پاورپوینت آسمان آبی طبیعت پاک هم بازی فارسی سوم دبستان

پاورپوینت آسمان آبی طبیعت پاک هم بازی فارسی سوم دبستان

تعریف پاورپوینت آسمان آبی طبیعت پاک سوم ابتدایی هفته ی گذشته دانش آموزان کلاس سوم همرا آموزگار خود،برای گردش علمی به دامنه کوهی رفتند،دانشآموزان را به چند گروه،تقسیم کرد.

ادامه مطلب