کلیه دارایی های یک شرکت غیرانتفاعی ملزم به اختصاص معافیت مالیاتی است که برای آن تشکیل شده است. این بدان معنی است که در صورت انحلال آن ، دارایی ها باید به برخی دیگر از سازمان های ۵۰۱ (معاف از مالیات) توزیع شود. عدم رعایت این الزامات می تواند باعث شود سازمان وضعیت معافیت مالیاتی خود را از دست بدهد. کلیه فعالیتهای شرکت باید به شدت با اهداف غیرانتفاعی مرتبط باشد. سازمان هایی که تحت رده معافیت از مالیات قرار می گیرند شامل سازمان های کارگری ، لیگ های تجاری ، املاک و مستغلات هستند.