اتصال به سازه

0

اتصال به سازه

اتصال به سازه : درمواردی که دیوار چینی درمجاورت ستون های فلزی یا بتنی قرار گیرد باید دیوار به نحو مناسب به سازه متصل گردد . دراین گونه موارد میلگردی به قطر حداقل ۸ میلیمتر و طول ۵۰۰ میلیمتر در فواصل هریک متر , ستون فلزی را به صورتی که ۳۵۰ میلیمتراز میلگرد درداخل ملات دیوار چینی قرار گرفته و بقیه به ستون جوش شده است , به دیوار آجری متصل می نماید .

چنانچه اتصال سازه بتنی باشد , د رهر متر طول ,‌دو عدد شاخک U شکل از میلگرد ۱۰ به طول ۶۰۰ میلیمتر که هر بازوی آن ۲۵۰ میلیمتر طول داشته باشد وبقیه به صفحه فولادی که به همین منظور درجداره اتصال سازه بتنی پیش بینی شده است جوش شده , درداخل ملات دیوار چینی قرار می گیرد .

ـ پیش بینی باز شو: چنانچه دیوار آجری محل عبورکانال و یانور گیر و ورودی در آن در نظر گرفته شده است باید با پیش بینی لازم دیوار چینی به اجرا در آید و از تخریب دیوار پس ازچیدن جلوگیری به عمل آید , قطعات اضافی مانند چار چوب در و پنجره و نعل درگاه نیز درهنگام دیوار چینی باید به صورت همزمان به اجرا در آیند .

ـ شرایط محیطی : عملیات بنایی با آجر دردرجه حرارت کمتر از ۵ درجه سانتیگراد مجاز نیست و در شرایط آب و هوایی سرد , دیوارهای تازه چیده شده باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند .

ـ نگهداری : ملات موردمصرف در آجر چینی در شرایط متعارف باید برحسب نیاز , حداقل تا ۳ روز مرطوب نگه داشته شود واز خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید .

درهنگام دیوار چینی بایدمندرجات آئین نامه ها طرح ساختمان ها در برابر زلزله رعایت شود.

اتصال به سازه از نماسازی آجری

 

دانشکده ها : همانگونه که قبلا گفته شد مهم ترین بخش استفاده از آجر در ساختمان اجرای نماهای آجری می باشد . برای طراحی نماهای آجری به علت قابلیت های شگفت آور و همچنین تنوع رنگ و بافت آن الگوهای متنوع و بی شماری قابل طراحی و اجرا می باشند که هر یک جلوه خاصی به ساختمان خواهند داد . با استفاده از زمینه طراحی نماهای آجری ابتدا الگوی مادر تنظیم میشود و سپس شکل آجرچینی در طول دیوار به دست می آید . الگو بر اساس طول یک کله و یک راسته آجر به علاوه دو عرض بند کشی درطول ودر عرض بر اساس یک عرض آجر به علاوه یک عرض بند کشی تنظیم می گردد . برای مثال اگرطول و عرض آجر جمعا برابر ۳۲۵ وعرض هر بند کشی ۱۰ میلیمتر باشد , طول هر خانه الگو ۳۳۵ و عرض آن مساوی ارتفاع آجر به علاوه ی یک عرض بند کشی است که برابر ۶۵ می گردد .

لازم است درطراحی دیوار های آجری به نحوی پیش بینی لازم به عمل آید که نیاز به قطعات کوچک تر آجر یا آجر نیمه نباشد .

نکاتی که در اجرای نماسازی آجری باید پیش بینی عبارتند از : استفاده از آ‍جر مناسب نما وهمچنین رعایت بند کشی به صورت شاقولی و افقی و اجرای هم زمان دیوار سفتکاری و سطح نما به نحوی که آجر ها در یکدیگر قفل وبست شوند . چنانچه آجرهای نما پس از اجرای قسمت های باربر و یا دیوار به صورت دو جداره چیده شود باید برای تامین پیوستگی نما وقسمتهای باربر از اتصالات فلزی استفاده شود در این حالت برای انتقال بار نماسازی به اسکلت بنا باید تدابیر اتصال سازه ای مناسب اتخاذ شود .

این از نماسازی آجری در اتصال به سازه بود که بیان شد و در قسمت پایین در بند کشی.

میرسیم به بند کشی در اتصال به سازه که در قسمت زیر بیان شده است

 

بندکشی

نقش بند کشی , پذیرش انبساط وانقباض سطحی وموضعی و توزیع آن به طور یکنواخت در نمای ساختمان است علاوه بر آن بند کشی بایدمانع دخول آب و نفوذ رطوبت به قشر های داخلی دیوار ها و سایر قطعات ساختمان گردد از این رو ملات بند کشی باید ریز دانه و پرمایه بوده و از تراکم کافی برخوردار باشد تامانع ایجادخاصیت جاذبه مویی شود . بند کشی به عنوان کا رنهایی باید جذابیت نما و منظر را کامل و به اتمام برساند .

عمق بند کشی برای نماهای آجری برابر ۱۵ میلیمتر می باشد که باید قبلا محل اجرای آن با برس تمیز گردد و پیش از شروع کار مرطوب و آب پاشی شود .

حداقل عیار ملات ماسه سیمان بند کشی شامل ۴۰۰ کیلوگرم سیمان درهر متر مکعب می باشد قطر سنگدانه نباید از یک میلیمتر بیشتر باشد . شکل بند کشی باید نحوی باشد که به سرعت رطوبت را ازخود دور نماید . در مورد بند کشی نماهای آجر فشاری بهتر است از بندکشی توپر استفاده شود .

انواع محصولات رسی

ازخاک رس محصولات متعددی ازجمله موزاییک کف و نمای ساختمان که دارای تخلخل کمتر از ۵% می باشند وهمچنین سفال های پوش سقف های شیبدار سقف های راتشکیل
می دهند ,تهیه می کنند . از دیگر محصولات خاک رس می توان از مصالح زیر نام برد :
تنبوشه های سفالی برای زهکشی زمین , لوله های سفالی که برای هدایت آب استفاده می شوند ,آجرهای مخصوص فرش خیابان و پیاده رو ودیوارهای پیش ساخته بتنی که به کمک آجرعایق حرارتی مناسب تهیه شده و ضمنا استفاده از آن اقتصادی است .

ازدیگر محصولات رسی پوکه صنعتی است . این مصالح , سبک و بسیار متخلخل است ودارای ساختار سلولی با حفره های نزدیک به هم می باشند ومعمولا برای ساخت بتن سبک به عنوان سنگدانه به کار می رود .

آجر های نسوز

یک گروه از تولیدات رسی فرآورده های نسوز می باشند و خطوط تولید درصنایع سنگین وسبک بی نیاز ازبخش کوره و حرارت دهی نیستند اجرهای نسوز به عنوان بخش غیرقابل حذف کوره ها به عنوان آستر مقاوم , ساختار کوره را درمقابل حرارت زیاد حفظ میکند مواد اولیه وروند تولید آ‍جر نسوز بر حسب محل مصرف , حرارت کوره , محیط شیمیایی , فشار و سایش وتغییرات درجه دما متغیر است وبا حداقل موادگداز آور انتخاب میشوند . بنابراین خواص نسوزها عبارتند از :

ـ ضریب انبساط وانقباض : اندکی داشته باشند .

ـ مقاومت حرارتی : نسوزها بایدبتوانند حداقل ۱۵۸۰ درجه سانتیگراد را درمحیط شیمیایی ومکانیکی کوره تحمل کنندوشکل و ظاهر خود را از دست ندهند .

ـ مقاومت شیمیایی : ترکیبات موجود در کوره ونوع سوخت , محیط شیمیایی خاصی رادرحرارت بالا ایجادمی کند که نسوزها باید پایداری لازم را دربرابر آنها داشته باشد .

ـ مقاومت مکانیکی : حجم کوره , نوع بار گیری وسایش ناشی از خرد شدن و ذوب اجسام درداخل کوره باید توسط پوشش نسوز تحمل شود .

ـ ترد نباشد, ترک نداشته باشد وهمچنین ظاهر آن دقیقا برابر مشخصات مورد نظر باشد .

ـملاتی که برای چیدن جداره های نسوز انتخاب می شود بر اساس حرارت کوره با ضریب انقباض وانبساط مشابه آجر سوز وازمواد نسوز انتخاب می شود .

آجرهای ماسه ـ آهکی

آجر های ماسه ـ آهکی که از دیدگاه علمی بر اساس مواد تشکیل دهنده به آنها « آجر های سیلیکات کلسیمی » نیز می گویند درسال ۱۸۶۶ م . اختراع شده اند و مصالح به کار رفته برای ساخت آنها شامل آهک وماسه سیلیسی می باشد ودر شرایط فشار و بخار شکل می گیرند وبه صورت قابل توجهی درشکل مقاومت ,‌اندازه ورنگ و بافت یکسان می باشند .

در شرایط عادی , مقاومت ,‌سختی و دوام آجر های ماسه آهکی برای تقریبا کلیه مصارف مناسب می باشند , ولی آنها نباید در محیط های اسیدی ویا نمک های محلول قوی قرار گیرند مقاومت دربرابر آتش دراین نوع آجرها رامیتوان بامقاومت آجرهای رسی برابر دانست . ضریب هدایت صوت و حرارت از ضخامت دیوار نیز تقریبا با آجر های رسی با چگالی مساوی برابر است . آجر های ماسه آهکی نمکهای محلول همراه خود ندارند لذا عکس العملی که آجرهای رسی همین علت به شکل شوره وعدم چسبندگی ملات واندوه و حمله سولفات های درون سیمان پرتلند ازخودنشان می دهند ,‌د رآجر های ماسه آهکی بروز نمیکند .

برخلاف آجرهای رسی تازه که میل به انبساط دارند , آجرهای ماسه آهکی درهنگام خشک شدن منقبض میشوند و این نکته درهنگام طراحی به منظور جلوگیری از ترک خوردگی باید مد نظر قرارگیرد .

درمجموع آجر های ماسه آهکی مشخصات مشابهی با آنچه درمورد آجر های سفالی گفته شدپیدا می کنند . ولی محدودیت هایی را نیز به همراه دارند . به علت تاثیر بیشتر آب بر این نوع آجرها نسبت به نوع رسی استفاده از آنها درپی سازی وکرسی چینی توصیه نمی شود . به دلیل اینکه تداوم تماس باحرارت مستقیم و زیادموجب د ی هیدراته شدن هیدروسیلیکات کلسیم می شود , برای پوشش داخلی کوره ها مناسب نیستند , ولی ازنظر اجرایی این نوع آجرها بسیار برتر ازآجرهای سفالی می باشند .

آجر سیمانی

آجر سیمانی به کمک سیمان , شن و ماسه ساخته میشود و از نقطه نظر خواص ومشخصات فنی برابر بلوک های بتنی هستند . آجرهای سیمانی در اشکال و اندازه های مختلف ساخته می شوند و روند تولید آنها نیز مشابه بلوک بتنی است .

 

و در آخر این مقاله اتصال به سازه میرسیم به آجر درکارگاه که در قسمت زیر بیان شده است

آجر درکارگاه

عملیات آجرکاری شامل انتخاب نوع آجر , ملات مصرفی و روش اجرای کار باید بر اساس مشخصات فنی باشد و به کار بردن آجرهای غیر استاندارد به هیچ وجه مجاز نیست .

ممکن است شما دوست داشته باشید