هدایت حرارتی چیست

  هدایت حرارتی  چیست پیاده روی ، روی کاشی حمام در زمستان آزار دهنده است زیرا احساس سردی بیشتری نسبت به فرش می کند. این…

ماکسول – بولتزمن چیست

ماکسول - بولتزمن چیست مولکول های هوا اطراف ما همه با یک سرعت حرکت نمی کنند ، حتی اگر هوا همه در یک دما واحد…

قانون گاز ایده آل چیست

گاز ایده آل چیست گازها پیچیده هستند. آنها پر از میلیاردها و میلیارد دلار از مولکول های انرژی زا انرژی هستند که می…

دریای عمیق تاریخ و فناوری

دریای عمیق اقیانوسها ۷۰ درصد از سطح زمین را پوشش می دهند ، اما هنوز هم امروز عمق آنها تا حد زیادی ناشناخته مانده است.…