بایگانی دسته بندی ها زنبورهای عسل و آفات بیماریها

زنبورهای عسل – کنه زنبور عسل – آفات و بیماری ها

زنبورهای عسل آفات و بیماری های زنبور عسل

زنبورهای عسل نه تنها در تولید عسل و موم زنبور عسل بلکه در تعداد زیادی از محصولات غذایی گرده افشانی می کنند .

زنبورداری یک صنعت اصلی منحصر به فرد است و بسته به فلور بومی حدود 80٪ از تولید آن بستگی دارد.