فروش انواع فایلهای دانشجویی
رله
medar-rele
مدار رله بوچولز برای حفاظت از ترانسفورماتور استفاده می شود ، زیرا می دانیم در حین کار ترانسفورماتور قدرت نقص و خطرات زیادی وجود دارد که باید برطرف شود و اقدامات لازم انجام شود.
kar-releha
رله ها در این مقاله ، اصول اولیه رله مانند رله انرژی و رله انرژی زا به تفصیل توضیح داده شده است. همچنین طراحی ، ساخت ، کار ، برنامه های کاربردی و همچنین انتخاب رله با جزئیات توضیح داده شده است.
توسط
تومان