پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

3,500 تومان

تقسیم بندی به گروهای 4 نفره برنامه قبل از عید: مطالعه قبل از کلاس در تمام گروهها تعیین کنفرانس گروهی (4 فصل) پرسش و پاسخ در قالب گروه امتحان قبل عید (2 نمره)

از فصل اول ،سوم ، چهارم هر گروه

توضیحات

پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

با نام و یاد خدای مهربان این درس 3 واحدی در 16 جلسه در 3 ساعتع با موضوع پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد که در282 اسلاید زیبا و جذاب تهیه و آماده شده است.

درس 3 واحدی (16 جلسه 3 ساعته)

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد تالیف لیلا ساداتی

چاپ و تکثیر کتاب تا فردا

حضور بموقع در کلاس

پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

تقسیم بندی به گروهای 4 نفره برنامه قبل از عید: مطالعه قبل از کلاس در تمام گروهها تعیین کنفرانس گروهی (4 فصل) پرسش و پاسخ در قالب گروه امتحان قبل عید (2 نمره)

از فصل اول ،سوم ، چهارم هر گروه باید 10 سوال برای هر جلسه بعد از تدریس آن  جلسه در هفته بعد بیاورد برنامه نمره فعالیت کلاسی 3 نمره می باشد پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

طراحی سوال برای تمام فصل های کتاب باید انجام پذیرد سوالها باید بصورت گروهی و از سطح آسان به سخت طراحی شودحتما باید سوالات تایپ شوند همراه با پاسخ تشریحی . و فایل سوالات به بنده داده می شود.

در صورت عدم انجام تکلیف کلاسی فقط برای یکبار هم نمره به کل گروه داده نمی شود در صورت تکراری بودن سوالی در گروهی از نمره کل هر دو گروه کم می شود

آناتومی سیستم گوارش

تقسیم بندی حفره شکم 

خط در امتداد زائده گزیفوئید به طور عرضی رسم می شود حفره شکمی را از بخش سینه ای جدا می کند

حفره شکمی شامل ناحیه شکمی و لگنی

ناحیه شکمی از نظر طولی از دیافراگم شروع شده و به لگن ختم می شود

و توسط حصار استخوانی محصور شده است (دنده ها، کمربند لگنی، ستون مهره ها)

الف) تقسیم بندی به 4 ناحیه است :دو خط فرضی ( که همدیگر را در ناف قطع کنند) یک خط از زائده گزیفوئید تا سمفیز پوبیس و خط عرضی ستیغ ایلیاک کرست را بهم وصل می کند

شکم شامل 4 ناحیه می شود:

ربع فوقانی راست (RUQ)

ربع تحتانی راست(RLQ)

ربع فوقانی چپ (LUQ)

ربع تحتانی چپ (LLQ)

ب) تقسیم بندی به نه ناحیه:

دو خط عمودی در امتداد میدکلاویکولار و دو خط عرضی

خط عرضی فوقانی که به خط subcostal  معروفه لبه تحتانی دو دنده دهم متصل میکند

خط عرضی تحتانی که به خط interspinous معروفه دو زائده ایلیاک قدامی – فوقانی را بهم متصل می کند

آناتومی عضلات شکمی

جدار شکم از جند لایه و خون رسانی و عصب دهی آن بصورت سگمنتال

منشار جدار شکم از لایه مزودرم

لایه های قدامی و خلفی در خط وسط یعنی خط سفید ( linea alba) بهم می رسند

دیواره قدامی شکم شامل 4 عضله است

عضله مایل خارجی : از سطح خارجی تحتانی دنده هشتم منشامی گیرد و به یک سوم قدامی ستیغ ایلیاک ، سمفیز پوبیس، و خط سفید متصل می شود

عضله مایل داخلی:بلافاصله در عمق عضله مایل خارجی قرار دارد و از سطح جانبی رباط اینگوینال، ستیغ ایلیاک، فاشیای توراکولومبار منشا گرفته و به خط سفید، ستیغ پوبیس، لبه تحتانی چهار دنده تحتانی متصل می شود.

عضله عرضی شکم:

عمقی ترین عضله جانبی شکم است

به طور عرضی از 6 دنده تحتانی، فاشیای توراکولومبار منشاء گرفته و به خط سفید ، ستیغ پوبیس و لبه تحتانی چهار دنده تحتانی متصل می شود

عضله رکتوس یا مستقیم شکمی:

از ستیغ پوبیس مبدا می گیرد و به غضروف دنده ای 5، 6، 7 متصل می شود

خونرسانی عضلات جدار قدامی به عهده شریان اپی گاستر فوقانی و تحتانی است

شریان اپی گاستر فوقانی از شریان توراسیک داخلی منشاء می گیرد

شریان اپی گاستر تحتانی از شریان ایلیاک خارجی جدا می شود

درناژ لنفاوی جدار شکم نیز عمدتا به غدد اینگوینال سطحی و آگزیلاری تخلیه می گردد

عضلات مایل داخلی ، مایل خارجی ، عرضی و رکتوس از شش عصب بین دنده ای تحتانی عصب گیری می کند

عصب گیری پوست روی آنها از سگمان های T4 تا L1 است

حس پوست اطراف ناف توسط سگمان T10 تامین می شود

عصب زیر دنده ای T12 عضله هرمی را عصب دهی می کند

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

آناتومی دستگاه گوارش کانال عبور مواد غذایی که از دهان شروع شده و به مقعد ختم می شود لوله گوارش نام دارد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد این کانال شامل دهان، فارنکس ،ازفاژ، معده، روده کوچک و روده بزرگ می باشد

در طول مسیر،ترشحات و آنزیم های پانکراس و صفرا به محتویات لوله گوارش اضافه می شود.

مری

مری یک لوله عضلانی- مخاطی به طول 30-25 سانتیمتر است که به سه بخش گردنی،سینه ای،شکمی تقسیم می شود

محل تلاقی حلق با مری در لبه تحتانی ششمین مهره گردنی که از قدام به غضروف کریکوئید و از طرفین مجاور با زائده عرضی ششمین مهره گردنی

مری در قسمت انتهایی از طریق هیاتوس مری ( در محاذات مهره T10) از دیافراگم گذشته و پس از طی 1.5 سانتیمتر طول در محاذات مهره T11 به معده وصل می شود

انتهای فوقانی و تحتانی آن بترتیب محکم به غضروف کریکوئید و دیافراگم چسبیده اند

عضلات مری به دو لایه: خارجی طولی و داخلی حلقوی تقسیم می شوند

ابتدای مری حاوی رشته های عضلانی مخطط و از آن به بعد بتدریج رشته های عضلانی صاف افزایش می یابد

اکثر اختلالات حرکتی مری، صرفا عضلات صاف دو سوم تحتانی مری را درگیر می سازند

در مری چهار  تنگی وجود دارد:

تنگی اول یا اسفنگتر زینکر: در فاصله 15 سانتی از دندان های پیش قرار دارد

تنگی دوم: جایی که مری از مجاورت خلفی قوس آئورت عبور می کند و تا دندان های پیش حدود 22 سانت فاصله دارد

تنگی سوم: محلی که بوسیله برونکوس چپ تقاطع می یابد

تنگی چهارم: جایی که مری از دیافراگم می گذرد و از دندان های پیش حدود 40 سانت فاصله دارد

خونرسانی مری

مری گردنی توسط شریان تیروئیدی تحتانی

مری سینه ای توسط شرایین برونشیال

مری شکمی توسط شاخه صعودی شریان گاستریک چپ و شریانهای فرنیک تحتانی مشروب می گردد

عصب گیری پاراسمپاتیک حلق و مری عمدتا از طریق عصب واگ

معده (Stomach)

یک عضو توخالی و ماهیچه ای که در نیمه فوقانی شکم بین مری و دودنوم

با تولید اسید هیدروکلریک سهم عمده ای در فرآیند هضم دارد

معده از نظر آناتومیکی از سه بخش فوندوس، تنه و بخش پیلوریک تشکیل شده است

در محل تلاقی معده و مری اسفنگتر کاردیا قرار دارد

معده در نزدیکی کاردیا نسبتا ثابت اما بخش بزرگ میانی آن کاملا متحرک

فوندوس معده از بالا توسط دیافراگم و از خارج به وسیله طحال احاطه شده

دارای دو انحنای بزرگ و کوچک است و از پایین توسط اومنتوم بزرگ به کولون عرضی و انحنای کوچک نیز از طریق امنتوم کوچک به کبد متصل می شود

بخش عمده خونرسانی معده از تنه شریان سلیاک است

شریان گاستریک چپ که بزرگترین شریان معده است تکنولوژی جراحی گوارش و غدد مستقیما از تنه سلیاک جدا شده و در طول انحنای کوچک معده به دو شاخه صعودی و نزولی تقسیم می شود

عصب دهی پاراسمپاتیک معده بر عهده عصب واگ است

شاخه های عصب واگ در بالای هیاتوس مری تبدیل به تنه قدامی و تنه خلفی عصب واگ می شوند

عصب دهی سمپاتیک معده از سگمان T6-10 نخاع است که از اعصاب احشایی وارد گانگلیون سلیاک و از آن جا به موازات عروق خونی وارد معده می شوند.

سیستم شبکه های عصبی داخلی معده شامل شبکه های مزانتریک (اورباخ) و زیر مخاطی (مایسنر) می باشد

روده کوچک

از اسفنگتر پیلور تا دریچه ایلئو سکال (دریچه بین روده کوچک و بزرگ)

محل اصلی هضم و جذب غذا می باشد

یکی از بزرگترین مخازن سلولهای دارای فعالیت ایمنی در بدن نیز هست

در برش عرضی روده از خارج به داخل 5 لایه وجود دارد:

.1لایه سروزی

.2لایه عضلانی طولی

.3لایه عضلانی حلقوی

.4لایه زیر مخاطی

.5لایه مخاطی

,درس تکنولوزی جراحی گوارش و غدد (اتاق عمل) ,تکنولوژی جراحی گوارش و غدد ,تکنولوژی جراحی گوارش و غدد ,تکنولوژی جراحی گوارش و غدد 1,کتاب تکنولوژی جراحی گوارش و غدد طبق سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل,خرید کتاب تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل ,کتاب تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد ,تکنولوژی جراحی گوارش و غدد – eshraghie,تکنولوژی جراحی گوارش و غدد ,تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی

مطالب پیشنهادی

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

فرمت فایل

حجم فایل

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پاورپوینت در مورد تکنولوژی جراحی گوارش و غدد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *