مرور رده

دانلود فایل تدریس آنلاین ریاضی ششم

پاورپوینت تدریس مجازی ریاضی ششم فصل هفتم تقریب ; با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی ششم برای تدریس آنلاین که مناسب معلمین میباشد برا آنها تهیه کرده ایم.
ادامه مطلب ...
پاورپوینت تدریس مجازی ریاضی ششم فصل ششم تناسب و درصد ; با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی ششم برای تدریس آنلاین که مناسب معلمین میباشد برا آنها تهیه کرده ایم.
ادامه مطلب ...
پاورپوینت تدریس مجازی ریاضی ششم فصل پنجم اندازه گیری ; با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی ششم برای تدریس آنلاین که مناسب معلمین میباشد برا آنها تهیه کرده ایم.
ادامه مطلب ...
پاورپوینت تدریس مجازی ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات ; با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی ششم برای تدریس آنلاین که مناسب معلمین میباشد برا آنها تهیه کرده ایم.
ادامه مطلب ...
پاورپوینت تدریس مجازی ریاضی ششم فصل سوم اعداد اعشاری ; با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی ششم برای تدریس آنلاین که مناسب معلمین میباشد برا آنها تهیه کرده ایم.
ادامه مطلب ...
پاورپوینت تدریس مجازی ریاضی ششم فصل دوم کسر ; با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی ششم برای تدریس آنلاین که مناسب معلمین میباشد برا آنها تهیه کرده ایم.
ادامه مطلب ...
پاورپوینت تدریس مجازی ریاضی ششم فصل اول عدد و الگو های عددی ; با سلام خدمت کاربران محترم دانشکده ها . و اما ما و شما و یک فصل دیگری از کتاب ریاضی ششم برای تدریس آنلاین که مناسب معلمین میباشد برا آنها تهیه کرده ایم.
ادامه مطلب ...