سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی ۹۸

کنکور تجربی ۹۸

0

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی ۹۸

دانشکده ها یک سایت با قابلیت دانلود سوالات کنکور  و پاسخ به جوابات و جزوه های رایگان دانش آموزی و دانشجویی در این پست ما قرار است یک نمونه ای از سوالات با پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور های سراسری سال ۱۳۹۸ رشته تجربی نظام جدید و قدیم رو براتون رایگان قرار بدیم .

سوالات و پاسخ تشریحی کنکور تجربی ۹۸ شامل موارد زیر

 

دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی

 

 • دفترچه سوالات عمومی، اختصاصی و اقلیت کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید

   
 • پاسخ کلیدی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید

   
 • سوالات و پاسخنامه تشریحی کامل کنکور ۹۸ تجربی نظام جدید در یک فایل

   
 • دفترچه سوالات عمومی، اختصاصی، اقلیت و بهیاری کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم

   
 • پاسخ کلیدی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم

   
 •  پاسخهای تشریحی کنکور ۹۸ نظام جدید
 •  ادبیات
 • پاسخ تشریحی ادبیات کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – مرتضی منشاری

   
 • پاسخ تشریحی ادبیات کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – بهاره حاجی نژادیان

   
 •  عربی
 • پاسخ تشریحی عربی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – سمیرا غزنوی

   
 • پاسخ تشریحی عربی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – دانیال حیدری

   
 •  دین و زندگی
 • پاسخ تشریحی دین و زندگی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – امید امیدبیگی

   
 •  زبان انگلیسی
 • پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – سپیده عرب

   
 • پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – مهدی احمدی

   
 •  زمین شناسی
 • پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – سارا صادقی

   
 • پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – گروه داروگ

   
 •  ریاضیات
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – سیدعلی موسوی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – حیدر یاری

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – یاسین سپهر

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – افشین خاصه خان

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – وحید راحتی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – محمد سرکاری

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – داوود عزیزی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – محمد رجبی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مهدی رجبی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – رضا سیدنجفی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – امیرحسین آزاد

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مهدی حاجی نژادیان

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – یوسف قاسمی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – محمد قرقچیان

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – اسفند ملیح ملکی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – احسان دادخواه

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – شهریار ارم

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مجید فتحی

   
 •  زیست شناسی
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – جمعی از اساتید

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – گروه زیستک

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – گروه لیموترش

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – احمد بافنده

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – خادم نژاد

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – ایمان محمدی

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – ایمان و پیمان رسولی

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – سعید نیک پور

   
 •  فیزیک
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – میلاد خالدار

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – اسماعیل عبدلی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید (تایپی) – نواب رئیسی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – سهیل شیخ احمدی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – محمد پوررضا

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – علیرضا گونه

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مبینا رفیعی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مهدی حاجی نژادیان

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – شهاب حیدری

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مهدی آذرنسب

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مجید فتحی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – حمید گنجی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – حسین قاسمی

   
 •  شیمی
 • پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید(تایپی) – مرتضی کیخا

   
 • پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – حسین معدندار

   
 • پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – مولفین شیمی مولر

   
 • پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – هادی حاجی نژادیان

   
 • پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید – پیمان نوری

   
 •  پاسخهای تشریحی کنکور ۹۸ نظام قدیم
 •  ادبیات
 • پاسخ تشریحی ادبیات کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – الهام محمدی

   
 • پاسخ تشریحی ادبیات کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – ساجد رحمی زاد

   
 •  عربی
 • پاسخ تشریحی عربی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – غفاری

   
 • پاسخ تشریحی عربی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – نیما مروج

   
 •  دین و زندگی
 • پاسخ تشریحی دین و زندگی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – سیامک قاسمی

   
 •  زبان انگلیسی
 • پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – سپیده عرب

   
 • پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – لیلا زحلی

   
 •  زمین شناسی
 • پاسخ تشریحی زمین شناسی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – بهزاد سلطانی

   
 •  ریاضیات
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – سیدعلی موسوی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – حیدر یاری

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – وحید راحتی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – رضا سیدنجفی

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – عبدالمعید پرهیز

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – شهریار ارم

   
 • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – مجید فتحی

   
 •  زیست شناسی
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – گروه لیموترش

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – خادم نژاد

   
 • پاسخ تشریحی زیست کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – سعید نیک پور

   
 •  فیزیک
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – حمید گنجی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی)- میلاد خالدار

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – سامان برخورداری

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – مجید فتحی

   
 • پاسخ تشریحی فیزیک کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – حسین قاسمی

   
 •  شیمی
 • پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم (تایپی) – علی بیدختی

   
 • پاسخ تشریحی شیمی کنکور تجربی ۹۸ نظام قدیم – هادی حاجی نژادیان

   

   

و خوشحال میشویم که اگر جزوه ها و سوالاتی در دسترس دارید و میدونید بدرد هم رده ای های خودتون میخوره میتونید از طریق تلگرام یا واتساپ با ما در ارتباط باشید و فایل خود را به ما ارسال کنید تا ما فایل را بنام خودتان بصورت رایگان درون سایت انتشار دهیم تا خیلی از افراد مثل خودتون از فایلها و جزوه های خوب بهره کافی را ببرند و بتونیم کمک به همدیگه کنیم.

خب برای دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور رشته تجربی ۱۳۹۸ ما لینک مستقیم رادر قسمت زیر برای شما دوستان عزیز و گرامی قرار داده ایم و میتونید این سوالات را رایگان دانلود کنید .

دانلود رایگان قرار گرفته است. 

 

download

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.