آموزش ریاضی پنجم | فصل اول تا فصل هفتم

20,000 تومان

آموزش ریاضی پنجم

شامل

 • آموزش ریاضی پنجم فصل اول
 •  آموزش ریاضی پنجم فصل دوم
 • آموزش ریاضی پنجم فصل سوم
 • آموزش ریاضی پنجم فصل چهارم
 • آموزش ریاضی پنجم فصل پنجم
 • آموزش ریاضی پنجم فصل ششم
 • آموزش ریاضی پنجم فصل هفتم

توضیحات

آموزش ریاضی پنجم

نمونه فایل آموزشی پاورپوینت فصل اول ،فصل دوم ،فصل سوم ،فصل چهارم ،فصل پنجم ،فصل ششم ،و فصل هفتم  که ما امروز در سایت دانشکده ها تهیه و جمع آورسی کرده ایم که با دریافت این پاورپوینت ها که با بکار گیری تصاویر و توضیح از تدریس دادن لذت خواهید برد

ما بطور نمونه قسمتی از متن این پاورپوینت آموزش ریاضی پنجم از فصل یک تا هفت را در قسمت زیر قرار خواهیم داد.

آموزش ریاضی پنجم

ریاضی پنجم فصل اول ، درس الگو ها ،جمع و تفریق عددهای مرکب با فرمت پاورپوینت

ریاضی پنجم فصل اول

نمونه فایل آموزشی پاورپوینت ریاضی پنجم فصل ۱ مجموع درس های درس الگو ها ، جمع و تفریق عددهای مرکب ، معرفی میلیارد ، و یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

بصورت کامل

آموزش ریاضی پنجم فصل اول

این پاورپوینت آموزشی پنجم  فصل اول شامل چه درس هایی است؟

 • الگو ها
 • جمع و تفریق عددهای مرکب
 • معرفی میلیارد
 • یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی

ما در این پست بخاطر حجم بالایه تصاویر ، تصاویر را قرار نمیدهیم

ریاضی درس الگوها در ۹ اسلاید پاورپوینت ما

با مربّع هایی به ضلع ١ سانتی متر یک الگوی هندسی به صورت زیر ساخته شده است.

الف- ابتدا جدول را کامل کنید.

ب – با توجّه به رابطه ای که در این الگو و جدول مشاهده می کنید، محیط شکل دهم را به دست آورید.

پ – محیط یکی از شکل ها ٣۶ سانتی متر است. این شکل چندمین شکل است؟ روش خود را توضیح دهید.

ریاضی درس جمع و تفریق عددهای مرکب در ۸ اسلاید پاورپوینت 

مثال

ساعت کلاس زمان ۸:۲۰ را نشان می داد . آموزگار گفت : «۲ ساعت و ۵۰ دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت . » . دانش آموزان تلاش می کردند زمان اردو رفتن را به دست آورند . راه حل ۴ نفر از آنها را می بینید . راه حل هر کدام را توضیح دهید . آیا راه حل دیگری دارید ؟

ریاضی درس معرفی میلیارد در ۹ اسلاید پاورپوینت

با دقّت در شکل ها، جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.

آموزش ریاضی پنجم
ریاضی پنجم فصل اول

ریاضی پنجم درس یادآوری عدد نویسی و محاسبات عددی در ۵ اسلاید پاورپوینت

با توجّه به محورها در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

آموزش ریاضی پنجم
ریاضی پنجم فصل اول

 

دو عدد داده شده را مقایسه کنید و راه حلّ خود را توضیح دهید.

می خواهیم ۸۰۰ مهره را به ۲۰ دسته ی مساوی تقسیم کنیم. برای این کار، می توانیم ابتدا مهره ها را به ۱۰ دسته تقسیم کنیم؛ یعنی در هر دسته چند تا مهره ؟

سپس تعداد مهره های هر دسته را نصف می کنیم :

حالا تقسیم های زیر را انجام دهید.


ریاضی پنجم فصل دوم

نمونه فایل آموزش پاورپوینت ریاضی پنجم فصل دوم مجموع درس های تقسیم کسرها ،ضرب کسر ،ضرب اعداد مخلوط ، جمع و تفریق عددهای مخلوط ، کسرهای بزرگتر از واحد بصورت کامل

این پاورپوینت آموزشی ریاضی پنجم فصل دوم شامل چه درس هایی است؟

 • درس تقسیم کسرها
 • ضرب کسر
 • ضرب اعداد مخلوط
 • جمع و تفریق عددهای مخلوط
 • کسرهای بزرگتر از واحد

ریاضی درس تقسیم کسره در ۶ اسلاید پاورپوینت

مثال

می خواهیم ۵ کلوچه را به طور مساوی بین سه نفر تقسیم کنیم. به هرکدام چه مقدار کلوچه می رسد؟

راه حلّ زیر را توضیح دهید و اگر لازم است آن را کامل کنید.

ابتدا هر کلوچه را به سه قسمت تقسیم می کنیم:

۵ تا         می شود :

سهم هر نفر از یک کلوچه __ کلوچه می شود و چون ۵ کلوچه داریم، پس به هر نفر ۵ تا __ کلوچه می رسد

یعنی :                                                       پس به هر نفر کلوچه می رسد .

آموزش ریاضی پنجم
ریاضی پنجم فصل دوم

ریاضی درس ضرب و کسر جلسه  هفتم در ۹ اسلاید پاورپوینت

جواد تعدادی سیب داشت و هر کدام از سیب ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد تا با دوستانش بخورد اگر سیب های تقسیم شده به هشت نفر برسد جواد در ابتدا چند سیب داشته است؟

ابتدا خودتان در مورد این مسئله فکر کنید. سپس ، هر یک از راه های زیر را بخوانید و توضیح دهید. اگر لازم است آنها را کامل کنید.

روش اول: کمک شکل می توان فهمید که تعداد سیب ها ……..‌‌‌….. بوده است.

آموزش ریاضی پنجم
ریاضی پنجم فصل دوم

 

ریاضی درس ضرب اعداد مخلوص در ۸ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مثال

در حیاط خانه ی سحر، باغچه ای مستطیل شکل به عرض     و طول       متر وجود دارد. سحر و برادرش مساحت این باغچه را حساب کرده اند.

راه حلّ هرکدام را توضیح دهید و هر جا لازم است راه حل ها را کامل کنید.

درس جمع و تفریق عددهای مخلوط جلسه  ششم در ۹ اسلاید پاورپوینت آموزشی

بهنام روز پنجشنبه ۱-۳ کیلومتر و روز جمعه ۱-۲ کیلومتر پیاده روی کرده است.

سعید روز پنجشنبه ۲-۳ کیلومتر و روز جمعه ۳-۴ کیلومتر پیاده روی کرده است.

هر کدام از آنها در این دو روز روی هم چند کیلومتر پیاده روی کردند؟

به کمک رسم شکل یک راه برای محاسبه ی مقدار پیاده روی بهنام داده شده است آن را توضیح دهید و کامل کنید.

آموزش ریاضی پنجم
ریاضی پنجم فصل دوم

ریاضی درس کسرهای بزرگتر از واحد با ۱۰ اسلاید پاورپوینت آموزشی

آموزش ریاضی پنجم

آموزش ریاضی پنجم


ریاضی پنجم فصل سوم

نمونه فایل آموزشی پاورپوینت ریاضی پنجم فصل سوم در فرمت پاورپوینت متشکل از درس های نسبت ، تناسب ، درصد ، و جلسه یازدهم نسبت های مساوی بصورت کامل

این پاورپوینت آموزش ریاضی پنجم فصل سوم شامل موارد زیر می باشد

 • نسبت
 • تناسب
 • درصد
 • جلسه یازدهم، نسبت های مساوی

ریاضی پنجم ابتدایی نسبت

مقایسه دومقدار

علی و محمود دو کارگر کارخانه هستند که در یک کارخانه مشغول کار هستند علی ۳ روز و محمد ۵ روز در کارخانه کار کرده ان .

نسبت کار علی به محمد

نسبت کار محمد به محمد

مقدار اولی به مقدار دومی

آموزش ریاضی پنجم

 

 


ریاضی پنجم فصل چهارم

نمونه فایل آموزشی پاورپوینت ریاضی پنجم فصل چهارم مجموع درس های درس تقارن ، تقارن مرکزی ، زاویه و نیمساز ،چند ضلعی ها چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن بصورت کامل

این پاورپوینت آموزشی ریاضی پنجم فصل چهارم تمام فصول ۴ شامل چه درس هایی است؟

 • درس تقارن
 • تقارن مرکزی
 • زاویه و نیمساز
 • چند ضلعی ها چند ضلعی ها و مجموع زاویه های

ریاضی درس تقارن فصل چهارم در ۹ اسلاید پاورپوینت آموزشی

تقارن

خطّ تقارن خطّی است که شکل را به دو قرینه تقسیم می کند.

اگر شکل را در قسمت خطّ تقارن تا بزنیم  ، دو قسمت کاملا بر روی هم منطبق می شوند.

خط چین در تمامِ شکل های زیر خطّ تقارن است.

آموزش ریاضی پنجم
ریاضی پنجم فصل چهارم

ریاضی درس تقارن مرکزی فصل چهارم در ۵ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :تقارن مرکزی

مشخص کنید کدام پس از تصویر زیر ، یک شکل و قرینه آن نسبت به نقطه مشخص شده را نشان می دهد. برای این کار از کاغذ شفاف استفاده کنید.

آموزش ریاضی پنجم
ریاضی پنجم فصل چهارم

ریاضی درس زاویه و نیمساز فصل چهار در ۶ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :زاویه و نیمساز

در شکلهای زیر ، نیم خط 《《ب س》》 نیمساز زاویه ی 《《ب》》 است.اندازه زاویه های مشخص شده را پیدا کنید.

آموزش ریاضی پنجم

ریاضی درس چند ضلعی ها و مجموع زاویه های  فصل ۴ آن در ۶ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن

با توجه به اندازه های داده شده ، اندازه پاره خط ها و زاویه های خواسته شده را پیدا کنید.

آموزش ریاضی پنجم

 


ریاضی پنجم فصل پنجم

فایل آموزشی پاورپوینت ریاضی پنجم فصل پنجم  مجموع درس های تفریق عددهای اعشاری ، جمع و تفریق اعداد اعشاری ، ضرب عددهای اعشاری ، عددهای اعشاری بصورت کامل

این پاورپوینت آموزش ریاضی پنجم تمام فصول ۵ شامل چه درس هایی است؟

 • تفریق عددهای اعشاری
 • جمع و تفریق اعداد اعشاری
 • ضرب عددهای اعشاری
 • عددهای اعشاری

ریاضی دبستان عددهای اعشاری در ۵ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :عددهای اعشاری

جلوی هر گسترده ، عدد مربوط به آن را بنویسید و یا گسترده عددهای زیر را بنویسید.

ریاضی پنجم فصل پنجم
ریاضی پنجم فصل پنجم

ریاضی درس جمع و تفریق اعدادِ اعشاری در ۴ اسلاید آموزشی پاورپوینت

برای جمع و تفریق دو عددِ اعشاری می بایست دو عدد را با شرایطِ پایین در زیر هم نوشت.

۴/۷۳۱ + ۵/۴۰۲

حالا رقم ها را از راست به چپ باهم جمع می کنیم.

مُمیّز زیرِ مُمیّز نوشته شود.

فراموش نکن که هر مرتبه را باید زیرِ هم مرتبه ی خودش بنویسی.

عدد صحیح زیرِ عدد صحیح نوشته شود.

دهُم زیرِ دهُم نوشته شود.

صدُم زیرِ صدُم نوشته شود.

هزارُم زیرِ هزارُم نوشته شود.

ریاضی درس تفریق عددهای اعشاری در ۴ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :تفریق عددهای اعشاری

با پر کردن جای خالی مراحل تفریق را کامل کنید.                                  ۵/۷۲۶_۰/۳۰۴

ریاضی درس ضرب عددهای اعشاری در ۶ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :ضرب عددهای اعشاری

اگر آقای ناصری هر روز به جای استفاده از خودرو شخصی اش با مترو به محل کار خود رفت و آمد می کند ۲۵ /۰ لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌کند. او پنجشنبه ها و جمعه ها سر کار نمی رود.

در ۵ روز کاری چند لیتر بنزین مصرف میکند؟

مانند نمونه ۲۵/۰ ها را با رنگهای مختلف روی شکل رنگ کنید و جاهای خالی را پر کنید.پنج تا ۲۵ /۰ لیتر چند لیتر است؟


ریاضی پنجم فصل ششم

نمونه فایل آموزشی پاورپوینت ریاضی پنجم فصل ششم مجموع درس های محیط دایره ،حجم ،گنجایش ،مساحت لوزی و ذوزنقه

بصورت کامل

این پاورپوینت آموزشی ریاضی پنجم تمام فصول ۶ شامل چه درس هایی است؟

 • محیط دایره
 • حجم
 • گنجایش
 • مساحت لوزی و ذوزنقه

ریاضی دبستان درس محیط و دایره در ۳ اسلاید آموزشی

ابتدا جاهای خالی را پر کنید و بعد، محیط هر شکل را حساب کنید.

ریاضی فصل ششم

نصف محیط دایره بزرگ = محیط شکل         قطر دایره + نصف محیط دایره =محیط شکل

ریاضی درس حجم در ۶ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :حجم

خانم ادیب شکل روبرو رورا روی تخته رسم کرد.

سپس از دانش آموزان خواست که حجم آن را پیدا کنند.راه حل هر دانش آموز را بخوانید و در گامل کردن جواب به او کمک کنید.

ریاضی پنجم فصل ششم

درس گنجایش در ۵ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :گنجایش

سعید می خواست آب آکواریومش را عوض کند.او برای پر کردن آکواریوم یک ظرف مکعب مستطیل به شکل زیر انتخاب کرد.

الف گنجایش ظرف چند لیتر است ؟

ب اگر گنجایش آکواریوم ۴۰ لیتر باشد ، سعید چند بار باید ظرف را پر کند؟

ریاضی پنجم فصل ۶ درس مساحت لوزی و ذوزنقه در ۴ اسلاید پاورپوینت آموزشی

مبحث :مساحت لوزی و ذوزنقه

مساحت هر یک از شکل های زیر را پیدا کنید.


ریاضی پنجم فصل هفتم

نمونه فایل آموزشی پاورپوینت ریاضی پنجم فصل هفتم مجموع درس های جمع آوری و نمایش داده ها ،احتمال ،میانگین

بصورت کامل

این پاورپوینت آموزشی ریاضی پنجم تمام فصول ۷ شامل چه درس هایی است؟

 • جمع آوری و نمایش داده ها
 • احتمال
 • میانگین

پاورپوینت آموزشی ریاضی فصل هفت درس جمع آوری و نمایش داده ها در ۸ اسلاید

ریاضی پنجم فصل هفت جمع آوری و نمایش داده ها

بویا از دوستانش پرسید که در طول یک روز تعطیل چند ساعت باز میکنند. بعد جوابهای آنها را در جدول روبرو نوشت.

به این اطلاعات ، داده و به این جدول ، جدول داده ها گفته می شود.

الف چه کسی بیشتر از بقیه بازی می کند؟………..

ب چه کسی کمتر ؟…………..

پ در میان داده ها ،کدام داده از بقیه بیشتر از بقیه تکرار شده است ؟

ث مانی و مبین نمودار های ستونی مربوط به داده های جدول را رسم کرده اند.

ریاضی پنجم فصل هفتم

پاورپوینت آموزشی درس احتمال پنجم دبستان در ۶ اسلاید زیبا

ریاضی پنجم فصل هفتم احتمال

همه ی ما وقتی می خواهیم احتمال رخ دادن چیزی را بیان کنیم ، از کلمه ها یا عبارت های خاصی استفاده می کنیم : مثلا (شاید)(احتمال دارد)(ممکن است)

اینکه بتوانیم پنجاه متر بپریم ، به طور حتم اتفاق نمی افتد.

احتمال اینکه پدرم فردا صبح به مدرسه بیاید ، کم است.

احتمال برد و باخت در مسابقه ی بعدی ، برابر است

من خیلی تلاش کرده ام :احتمالش زیاد است که بتوانیم مسله ی بعدی را حل کنم.

یک مربع به طور حتم چهار ضلع دارد.

پاورپوینت درس میانگین فصل هفتم در ۸ اسلاید آموزشی زیبا

مبحث :میانگین

علی ۴۶۰ سانتی متر راه را با ۱۰ قدم طی کرده است .میانگین طول قدم های او چند سانتی متر است؟

مطالب پیشنهادی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش ریاضی پنجم | فصل اول تا فصل هفتم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *