Ultimate magazine theme for WordPress.

ترور دانشمندان نشانه پیشرفت ایران در حکمرانی علم و فناوری است

0

مجتبی زارعی در آیین گرامیداشت شهید دکتر فخری زاده در دانشگاه تربیت مدرس، گفت: نباید ابعاد تئوریک جنایت ترور شهید فخری زاده فراموش شود از این رو به سهم خود به «خوانش ترور دانشمند شهید فخری زاده در فلسفه سیاسی جدید ایران» پرداخته و در گام نخست می‌گویم اینکه شواهد و روایت‌های مختلفی از استادان برجسته و فیلسوفان کشور، شهید فخری زاده را پیگیر مباحثات فیزیک، فلسفه فیزیک و حکمت الهی، توجه نوین به ذرات برای تبادل اطلاعات از طریق امواج، مشارکت در ساخت رآکتور اراک، مشارکت در تولید سوخت هسته‌ای، پدافند هسته‌ای، گسترش علوم لیزر برای دفاع از میهن معرفی می‌کنند به این معنا است که شهدای دانشمند ترور، با اینکه خود رفتند و فقدان شان غمبار است، اما تاریخ ساز شدند به گونه‌ای که می‌توان با وجود آن‌ها و دامنه علمی، آموزشی، تحقیقاتی و فناوری آن ها، ایران را به قبل و بعد از آن‌ها تقسیم کرد.

او گفت: اگرچه ترور دانشمندان فیزیک، انرژی‌های فوق حساس و سپهبد وطن، تلخ کامی‌هایی برای ما به همراه داشته، اما خود، معیار و محکی مهم برای این است که نشان دهد ایران در چهل سال اخیر بخاطر تولید علم و دانشمندی موضوعیت یافته است، ایران در ادوار قاجار و بخصوص دوره پهلوی، فاقد دانشمندان علوم نوین و فنون حساس بود.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور افزود: فهرست ترور استادان از سوی بیگانگان مربوط به دوره اخیر است، زیرا اساساً ایران در گذشته موضوعیتی جز استثمار منابعش از سوی قدرت‌های بزرگ نداشت؛ با اینکه ترور دانشمندان عملی جنایت کارانه و مستوجب انتقام است، اما نشانگر دروغ بزرگ بن بست و فروپاشی در ایران است؛ اگر ایران در حال فروپاشی بود دشمنانش بی نیاز از تولید ویروس‌های استاکس نت و ساخت بدافزار‌ها برای خرابکاری‌های صنعت در ایران بودند، اما الان همه می‌دانند جبهه واحد آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی بخش اعظمی از انرژی خود را مصروف اضافه کردن مدارات موازی برای سرایت به داخل قطعات صنعتی و تجهیزات و اضافه کردن سامانه‌های فریب الکترونیک در محیط ملی هستند.


بیشتر بخوانید


او ادامه داد: می‌توان گفت وقتی دشمنان میهن با بکارگیری صد‌ها و هزاران امکان‌های انسانی و الکترونیکی و ماهواره‌ای در پی جنایت ترور و دانشمند کُشی و استاد کُشی هستند پس ایران، دیگر ایران گذشته نیست و به ایران پیشرفته نقل مکان کرده و دیگر، تبیین‌ها و دعوای ساختگی سنت و تجدد در ایران پیشرفته بی معنا و درگیری اصلی بین ارتجاع سفید و بزک شده غربی و جریان یافتگی علوم و فنون ایرانی اسلامی است با این گزاره‌ها می‌توانیم نتیجه بگیریم که ترور دانشمندان ایران نشانه پیشرفتگی فلسفه سیاسی و حکمرانی در ایران جدید در بخش‌های علم و فناوری است.

عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: جریان یافتگی علوم و فنون بومی در اختیار دانشمندان ترور شده به سطوح اجتماعی و مردمی بخصوص در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، بهداشت و سلامت از جمله تولید رادیو داروها، آب شیرین کن‌های هسته‌ای، رادیو ایزوتوپ‌های پزشکی در تشخیص و درمان، کیت‌های تشخیصی کرونا و دانش‌های مرتبط با پدافند هسته‌ای برای دفاع از ایرانیان به ما می‌گوید ترور این استادان نشانه‌ای از ظهور ایران جدید در لوای دستگاه فکری مولد و دانشمندپرور با نام “فقاهت حکیمانه” در برابر دستگاه شبه مدرن ارتجاع سفید هم است.

انتهای پیام/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.