۱۲۷۹مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضاکلید سوالات
۱۲۸۳مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۴مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌کلید سوالات
۱۲۸۵مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازیکلید سوالات
۱۲۸۶مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌کلید سوالات
۱۲۸۷مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌کلید سوالات
۱۲۸۸مدیریت‌ نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۹مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گازکلید سوالات
۱۲۹۰مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکلید سوالات
۱۲۹۱مهندسی مکاترونیککلید سوالات
۱۲۹۲مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۰۱مهندسی منابع طبیعی ۶۰۱۲کلید سوالات ۶۰۱۲
مهندسی منابع طبیعی ۶۰۱۳کلید سوالات ۶۰۱۳
۱۳۰۲مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) ۶۰۱۴کلید سوالات ۶۰۱۴
مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) ۶۰۱۵کلید سوالات ۶۰۱۵
۱۳۰۳مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر)کلید سوالات
۱۳۰۴مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۵مهندسی کشاورزی – علوم باغبانیکلید سوالات
۱۳۰۶مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۷مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریکلید سوالات
۱۳۰۸مهندسی کشاورزی – علوم خاککلید سوالات
۱۳۰۹مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)کلید سوالات
۱۳۱۰مهندسی تولیدات گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۱مهندس منابع طبیعی – شیلاتکلید سوالات
۱۳۱۲مجموعه مهندسی منابع طبیعی ۶۰۲۵کلید سوالات ۶۰۲۵
مجموعه مهندسی منابع طبیعی ۶۰۲۶کلید سوالات ۶۰۲۶
۱۳۱۳مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذاییکلید سوالات
۱۳۱۴مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۱۵مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۷مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکلید سوالات
۱۳۱۹مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۰هواشناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۱مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانیکلید سوالات
۱۳۲۲مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۳مهندسی منابع طبیعی – بیابان زداییکلید سوالات
۱۳۲۴مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۵مهندسی کشاورزی – توسعه روستاییکلید سوالات
۱۳۲۶مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرزکلید سوالات
۱۳۲۷مدیریت کشاورزیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۵۰برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌کلید سوالات
۱۳۵۱طراحی‌ شهریکلید سوالات
۱۳۵۲مجموعه معماریکلید سوالات
۱۳۵۳مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۷کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی ۶۰۳۲کلید سوالات ۶۰۳۲
کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی ۶۰۳۳کلید سوالات ۶۰۳۳
۱۳۵۸تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی ۶۰۰۱کلید سوالات ۶۰۰۱
تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی ۶۰۰۲کلید سوالات ۶۰۰۲
۱۳۵۹پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی ۳۰۵۲کلید سوالات ۳۰۵۲
پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی ۳۰۵۳کلید سوالات ۳۰۵۳
۱۳۶۰مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌کلید سوالات
۱۳۶۱مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری ۳۰۴۸کلید سوالات ۳۰۴۸
مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری ۳۰۴۹کلید سوالات ۳۰۴۹

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۴۰۱علوم تشریحی – آناتومیکلید سوالات
۱۴۰۲قارچ شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۰۳بیو شیمی بالینیکلید سوالات
۱۴۰۶بهداشت حرفه ایکلید سوالات
۱۴۰۷حشره شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۰۸فیزیوتراپیکلید سوالات
۱۴۰۹ویروس شناسیکلید سوالات
۱۴۱۰مامایی (فقط خواهران‌) ‌کلید سوالات
۱۴۱۱ایمنی شناسی پزشکیکلید سوالات۱۴۱۳انگل شناسیکلید سوالات
۱۴۱۴فیزیک پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۵آموزش بهداشتکلید سوالات
۱۴۱۶فیزیولوژیکلید سوالات
۱۴۱۷آموزش بهداشتکلید سوالات۱۴۱۸باکتری‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۴۱۹هماتولوژیکلید سوالات
۱۴۲۰بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌کلید سوالات
۱۴۲۱سم شناسیکلید سوالات
۱۵۰۱انگل شناسی دامپزشکیکلید سوالات
۱۵۰۲فیزیولوژی دامپزشکیکلید سوالات
۱۵۰۳قارچ شناسی دامپزشکیکلید سوالات
۱۵۰۴بافت شناسی دامپزشکیکلید سوالات

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد  88  همه رشته ها

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۱۰۱زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌کلید سوالات
۱۱۰۲مجموعه‌ علوم‌ جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۳سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۴مجموعه زبان‌عربیکلید سوالات
۱۱۰۵مجموعه‌ علوم‌ اقتصادیکلید سوالات
۱۱۰۶مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیکلید سوالات
۱۱۰۷مجموعه‌ تاریخکلید سوالات
۱۱۰۸مجموعه‌ علوم‌ اجتماعیکلید سوالات
۱۱۰۹فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌کلید سوالات
۱۱۱۰مجموعه‌ زبان‌شناسیکلید سوالات
۱۱۱۱الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌کلید سوالات
۱۱۱۲الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌کلید سوالات
۱۱۱۳الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌کلید سوالات
۱۱۱۴مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامیکلید سوالات
۱۱۱۵الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)کلید سوالات
۱۱۱۶مجموعه فلسفه‌کلید سوالات
۱۱۱۷مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌کلید سوالات
۱۱۱۸مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲کلید سوالات
۱۱۱۹علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌کلید سوالات
۱۱۲۰مجموعه‌ زبان‌ فرانسهکلید سوالات
۱۱۲۱مجموعه‌ زبان‌ انگلیسیکلید سوالات
۱۱۲۲مجموعه زبان‌ روسی‌کلید سوالات
۱۱۲۳مجموعه علوم تربیتی ۳کلید سوالات
۱۱۲۴مجموعه‌ زبان‌ آلمانیکلید سوالات
۱۱۲۵مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردیکلید سوالات
۱۱۲۶مجموعه‌ حقوق‌کلید سوالات
۱۱۲۷مجموعه ایرانشناسیکلید سوالات
۱۱۲۸آموزش زبان ژاپنیکلید سوالات
۱۱۳۰مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین المللکلید سوالات
۱۱۳۲باستان‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۱۳۳مجموعه‌ روانشناسیکلید سوالات
۱۱۳۴حسابداریکلید سوالات
۱۱۳۷مجموعه مطالعات‌ زنانکلید سوالات
۱۱۳۸علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۳۹مددکاری‌ اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۴۰پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌کلید سوالات
۱۱۴۲مجموعه‌ مدیریت‌کلید سوالات
۱۱۴۶برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیستکلید سوالات
۱۱۴۸مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌کلید سوالات
۱۱۵۲مجموعه مدرسی و معارف
اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه)
کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۰۱مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۲مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۳مجموعه‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۰۴فیزیک و نانو فیزیککلید سوالات
۱۲۰۵فوتونیککلید سوالات
۱۲۰۶مجموعه زیست شناسیکلید سوالات
۱۲۰۷مجموعه‌ آمارکلید سوالات
۱۲۰۸مجموعه‌ ریاضی عصر جمعهکلید سوالات صبح شنبه
۱۲۰۸مجموعه‌ ریاضیکلید سوالات
۱۲۰۹علوم‌ کامپیوترکلید سوالات
۱۲۱۵انگل شناسی دامپزشکیکلید سوالات
۱۲۱۶مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریاکلید سوالات
۱۲۱۷علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریاکلید سوالات
۱۲۱۸مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۵۱مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر جمعهکلید سوالات
۱۲۵۱مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح شنبهکلید سوالات
۱۲۵۳مجموعه ‌مهندسی‌ نفتکلید سوالات
۱۲۵۵‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمرکلید سوالات
۱۲۵۶مجموعه مهندسی معماری کشتیکلید سوالات
۱۲۵۷مهندسی‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۵۸مهندسی ‌شیمی – مخازن‌ هیدروکربوریکلید سوالات
۱۲۵۹مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۰مهندسی صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۲مدیریت در سوانح طبیعیکلید سوالات
۱۲۶۳مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداریکلید سوالات
۱۲۶۴مجموعه ‌مهندسی ‌عمرانکلید سوالات
۱۲۶۷مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌کلید سوالات
۱۲۶۸مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌کلید سوالات
۱۲۷۲مجموعه‌ مهندسی‌ موادکلید سوالات
۱۲۷۳مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری)کلید سوالات
۱۲۷۶مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ITکلید سوالات
۱۲۷۷مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر جمعهکلید سوالات
۱۲۷۷مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح شنبهکلید سوالات
۱۲۷۹مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضاکلید سوالات
۱۲۸۳مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۴مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌کلید سوالات
۱۲۸۵مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازیکلید سوالات
۱۲۸۶مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌کلید سوالات
۱۲۸۷مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌کلید سوالات
۱۲۸۸مدیریت‌ نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۹مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گازکلید سوالات
۱۲۹۰مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکلید سوالات
۱۲۹۱مهندسی مکاترونیککلید سوالات
۱۲۹۲مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۰۱مهندسی منابع طبیعیکلید سوالات
۱۳۰۲مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)کلید سوالات
۱۳۰۳مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر)کلید سوالات
۱۳۰۴مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۵مهندسی کشاورزی – علوم باغبانیکلید سوالات
۱۳۰۶مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۷مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریکلید سوالات
۱۳۰۸مهندسی کشاورزی – علوم خاککلید سوالات
۱۳۰۹مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)کلید سوالات
۱۳۱۰مهندسی تولیدات گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۱مهندس منابع طبیعی – شیلاتکلید سوالات
۱۳۱۲مجموعه مهندسی منابع طبیعیکلید سوالات
۱۳۱۳مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذاییکلید سوالات
۱۳۱۴مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۱۵مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۷مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکلید سوالات
۱۳۱۹مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۰هواشناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۱مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانیکلید سوالات
۱۳۲۲مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۳مهندسی منابع طبیعی – بیابان زداییکلید سوالات
۱۳۲۴مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۵مهندسی کشاورزی – توسعه روستاییکلید سوالات
۱۳۲۶مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرزکلید سوالات
۱۳۲۷مدیریت کشاورزیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۵۰برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌کلید سوالات
۱۳۵۱طراحی‌ شهریکلید سوالات
۱۳۵۲مجموعه معماریکلید سوالات
۱۳۵۳مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۷کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشیکلید سوالات
۱۳۵۸تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۹پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستیکلید سوالات
۱۳۶۰مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌کلید سوالات
۱۳۶۱مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماریکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۴۰۱علوم تشریحی – آناتومیکلید سوالات
۱۴۰۲قارچ شناسیکلید سوالات
۱۴۰۳بیو شیمی بالینیکلید سوالات
۱۴۰۶بهداشت حرفه ایکلید سوالات   
۱۴۰۸فیزیوتراپیکلید سوالات
۱۴۱۰مامایی (فقط خواهران‌) ‌کلید سوالات
۱۴۱۱ایمنی شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۳انگل شناسیکلید سوالات
۱۴۱۴فیزیک پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۶فیزیولوژیکلید سوالات
۱۴۱۷آمار زیستیکلید سوالات   
۱۴۲۰بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌کلید سوالات
۱۴۲۱سم شناسیکلید سوالات
۱۵۰۱انگل شناسی دامپزشکیکلید سوالات

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد  87  همه رشته ها

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۱۰۱زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌کلید سوالات
۱۱۰۲مجموعه‌ علوم‌ جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۳سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۴مجموعه زبان‌عربیکلید سوالات
۱۱۰۵مجموعه‌ علوم‌ اقتصادیکلید سوالات
۱۱۰۶مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیکلید سوالات
۱۱۰۷مجموعه‌ تاریخکلید سوالات
۱۱۰۸مجموعه‌ علوم‌ اجتماعیکلید سوالات
۱۱۰۹فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌کلید سوالات
۱۱۱۰مجموعه‌ زبان‌شناسیکلید سوالات
۱۱۱۱الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌کلید سوالات
۱۱۱۲الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌کلید سوالات
۱۱۱۳الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌کلید سوالات
۱۱۱۴مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامیکلید سوالات
۱۱۱۵الهیات و معارف‌ اسلامی –
فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)
کلید سوالات
۱۱۱۶مجموعه فلسفه‌کلید سوالات
۱۱۱۷مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌کلید سوالات
۱۱۱۸مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲کلید سوالات
۱۱۱۹علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌کلید سوالات
۱۱۲۰مجموعه‌ زبان‌ فرانسهکلید سوالات
۱۱۲۱مجموعه‌ زبان‌ انگلیسیکلید سوالات
۱۱۲۲مجموعه زبان‌ روسی‌کلید سوالات
۱۱۲۳مجموعه علوم تربیتی ۳کلید سوالات
۱۱۲۴مجموعه‌ زبان‌ آلمانیکلید سوالات
۱۱۲۵مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردیکلید سوالات
۱۱۲۶مجموعه‌ حقوق‌کلید سوالات
۱۱۲۷مجموعه ایرانشناسیکلید سوالات
۱۱۲۸آموزش زبان ژاپنیکلید سوالات
۱۱۳۰مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین المللکلید سوالات
۱۱۳۲باستان‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۱۳۳مجموعه‌ روانشناسیکلید سوالات
۱۱۳۴حسابداریکلید سوالات
۱۱۳۷مجموعه مطالعات‌ زنانکلید سوالات
۱۱۳۸علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۳۹مددکاری‌ اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۴۰پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌کلید سوالات
۱۱۴۲مجموعه‌ مدیریت‌کلید سوالات
۱۱۴۶برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیستکلید سوالات
۱۱۴۸مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌کلید سوالات
۱۱۵۲مجموعه مدرسی و معارف اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه)کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۰۱مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۲مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۳مجموعه‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۰۴فیزیک و نانو فیزیککلید سوالات
۱۲۰۵فوتونیککلید سوالات
۱۲۰۶مجموعه زیست شناسیکلید سوالات
۱۲۰۷مجموعه‌ آمارکلید سوالات
۱۲۰۸مجموعه‌ ریاضیکلید سوالات
۱۲۰۹علوم‌ کامپیوترکلید سوالات
۱۲۱۵انگل شناسی دامپزشکیکلید سوالات
۱۲۱۶مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریاکلید سوالات
۱۲۱۷علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریاکلید سوالات
۱۲۱۸مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۵۱مجموعه‌ مهندسی‌ برقکلید سوالات
۱۲۵۳مجموعه ‌مهندسی‌ نفتکلید سوالات
۱۲۵۵‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمرکلید سوالات
۱۲۵۶مجموعه مهندسی معماری کشتیکلید سوالات
۱۲۵۷مهندسی‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۵۸مهندسی ‌شیمی – مخازن‌ هیدروکربوریکلید سوالات
۱۲۵۹مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۰مهندسی صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۲مدیریت در سوانح طبیعیکلید سوالات
۱۲۶۳مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداریکلید سوالات
۱۲۶۴مجموعه ‌مهندسی ‌عمرانکلید سوالات
۱۲۶۷مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌کلید سوالات
۱۲۶۸مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌کلید سوالات
۱۲۷۲مجموعه‌ مهندسی‌ موادکلید سوالات
۱۲۷۳مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری)کلید سوالات
۱۲۷۶مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ITکلید سوالات
۱۲۷۷مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوترکلید سوالات
۱۲۷۹مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضاکلید سوالات
۱۲۸۳مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۴مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌کلید سوالات
۱۲۸۵مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازیکلید سوالات
۱۲۸۶مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌کلید سوالات
۱۲۸۷مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌کلید سوالات
۱۲۸۸مدیریت‌ نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۹مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گازکلید سوالات
۱۲۹۰مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکلید سوالات
۱۲۹۱مهندسی مکاترونیککلید سوالات
۱۲۹۲مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۰۱مهندسی منابع طبیعیکلید سوالات
۱۳۰۲مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)کلید سوالات
۱۳۰۳مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر)کلید سوالات
۱۳۰۴مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۵مهندسی کشاورزی – علوم باغبانیکلید سوالات
۱۳۰۶مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۷مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریکلید سوالات
۱۳۰۸مهندسی کشاورزی – علوم خاککلید سوالات
۱۳۰۹مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)کلید سوالات
۱۳۱۰مهندسی تولیدات گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۱مهندس منابع طبیعی – شیلاتکلید سوالات
۱۳۱۲مجموعه مهندسی منابع طبیعیکلید سوالات
۱۳۱۳مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذاییکلید سوالات
۱۳۱۴مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۱۵مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۷مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکلید سوالات
۱۳۱۹مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۰هواشناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۱مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانیکلید سوالات
۱۳۲۲مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۳مهندسی منابع طبیعی – بیابان زداییکلید سوالات
۱۳۲۴مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۵مهندسی کشاورزی – توسعه روستاییکلید سوالات
۱۳۲۶مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرزکلید سوالات
۱۳۲۷مدیریت کشاورزیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۵۰برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌کلید سوالات
۱۳۵۱طراحی‌ شهریکلید سوالات
۱۳۵۲مجموعه معماریکلید سوالات
۱۳۵۳مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۷کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشیکلید سوالات
۱۳۵۸تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۹پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستیکلید سوالات
۱۳۶۰مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌کلید سوالات
۱۳۶۱مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماریکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۴۰۱علوم تشریحی – آناتومیکلید سوالات
۱۴۰۲قارچ شناسیکلید سوالات
۱۴۰۳بیو شیمی بالینیکلید سوالات
۱۴۰۶بهداشت حرفه ایکلید سوالات
۱۴۰۷حشره شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۰۸فیزیوتراپیکلید سوالات
۱۴۱۰مامایی (فقط خواهران‌) ‌کلید سوالات
۱۴۱۱ایمنی شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۳انگل شناسیکلید سوالات
۱۴۱۴فیزیک پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۶فیزیولوژیکلید سوالات
۱۴۱۷آمار زیستیکلید سوالات
۱۴۱۸باکتری‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۴۲۰بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌کلید سوالات
۱۴۲۱سم شناسیکلید سوالات

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی کنکور کارشناسی ارشد  86  همه رشته ها

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۱۰۱زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌کلید سوالات
۱۱۰۲مجموعه‌ علوم‌ جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۳سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیاییکلید سوالات
۱۱۰۴مجموعه زبان‌عربیکلید سوالات
۱۱۰۵مجموعه‌ علوم‌ اقتصادیکلید سوالات
۱۱۰۶مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشیکلید سوالات
۱۱۰۷مجموعه‌ تاریخکلید سوالات
۱۱۰۸مجموعه‌ علوم‌ اجتماعیکلید سوالات
۱۱۰۹فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌کلید سوالات
۱۱۱۰مجموعه‌ زبان‌شناسیکلید سوالات
۱۱۱۱الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌کلید سوالات
۱۱۱۲الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌کلید سوالات
۱۱۱۳الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌کلید سوالات
۱۱۱۴مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامیکلید سوالات
۱۱۱۵الهیات و معارف‌ اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)کلید سوالات
۱۱۱۶مجموعه فلسفه‌کلید سوالات
۱۱۱۷مجموعه‌ علوم‌ تربیتی ۱‌کلید سوالات
۱۱۱۸مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌۲کلید سوالات
۱۱۱۹علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌کلید سوالات
۱۱۲۰مجموعه‌ زبان‌ فرانسهکلید سوالات
۱۱۲۱مجموعه‌ زبان‌ انگلیسیکلید سوالات
۱۱۲۲مجموعه زبان‌ روسی‌کلید سوالات
۱۱۲۳مجموعه علوم تربیتی ۳کلید سوالات
۱۱۲۴مجموعه‌ زبان‌ آلمانیکلید سوالات
۱۱۲۵مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردیکلید سوالات
۱۱۲۶مجموعه‌ حقوق‌ ۱
مجموعه‌ حقوق‌ ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۱۲۷مجموعه ایرانشناسیکلید سوالات
۱۱۳۰مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین المللکلید سوالات
۱۱۳۲باستان‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۱۳۳مجموعه‌ روانشناسی ۱
مجموعه‌ روانشناسی ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۱۳۴حسابداریکلید سوالات
۱۱۳۷مجموعه مطالعات‌ زنانکلید سوالات
۱۱۳۸علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۳۹مددکاری‌ اجتماعی ‌کلید سوالات
۱۱۴۰پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌کلید سوالات
۱۱۴۲مجموعه‌ مدیریت‌ ۱
مجموعه‌ مدیریت‌ ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۱۴۶برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیستکلید سوالات
۱۱۴۸مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌کلید سوالات
۱۱۵۲مجموعه مدرسی و معارف اسلامی  – (طلاب و فضلای حوزه علمیه)کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۰۱مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ ۱
مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌ ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۲۰۲مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌کلید سوالات
۱۲۰۳مجموعه‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۰۴فیزیک و نانو فیزیککلید سوالات
۱۲۰۵فوتونیککلید سوالات
۱۲۰۶مجموعه زیست شناسی ۱
مجموعه زیست شناسی ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۲۰۷مجموعه‌ آمارکلید سوالات
۱۲۰۸مجموعه‌ ریاضی ۱
مجموعه‌ ریاضی ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۲۰۹علوم‌ کامپیوترکلید سوالات
۱۲۱۶مجموعه علوم‌‌ دریایی ‌‌و اقیانوسی – زیست‌ شناسی دریاکلید سوالات
۱۲۱۷علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – فیزیک‌دریاکلید سوالات
۱۲۱۸مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۲۵۱مجموعه‌ مهندسی‌ برق ۱
مجموعه‌ مهندسی‌ برق ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۲۵۳مجموعه ‌مهندسی‌ نفتکلید سوالات
۱۲۵۵‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمرکلید سوالات
۱۲۵۶مجموعه مهندسی معماری کشتیکلید سوالات
۱۲۵۷مهندسی‌ شیمی‌کلید سوالات
۱۲۵۸مهندسی ‌شیمی – مخازن‌ هیدروکربوریکلید سوالات
۱۲۵۹مهندسی‌ صنایع‌ – مهندسی‌ صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۰مهندسی صنایع‌کلید سوالات
۱۲۶۲مدیریت در سوانح طبیعیکلید سوالات
۱۲۶۳مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداریکلید سوالات
۱۲۶۴مجموعه ‌مهندسی ‌عمرانکلید سوالات
۱۲۶۷مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌کلید سوالات
۱۲۶۸مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌کلید سوالات
۱۲۷۲مجموعه‌ مهندسی‌ موادکلید سوالات
۱۲۷۳مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری)کلید سوالات
۱۲۷۶مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات ITکلید سوالات
۱۲۷۷مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر ۱
مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر ۲
کلید سوالات ۱
کلید سوالات ۲
۱۲۷۹مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضاکلید سوالات
۱۲۸۳مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۴مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌کلید سوالات
۱۲۸۵مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ – مهندسی داروسازیکلید سوالات
۱۲۸۶مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌کلید سوالات
۱۲۸۷مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌کلید سوالات
۱۲۸۸مدیریت‌ نساجی‌کلید سوالات
۱۲۸۹مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گازکلید سوالات
۱۲۹۰مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیونکلید سوالات
۱۲۹۱مهندسی مکاترونیککلید سوالات
۱۲۹۲مهندسی ایمنی و بازرسی فنیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۰۱مهندسی منابع طبیعیکلید سوالات
۱۳۰۲مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)کلید سوالات
۱۳۰۳مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر)کلید سوالات
۱۳۰۴مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۵مهندسی کشاورزی – علوم باغبانیکلید سوالات
۱۳۰۶مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزیکلید سوالات
۱۳۰۷مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریکلید سوالات
۱۳۰۸مهندسی کشاورزی – علوم خاککلید سوالات
۱۳۰۹مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)کلید سوالات
۱۳۱۱مهندس منابع طبیعی – شیلاتکلید سوالات
۱۳۱۲مجموعه مهندسی منابع طبیعیکلید سوالات
۱۳۱۳مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذاییکلید سوالات
۱۳۱۴مهندسی کشاورزی – حشره‌ شناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۱۵مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهیکلید سوالات
۱۳۱۷مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکلید سوالات
۱۳۱۹مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۰هواشناسی کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۱مهندسی ‌منابع‌ طببیعی – مدیریت مناطق بیابانیکلید سوالات
۱۳۲۲مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۳مهندسی منابع طبیعی – بیابان زداییکلید سوالات
۱۳۲۴مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزیکلید سوالات
۱۳۲۵مهندسی کشاورزی – توسعه روستاییکلید سوالات
۱۳۲۶مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرزکلید سوالات
۱۳۲۷مدیریت کشاورزیکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۳۵۰برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌کلید سوالات
۱۳۵۱طراحی‌ شهریکلید سوالات
۱۳۵۲مجموعه معماریکلید سوالات
۱۳۵۳مرمت‌ و احیای‌ بناها و بافتهای‌ تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۷کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشیکلید سوالات
۱۳۵۸تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخیکلید سوالات
۱۳۵۹پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستیکلید سوالات
۱۳۶۰مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌کلید سوالات
۱۳۶۱مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماریکلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کد رشته امتحانینام رشته امتحانی 
۱۴۰۴پرستاریکلید سوالات
۱۴۰۵بهداشت محیطکلید سوالات
۱۴۰۶بهداشت حرفه ایکلید سوالات
۱۴۰۷حشره شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۰۸فیزیوتراپیکلید سوالات
۱۴۰۹ویروس‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۴۱۰مامایی (فقط خواهران‌) ‌کلید سوالات
۱۴۱۱ایمنی شناسی پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۴فیزیک پزشکیکلید سوالات
۱۴۱۵آموزش بهداشتکلید سوالات
۱۴۱۶فیزیولوژیکلید سوالات
۱۴۱۷آمار زیستیکلید سوالات
۱۴۱۸باکتری‌ شناسی‌کلید سوالات
۱۴۱۹هماتولوژیکلید سوالات
۱۴۲۰بیوتکنولوژی‌ پزشکی‌کلید سوالات

 رمز تمامی فایلها : www.konkur.in 

2 نظرات
 1. محمد مهدی می گوید

  عرض سلام و خداقوت. اعیاد ماه ذی الحجۀ پر از خیر و برکت باشد. مزاحم شده ام مراتب قدردانی را به جای آورم که زحمت کشیده اید و دفترچه کنکورهای سراسری را به همراه کلید آنان فراهم کرده اید و یک منبع آموزشی مناسبی شده است. فقط نکته ای که می باشد که حتما به آن رسیدگی کنید، اینکه در ابتدای وبگاه، تصویری از یک خانم دارای پوشش نامناسب می باشد که لطفا آن را بردارید و از گذاشتن چنین تصویرهایی جدا خودداری فرمایید. چرا که تصویر در حافظه تصویری مخاطب می ماند و اگر منجر به انحراف معنوی وی شود، بسیار ناپسند می باشد. سپاس بسیار از همراهی شما. ومن الله التوفیق.

  1. دانشکده ها می گوید

   با سلام و احترام این پوشش آنچنان نامناسب که شما فکر میکنید نیست الان کلی حتی تلویزیون ایرانم از فیلمهای خارجی با اینچنین پوشش قرار میدند و مردم میبینن.
   نزدیک دو سه هزار تا مقاله قرار دادیم و خیلی ها با همچنین تصاویری درون سایت قرار دادیم اگر بخوایم دونه دونه برداریم کارمون سخت میشه.
   در کل دیگه اون زمان قدیم گذشته خیلی از مردم چشم و دلشون بازه با همچین پوششی ، و اصلا براشون مهم نیست.
   آدم منحرف دیگه منحرفه تو فضا مجازی یا …. اینقدر تصاویرای …. هست و دیدن که اینا براشون جذابیت خاصی نداره.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.