Ultimate magazine theme for WordPress.

۴ آزمون جامع پارسال رشته تجربی (منطبق بر بودجه‌بندی کنکور امسال)

آزمون رشته تجربی

0

کنکوریهای عزیز سال ۱۳۹۹ رشته تجربی امروز ۴ آزمون را برای شما تهیه و آماده کرده ایم . در فایل‌های پیوست سوال و پاسخ تشریحی ۴ آزمون جامع پارسال منطبق بر سر فصل‌های کنکور ۹۹ ضمیمه شده است.

توجه کنید: یک تعغییراتی از کتاب درسی زیست شناسی از سر فصل های کنکور ۹۹ نیز در این آزمون لحاظ شده است . و توصیه ما به شما کنکوری های عزیز این است در منزل از این چهار آزمون رو در زمان معیینی تمرین کنید .

 

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”دانلود فایل” url=”http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/9c92f369-8ca9-4a86-a94a-14e497bbc173″ /]

 

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”دانلود فایل” url=”http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/4525258e-30a4-4d91-bd8f-3dc4fdc2e336″ /]

 

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”دانلود فایل” url=”http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/6003ae5a-71ce-47a5-a77b-717a8fd76c62″ /]

 

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”دانلود فایل” url=”http://www.kanoon.ir/Downloads/Article/745ab672-059e-43f1-9873-c0619dce282f” /]

 

 

از طريق دانلود دانلود دانلود