طرح درس روزانه سفر و انرژی علوم ششم

0

طرح درس روزانه سفر و انرژی علوم ششم خب دوستان عزیز در این پست از سایت دانشکده ها یک طرح درس رایگان برای شما قرار داده ایم که امیدواریم از این طرح درس لذت کافی رو برده باشید اگر سوالی یا در خواست داشتید در دیدگاه نظرات خود را با ما در اشتراک بگذارید تا بتوانیم بهتر در طرح درس ها به شما کمک کنیم.

 باسمه تعالی

موضوع درس:سفر و انرژی

 روش تدریس:کاوش گری)باتکیه برگام های گانیه(    

   پایه : ششم ابتدایی       تعداد دانش آموزان:۲۴          تاریخ                                                     طراح:

« طرح درس روزانه»

 اهداف کلی:

 سفر انرژی

  

اهداف جزیی:

-۱فراگیران بتوانند بامفهوم انرژی آشنا شوند.

-۲فراگیران بتوانند با انرژی های مختلف اشنا شوند.

-۳فراگیران بتوانند با منابع مختلف انرژی آشنا شوند.

  

 اهداف رفتاری:

-۱فراگیران بتوانند فهرستی از انرژی های مختلف رادر زندگی روزمره بیان کنند)دانشی(

-۲فراگیران بتوانند تبدیل انرژی را در وسایل ساده بیان کنند.)دانشی(

-۳فراگیران نسبت به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند.)نگرشی(

-۴فراگیران نسبت به صرفه جویی در مصرفانرژی درمحیط اطراف خود احساس مسولیت

 

کنند.)نگرشی(

-۵فراگیران بتوانند چرخه تبدیل انرژی را رسم کنند.)مهارتی(

-۶فراگیران بتوانند دومینوی ساده بسازندودرکلاس نمایش دهند.)مهارتی(

  

 

روش تدریس:  

اکتشافی و با استفاده از بارش مغزی دانش آموزان   

ارزشیابی تشخیصی:

 

معلم:بچه ها تو کتاب علوم سوم درباره انرژی صحبت شده بود.

کی میتونه چند نمونه از انرژی رو نام ببره!؟ علی:گرما و نور   رضا:برق و صوت

 

وسایل کمک آموزشی:

 

انواع باطری.چراغ قوه.فرفره.ظرف آب.سنگ.موتور الکتریکی

 

ارایه درس:

 

 

گام اول:ایجاد انگیزه

معلم ۱۱دقیقه اول از ورود دانش آموزان به کلاس باهماهنگی مدیر مدرسه سیستم گرمایشی و روشنایی کلاس را خاموش کندوبعداز ورود دانش آموزان فرایند آموزشی را آغاز می نمایید.

معلم:سلام بچه ها دانش اموزان:سلللللامپسر گلم علی.محمد امین.سبحان.رضا…

معلم:تکالیف جلسه قبلتون رو برای ارایه آماده کنید.

علی:اقا اینجا چرا اینقد تاریکه!؟

معلم:ساعت قبل که هیچ مشکلی نبود.کسی میتونه جواب علی رو بده!؟ سبحان:اقا فک کنم سیستم گرمایشی کار نمیکنه!؟ رضا:فک کنم لامپ ها سوخته گام دوم:آگاه ساختن از هدف

معلم:میدونستید گرما ونور شکل هایی از انرژی هستند.اگر به درس امروز خوب گوش کنید میتونید بفهمید که این انرژی ها از کجا اومدن وچه کاربردی تو زندگی دارند.

حالا من از نماینده کلاس میخواهم به اقای مدیر اطلاع بدهند که سیستم گرمایشی و نور کلاس را راه اندازی کند.

گام سوم:یاد اوری پیش نیاز ها

 

گام چهارم:ارایه محرک

معلم وسایل مثل انواع باطری،چراغ قوه،فرفره،ظرف آب،سنگ موتور الکتریکی،رو به بچه ها نشان

 

میدهد و از گروه میخواهد با توجه به تکالیفی که به آن ها محول میشوداز وسایل استفاده کنند.

گام پنجم:تدارک راهنمایی یادگیری

گروه بندی:معلم دانش آموزان را به ۵گروه۴نفری تقسیم میکند.

به هرگروه یک تکلیف ارایه میکند و به ان ها میگویند بعد از۵دقیقه نظرات وسوالات احتمالی را جمع اوری کنند و سرگروه آن را براکلاس درس میدهد.

معلشم:حالتون خوبه؟  دانش آموزان:بله معلم:الحمدالله خداروشکر

معلم:حضور و غیاب کنیم ببینیم کی سر کلاس هست!؟

  گروه یک:

الان چه کارهایی می توانیم انجام بدهیم که گرم شویم?

گروه دو:فکرکنیدکه چگونه می توانیداین فرفره رابچرخانید?

گروه سوم:

ازانرژی باطری برای که کارهایی می توانیم استفاده کنیم?

گروه چهارم:

بدن ماانرژی موردنیازخودراچگونه تامین کند?

گروه پنج:

چطوری بااین سنگ می شودآب بیشتری به بیرون پاشیده شود?

 

نماینده گروه یک:

مامی توانیم به چندطریق خودمون راگرم کنیم.۱-ازبخاری استفاده می کنیم ۲-دستهایمان رابه هم میمالیم۳-لباس گرم می پوشیم۴-ورزش کنیم تاگرم بشویم.

نماینده گروه دوم:

راه هایی که مابرای به حرکت درآوردن فرفره پیشنهادکرده است: ۱- فرفره رافوت کرد۲- پره های فرفره رازیرآب بگیریم۳-ازموتورالکتریکی) موضوع جلسه ی قبل(استفاده کنیم.

نماینده گروه سوم:

فهمیدیم که ۱- باطری می تواندچراغ قوه راروشن کند۲- باعث حرکت ماشین های اسباب بازی می شود۳- باطری باعث حرکت عقربه های ساعت می شود.ماشین های واقعی باطری دارند.

نماینده گروه چهارم:

مافهمیدیم که بدن ماازطریق غذاخوردن انرژی خودرابدست می آوردولی سوال برای ماپیش آمده به چه غذاهایی میگن پرکالری? اصلاکالری چیست?

نماینده گروه پنجم:مافهمیدیم که۱- هرقدرسنگ روازفاصله بیشتری رهاکنیم آب بیشتری به بیرون ظرف پاشیده می شود۲- یه راه دیگه هم اینه که سنگ بزرگتری رارهامی کنیم.راستی آقاچه اتفاقی می افتد?

معلم بچه های من،حالابه کمک هم به سوالات گروه های مختلف جواب می دهیم.

 

 

 

 

جمع بندی درس:

 

معلم: بچه ها همه ی جواب های شمادرسته.

انرژی که در اطراف ما هست توانایی تبدیل شدن به انرژی دیگری را دارد.

-شما برای هرفعالیتی که انجام میدهید،انرژی صرف می کنید.

-واحد انرژی روی مواد برحسب کیلو کالری به طور تقریبی معادلد۴۱۱۱ژول است

 

 

ارزشیابی پایانی:

در گروه خود انرژی را برای هریک از مواد زیر بیان کنید ورزشکاری که تیرو کمان را می کشد و سپس ان را رها میکند.

کوهنوردی که از بالای کوه بالا میرود وسپس با چتر نجات پایین می اید.

آبی که پشت سد جمع میشود وسپس توربین برق ابی را می چرخاند.

ارایه تکلیف:  

مجموعه ای از وسایل و پدیده های که میتوانند تبدیل انرژی را انجام دهند لیست کنید.وتصویری آن هارا بکشید وبرای جلسه بعد به کلاس بیاورید.

یک دومینوی ساده طراحی کرده ودر کلاس درست کنید.

 

 

مطالب پیشنهادی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.