سایت سنجش پایه اول

سایت سنجش پایه اول

سایت سنجش پایه اول احتراما به اطلاع میرساند ثبت نام دانش آموزان برای سال 98-99 در پایه ورودی اول ابتدایی در مدارس عادی به این روش خواهد ب

ادامه مطلب

فرم سنجش ، برای ثبت نام دانش آموزان بدو ورود ابتدایی

فرم سنجش ، برای ثبت نام دانش آموزان بدو ورود ابتدایی

راهنما فرم سنجش ثبت اطلاعات و نوبت گیری ویژه نوآموزان / دانش آموزاندر سامانه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلیویژه مدیران مدارس ابتدایی عادی و استثنایی

ادامه مطلب